Kritiky.cz >

Chystaný Xbox event se má údajně uskutečnit 26. března. Na...

Chystaný Xbox event se má údaj­ně usku­teč­nit 26. břez­na. Na akci bychom měli vidět i titu­ly, kte­ré zatím neby­ly ozná­me­ny, ale vyjdou letos. Read more »

České Factorio má již na kontě 2,5 milionu prodaných...

České Factorio má již na kon­tě 2,5 mili­o­nu pro­da­ných kopií. Mezitím vývo­já­ři z Wube Software při­pra­vu­jí nové roz­ší­ře­ní, kte­ré zatím neby­lo spe­ci­fi­ko­vá­no. Read more »

Chystá se nový seriál, který bude zasazen do království...

Chystá se nový seri­ál, kte­rý bude zasa­zen do krá­lov­ství Wakanda. Pro Disney+ ho skr­ze svou pro­dukč­ní spo­leč­nost Proximity Media vypro­du­ku­je reži­sér Ryan Coogler (Black Panther, Black Panther 2). O čem... Read more »

The Day Before je nové postapokyliptické MMO zasazené do USA....

The Day Before je nové posta­po­ky­lip­tic­ké MMO zasa­ze­né do USA. Inspiraci si zjev­ně bere z The Last of Us, Tom Clancy’s The Division a Days Gone. Hra od rus­ké­ho stu­dia Fntastic... Read more »

Prezident Sony Jim Ryan se vyjádřil na adresu Xbox Game Pass s...

Prezident Sony Jim Ryan se vyjá­d­řil na adre­su Xbox Game Pass s tím, že v Sony mají PlayStation Now, kte­rý je dostup­ný už na mno­ha trzích. Ohledně před­plat­né­ho prý mají něja­ké... Read more »

Quantum Error už není PlayStation exkluzivitou. Kosmický...

Quantum Error už není PlayStation exklu­zi­vi­tou. Kosmický horor jenž měl vyjít už letos a byl zamýš­len jako PlayStation 4 a PlayStation 5 exklu­zi­vi­ta nako­nec vyjde někdy v roce 2021 a nako­nec i pro Xbox. Zatím byla... Read more »

Vývojáři z Hangar 13 by byli nadšení udělat Mafii 4,...

Vývojáři z Hangar 13 by byli nad­še­ní udě­lat Mafii 4, zále­ží ale na úspě­chu rema­ku Mafie. V sou­čas­né době také pra­cu­jí na taj­ném pro­jek­tu, o kte­rém zatím nemo­hou mlu­vit. Read more »
Stránka načtena za 2,45733 s | počet dotazů: 199 | paměť: 47198 KB. | 24.07.2024 - 20:29:06