Kritiky.cz > Recenze knih > Strašidelný dům - pátrání po strašidlech všech možných druhů

Strašidelný dům - pátrání po strašidlech všech možných druhů

131136 350 0 fit
131136 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

zuzana pospisilova

Magda, Terezka Vojta byli vel­cí kama­rá­di. Magda měla doma mlad­ší­ho bráš­ku Jirku, kte­ré­ho muse­la jed­nou odvést do škol­ky, pro­to­že mamin­ka nemoh­la. Magdě se nechtě­lo, byla totiž domlu­ve­ná s Terezkou a Vojtou, že spo­lu půjdou do ško­ly, ale mamin­ka hned měla řeše­ní. Navrhla Magdě, aby šli přes Tichou uli­ci, tak to všech­no stih­nou. To Magdě nemu­se­la říkat dva­krát, přes tuhle uli­ci totiž cho­di­li jen málo­kdy. Na této uli­ci stál totiž opuš­tě­ný dům, kte­rý obklo­po­va­lo stra­ši­del­né ticho. Když všich­ni pro­chá­ze­li oko­lo toho­to domu, ozva­lo se odtam­tud stra­ši­del­né zakví­le­ní. To děti tak vyle­ka­lo, že se dali na útěk. Nakonec odved­li Jirku do škol­ky a ces­tou do ško­ly pře­mýš­le­li, co to moh­lo být za zvuk.

Po ško­le se Magda, Terezka i Vojta sešli, aby to důklad­ně pro­bra­li ze všech stran. Jelikož se k niče­mu smys­lu­pl­né­mu nedobra­li, dohod­li se, že tam zno­vu zajdou. Po sva­či­ně chtě­la jít Magda ze ostat­ní­mi, avšak mamin­ka ji dotla­či­la k tomu, aby vza­la i Jirku. Sice se jí do toho nechtě­lo, ale nako­nec nemě­la na vybra­nou. Když dora­zi­li k domu, tak se jim za zády ozval hlas - byl to Magdin strejda David. Tomu se také svě­ři­li. Také jim pora­dil, aby si při­pra­vi­li česnek, kdy­by tam náho­dou byli upí­ři. Děti se roz­hod­li nej­pr­ve se pořád­ně při­pra­vit a pak se tepr­ve moh­lo něco začít dít.

Typická pohád­ka od této spi­so­va­tel­ky. Kdo už někdy od ní něco četl, tak její ruko­pis musí záko­ni­tě poznat. Nemám k tomu nic jiné­ho, než říct - zase se to poved­lo. Má doko­na­lý cit pro pohád­ky. Písmena jsou dost vel­ká, jak to bývá u ní zvy­kem. Je zde obráz­ků tak úměr­ně bych řek­la. Obálka je taky hod­ně pove­de­ná. Podle mého názo­ru se nedá této pohád­ce nic vytknout. Má 64 stran a roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Zuzana Pospíšilová
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: Grada
  • Datum vydá­ní: 10. 05. 2021

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,04082 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71731 KB. | 28.02.2024 - 06:59:32