Kritiky.cz > Recenze knih > Korea - Tajemství dávné věštby - Bára tentokrát ve válce

Korea - Tajemství dávné věštby - Bára tentokrát ve válce

125586 350 0 fit
125586 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

380

Bára má tepr­ve 12 let a cho­dí do šes­té tří­dy. V pod­sta­tě nor­mál­ní hol­ka, řeklo by se. Ale Bára má tajem­ství. S rodi­či se pře­stě­ho­va­la na ven­kov, což ze začát­ku neli­bě nes­la. To se dalo čekat, když je praž­ské dítě. Měla radost jenom z toho, že s domem kou­pi­li i koč­ku Barču, kte­rá se sta­la jejím miláč­kem. Ovšem v rodin­ném domě, kte­rý kou­pi­li našla Bára na půdě sta­rý atlas. A ten Báru pře­ná­šel do minu­los­ti. Zatím nevě­dě­la ani po něko­li­ka cestách, jak přes­ně fun­gu­je. A tak tomu bylo i ten­to­krát. Bára namát­kou polo­ži­la ruku na strán­ku a ocit­la se v Japonsku.

Tak si to aspoň mys­le­la. Ovšem vel­mi záhy pocho­pi­la, že je něco špat­ně. Bára se totiž dosta­la do vál­ky. A ne do leda­ja­ké - mezi Japonskem a Koreou, při­čemž se nachá­ze­la prá­vě na korej­ském úze­mí. Dostala se až do lesa, kde potka­la dív­ku Sun-hi. Ta si mys­le­la, že je Bára z něja­ké­ho vyš­ší­ho rodu, jeli­kož ji oslo­vo­va­la paní. Bára byla úpl­ně tum­pa­cho­vá z toho zdej­ší­ho cho­vá­ní. Sun-hi ji ved­la do ves­ni­ce a před­tím, než se měli obje­vit u něja­ké­ho stat­ku, pro­si­la Bára, aby s ní před lid­mi nemlu­vi­la tak vzne­še­ně. Tak tedy zabu­ši­ly a Bára se pro ni ocit­la v abso­lut­ně jiném svě­tě, než na jaký byla zvyk­lá.

Tentokrát se Bára dosta­la do Asie v nejmé­ně vhod­nou chví­li - do vál­ky. Pro Evropany je dost těž­ké pocho­pit asij­ský způ­sob cho­vá­ní a tady je to do detai­lu vykres­le­no. Já jsem čet­la něko­lik Kouzelných atla­sů a všech­ny byly dob­ré - bez výjim­ky. A ani ten­to­krát nemůžu nic zlé­ho nebo nega­tiv­ní­ho pronést na adre­su této pohád­ky. Autorka má nesmír­ně vel­ké zna­los­ti o his­to­rii a plně to vyu­ží­vá v těch­to kni­hách s názvem Kouzelný atlas. Myslím si, že její ruko­pis už bych po těch něko­li­ka pře­čte­ných kni­hách roz­po­zna­la. Obrázky jsou spo­lu s obál­kou čitel­né díky ilu­strá­to­ro­vi Petru Koplovi, kte­rý nakres­lil všech­ny tyto kni­hy. Písmo je natla­če­né jako obvykle, ale tady mi to neva­dí. Má 160 stran a roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Veronika Válková
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: Grada
  • Datum vydá­ní: 04. 05. 2021

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48932 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72057 KB. | 22.04.2024 - 14:57:37