Kritiky.cz > Recenze knih > Neuvěřitelná dobrodružství se Snovíkem - dobrodružství na planetě Snění

Neuvěřitelná dobrodružství se Snovíkem - dobrodružství na planetě Snění

132270 350 0 fit
132270 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

pohadky a hudba se staly jeji vasni 02 galerie 980

Franta skon­čil prv­ní tří­du a při­šly prv­ní vytou­že­né prázd­ni­ny, na kte­ré se moc těšil. Jenže nad­še­ní ho pře­šlo oka­mži­tě. Nejlepší kama­rád Honzík mu odjel k babič­ce. Tím pádem zůstal Franta v celém pane­lá­ku sám. Večer před spa­ním kou­kal z okna na hvězdy a kňou­ral, jaká že to bude nuda. Pak šel spát, avšak usnout nemohl. Najednou vyku­lil oči. Na noč­ní oblo­ze se totiž obje­vi­la barev­ná duha. Franta si chtěl na duhu sáh­nout, ale než to mohl udě­lat, tak se mu s výsko­tem vří­til do poko­je cizí kluk. Byl vzrůstu jako Franta, ale měl čer­ve­ný nos i čer­ve­né vla­sy, kte­ré mu trče­ly do všech stran.

Představil se Frantovi jako Snovík. On totiž pochá­zel z pla­ne­ty Snění. Hned Frantovi nabí­dl sve­ze­ní. Ten se tro­chu bál, ale Snovík ho nako­nec pře­mlu­vil. Když se dost svez­li, tak šli spát, že zít­ra budou pokra­čo­vat. Ráno se Franta pro­bu­dil prv­ní a hned viděl Snovíka ved­le sebe, jak si pochru­pu­je. Frantu najed­nou pole­kal hluk, to jis­tě šla mamin­ka. Hned zave­lel k Snovíkovi, aby se scho­val. Ten ani nemr­kl a zmi­zel. Maminka vešla a řek­la Honzíkovi, že jde do prá­ce. Ten vzly­kal. Maminka si mys­le­la, že kvů­li tomu, že zůsta­ne celý den sám, avšak Honzík bre­čel za Snovíkem.

Je to tako­vá kla­sic­ká milá pohád­ka. Žádné prin­cez­ny, prin­co­vé, ale to vůbec neva­dí. Pro děti si mys­lím, že je ide­ál­ní. Jednoduchý pří­běh, dopl­ně­ný krás­ný­mi ilu­stra­ce­mi po celé kni­ze v čele s bez­vad­nou obál­kou. Navíc jsou v kni­ze vel­ká pís­me­na, tak­že pro malé děti, kte­ré tepr­ve začí­na­jí číst, je to mimo­řád­ně vhod­né. Má 72 stran a roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Lenka Jakešová
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: Grada
  • Datum vydá­ní: 27. 05. 2021

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,02989 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71732 KB. | 28.02.2024 - 06:35:44