Kritiky.cz > Recenze knih > Patálie dráčka Gustíka - splní se Gustíkovi sen o vaření?

Patálie dráčka Gustíka - splní se Gustíkovi sen o vaření?

117055 350 0 fit
117055 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

strasidylka poodri2016052 denik 300

Gustík je drá­ček, kte­rý byd­lí v jes­ky­ni u Dračí ská­ly. Má svo­ji zahrád­ku, ve kte­ré pěs­tu­je pra­po­div­né hou­by, kou­zel­né bylin­ky a koře­ní. Žije sám, což mu až tak neva­dí, nicmé­ně něja­kou milou dra­či­cí by roz­hod­ně nepo­hr­dl. Nejraději má bram­bo­ry a vše z nich ukuchtě­né. Vaří mu je jeho kama­rád­ka, čaro­děj­ni­ce Berenika, kte­ré doma dělá spo­leč­nost kocour Vrnivous. Gustík má sen stát se nej­lep­ším kucha­řem na svě­tě. Před časem dokon­ce s čer­tí­kem Toníkem vymě­nil svou čarov­nou hou­bu za kou­zel­ný pytel bram­bor. I když se z něj ube­re, kolik chce, nikdy neu­bu­de. To bylo něco pro Gustíka. Ale nyní má Gustík ješ­tě jed­nu sta­rost. Kdo ho nau­čí vařit.

Jednoho dne měl ukrut­nou chuť na hříb­ko­vou bram­bo­rač­ku. Avšak s vaře­ním to minu­le nedo­padlo pod­le jeho před­stav a tak si radě­ji pochut­ná­val na borův­kách, kte­rých tu oko­lo bylo plno. Zničehonic Gustík sly­šel, jak oko­lo něj něco mlu­ví. Nejdřív si mys­lel, že se mu to zdá, ale tak to neby­lo. Kousek od něj se zje­vil trpas­lík. Když chtěl k němu vykro­čit, zmi­zel. A tak šel za nosem, lépe řeče­no za vůní hru­šek. Dostal se až k trpas­lí­ko­vi, se kte­rým měl na začát­ku doce­la vel­kou roze­při. Ta se však urov­na­la a trpas­lík chtěl po Gustíkovi, aby něco uva­řil. Dostal na to tři dny a Gustík byl v kon­cích.

Výborná pohád­ka pro děti. Navíc jsou v kni­ze i kuchař­ské recep­ty. Nic slo­ži­té­ho, vět­ši­na slad­kých, tak­že mamin­ky mohou s dět­mi něco upéct. Když se recep­ty odmys­lí, tak to je oprav­du tako­vá kla­sic­ká pohád­ka. Žádná moder­na - drak, trpas­lík, čaro­děj­ni­ce,... Obrázky spo­lu s obál­kou spa­da­jí do toho­to žán­ru úpl­ně doko­na­le. Má 192 stran a roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Iva Hoňková
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: GRADA
  • Datum vydá­ní: 17. 02. 2021


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46666 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71863 KB. | 20.07.2024 - 23:37:16