Kritiky.cz > Recenze knih > Adam detektivem - touha malého kluka být strážcem zákona

Adam detektivem - touha malého kluka být strážcem zákona

117482 350 0 fit
117482 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kotova Marcela

Jednoho dne vstou­pi­la do tří­dy paní uči­tel­ka s tím, že děti dnes budou malo­vat to, čím by chtě­ly být. Například Hanička si zvo­li­la povo­lá­ní lékař­ky. Lukášek chtěl být pope­lář - kvů­li tomu se mu děti zača­li smát, ale paní uči­tel­ka je umrav­ni­la s tím, že kaž­dé povo­lá­ní je pro­spěš­né. Nakonec šel Adámek - ten chtěl být poli­cis­tou. Školní rok ute­kl jako voda a při­šel den, kdy se roz­dá­va­la vysvěd­če­ní. Adam měl samé jed­nič­ky, z čehož se upřím­ně rado­val. Za tako­vý úspěch s ním šli rodi­če do cuk­rár­ny. Další den zača­ly vytou­že­né prázd­ni­ny. Adam se ráno nasní­dal a pak si šel hrát, ale nic ho neba­vi­lo.

Tak si sedl k oknu a pozo­ro­val, co se děje ven­ku. Najednou z niče­ho nic vel­ká rána - sra­zi­la se dvě auta. Adámek pozo­ro­val poli­cis­ty, kte­ří byli na mís­tě a pak utí­kal za mamin­kou, kde jí o všem vyprá­věl s tím, že by chtěl být také poli­cis­ta. Maminka se zamys­le­la a řek­la, že si bude muset ješ­tě počkat. Ovšem něco ji napadlo a zavo­la­la to tatín­ko­vi. Večer, když při­šel z prá­ce, něco si s mamin­kou špi­ta­li. Když chtěl Adámek po rodi­čích pře­číst pohád­ku před spa­ním, tatí­nek mu podal obál­ku. V ní byla při­hláš­ka na let­ní tábor malých detek­ti­vů.

Je to tako­vá milá kla­sic­ká pohád­ka. Prostě pro děti. Autorka si mys­lím, že je spe­ci­a­list­ka na ten­to druh kní­žek. Možná by někdo řekl, že je to spíš pro klu­ky, ale já s tím nesou­hla­sím. Myslím, že si to bez pro­blé­mů můžou pře­číst i hol­čič­ky. Kromě toho jsou ilu­stra­ce přes­ně ten typ, kte­rý tato kni­ha potře­bu­je. Má 80 stran a roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Marcela Kotová
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: GRADA
  • Datum vydá­ní: 17. 02. 2021


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97939 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71631 KB. | 13.07.2024 - 02:02:30