Kritiky.cz > Recenze knih > Zvířecí agenti - Ztráta signálu - dobrodružství na venkově a ztracený člen týmu

Zvířecí agenti - Ztráta signálu - dobrodružství na venkově a ztracený člen týmu

122790 350 0 fit
122790 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kaarla Riina Sami 2019 02 300x200 1

Kati-e a její kama­rá­di, kte­ří jsou záro­veň tým, jenž pomá­há maz­líč­kům v nou­zi, si zrov­na pochut­ná­va­li na jaho­dách. Timi na jeden lok vypil láhev s limo­ná­dou a jejich pes Mop si hrál bílým ště­ňát­kem ovčác­ké­ho psa. Všichni se jen tak pova­lo­va­li, ale to se mělo za pár oka­mži­ků změ­nit. Volala totiž Dalia, že její pra­sát­ko Lotta pěk­ně vyvá­dí a to byl pří­pad pro zví­ře­cí agen­ty. Bylo to kom­pli­ko­va­něj­ší, než se na prv­ní pohled zdá­lo. Nakonec se usou­di­lo, že Lottě by pro­spěl něja­ký vhod­ný sta­tek. Nakonec se to poda­ři­lo a všich­ni spo­leč­ně odces­to­va­li na ven­kov. Lumia, což byla panič­ka Lotty popo­ta­ho­va­la.

Nechtělo se jí vzdá­vat Lotty, ale bohu­žel pro pra­sát­ko to byla jedi­ná mož­ná ces­ta, jinak by Lumii nadě­la­la z domo­va kůl­nič­ku na dří­ví. Po men­ších pro­blé­mech se dosta­li na sta­tek s názvem Zvířetín. Pro Timiho byl tady smrad. To víte, měst­ské dítě. Na ven­ko­vě to bylo úpl­ně jiné a zví­ře­cí agen­ti tu měli doce­la dost prá­ce. Ovšem pak se sta­lo, že nikde nemoh­li najít Ti-bota. Kati-e byla nesvá a vyra­zi­la ho hle­dat ces­tou neces­tou. Ostatní pomá­ha­li s hle­dá­ním. Ovšem neby­lo to jen tak. Měli tu totiž mago­ra, jak ho nazva­la Kati-e, kte­rý ubli­žo­val zví­řa­tům. A Kati-e byla pře­svěd­če­ná, že Ti-bota une­sl.

Další díl ze série. O Finech a vše­o­bec­ně Seveřanech se říká, že jsou chlad­ní, a to hod­ně. No, nevím. Jestli by o  tomhle někdo říkal, že je ten pří­běh stu­de­ný, tak potom bych pochy­bo­va­la, jest­li četl to samé, co já. Není to kla­sic­ká pohád­ka, spíš moder­ní, ale to je jed­no. Někdo by na to řekl, že se roz­hod­ně nejed­ná o pohád­ku. Já mu to nebe­ru, tohle je pros­tě pod­le mě pohád­ka. Už jsem čet­la před­cho­zí díly a mys­lím si, že ten styl psa­ní je tak jas­ný, že bych auto­ry pozna­la vždyc­ky. Obrázky spo­lu s obál­kou jsou taky úpl­ně stej­ný styl, jako u ostat­ních. Písmo je střed­ní, ale hod­ně čti­vé, tak­že kdo je váš­ni­vý čte­nář, má to za chvil­ku, jako já. Má 208 stran a roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Sami a Riina Kaarlovi
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: GRADA
  • Datum vydá­ní: 29. 04. 2021

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,30974 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71532 KB. | 25.06.2024 - 21:26:36