Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor-23.epizóda(SK-41.,42.)-Braňo konečne začína taktizovať

Survivor-23.epizóda(SK-41.,42.)-Braňo konečne začína taktizovať

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 1
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 1

Začína nový týž­deň a s ním aj ďal­šie die­ly Survivora Česko&Slovensko. Po odcho­de Toma nám osta­lo 9 súťa­ži­a­cich a aj keď veľ­mi poma­ly, ale isto sa dostá­va­me bliž­šie a bliž­šie do finá­le tej­to rea­li­ty show.

SK-41.epizóda

Hneď na zači­at­ku epi­zó­dy vidí­me deba­tu Xénie, Nicol a Chilli. Samozrejme sa tie dve Xénii líš­kajú ako sú šťast­né, že sa vrá­ti­la a spri­a­dajú plá­ny na vyho­de­nie Vladimíra. Mňa osob­ne prekva­pi­lo, že už spo­me­nu­li aj Johy v rám­ci nasa­de­nia do due­lu pro­ti Vladimírovi. Zjavne Johy nemá tak pev­né vzťa­hy s nimi ako si mys­le­la. Každopádne si mys­lím, že aj tak ak Xénia nevy­hrá imu­ni­tu tak pôjde do due­lu.

Chilli tam zno­va spo­mí­na ako ju Vláďa vydie­ral, že ak nedajú Xéniu, tak dá Nicol. Popravde rád by som videl záber, kde to hovorí, lebo kľud­ne to môže byť klam­stvo od Chilli, aby nejak doká­za­la odô­vod­niť hlas pre Xéniu a zdis­kre­di­to­vať Vláďu.

Následne sa nám otvo­ri­la Johy pri svo­jom život­nom prí­be­hu a poprav­de veľ­mi sa mi páči­lo to čo pove­da­la a urči­te u mňa zís­ka­la plu­so­vé body, lebo aj sám zastá­vam názor nevnu­co­vať, ale rešpek­to­vať. Po vyli­a­tom srd­ci Johy sme sa dosta­li k deba­te Braňa a Dominiky a musím pove­dať, že Braňa bolo v tej­to epi­zó­de vidieť omno­ho viac ako dote­raz a to je veľ­mi dob­ré. Myslím tým najmä her­nú strán­ku, keď začal roz­mý­šľať nad päť­kou on, Dominika, Xénia, Johy a Vláďa. Popravde taká­to ali­an­ca by sa mi aj páči­la, lebo by to zna­me­na­lo pod­raz voči ved­úcej sku­pi­ne oko­lo Nicol a Chilli.

Klasicky sa dostá­va­me k subo­ju o odme­nu, kde ten­to­krát odme­nou bola masáž, noc v hote­li, kúpe­le a samozrej­me veľa jed­la. Tie odme­ny sú fakt obrov­ské a som zve­da­vý čím to pre­ko­najú. Najprv však pre­be­hol zno­va súboj o kapi­tá­na, kto­rý vyhral Vladimír. Ako dru­hú kapi­tán­ku vybral Dominiku. Vladimír si vybral Johy, Veroniku, Veve a Nicol a Dominika si vybra­la Xéniu, Chilli a Braňa. Inak zase sme sa dočka­li zose­ká­va­né­ho Novotného, keď roz­prá­val o odme­ne. Jedna veta a po nej hud­ba a dra­ma­tic­ký záber na hrá­čov, potom ďal­šia veta a zase doo­ko­la. Toto sa veľ­mi kri­ti­zo­va­lo a čudu­jem sa, že sa nepo­u­či­li.

No poď­me už k odme­ne, kto­rá bola už kla­sic­ky na 7 bodov. Súťaž spo­čí­va­la v zasa­de­ní tote­mov z jed­né­ho mies­ta na dru­hé pomo­cou hojdač­ky. Páčilo sa mi, že to bolo tímo­vej­šie a nie naše kla­dic­ké 1 vs 1. Na Slovensku nám samozrej­me túto súťaž roz­se­ka­li a v uto­rok sme ju videli do sta­vu 3:3 a na zvy­šok sme si muse­li počkať do stre­dy.

SK-42.epizóda

V tej­to čas­ti sa dokon­či­la súťaž o odme­nu, ktorú nako­niec vyhral tím oko­lo Dominiky pome­rom 7:5. Zvyšok die­lu sa vie­zol na vlne odme­ny. Jediné čo môžem vypich­n­úť je to keď boli samé Veve, Veronika a Johy. Johy sa ich pýta­la, že ak vyhrá imu­ni­tu niek­to z nich, tak ako to vidia potom. Veronika s Veve hneď pove­da­li Braňa a Dominiku, tak­že zjav­ne dovte­dy sa s nimi nikto o vyhad­zo­ve Vláďu neba­vil a vid­no, že sú mimo hlav­nú ali­an­ciu. Johy nad­ho­di­la to, že do due­lu by dala Xéniu a Vláďu na čo Veve s Veronikou argu­men­to­va­li, že Vláďu potre­bujú na to, aby vyhrá­val imu­ni­ty. Čo je pre mňa skôr argu­ment pre­čo ho vyho­diť, než pre­čo si ho nechať.

Záver: Prvá časť epi­zó­dy bola cel­kom výživ­ná, no dru­há časť bola prak­tic­ky len o uží­va­ní si odme­ny a to ma až tak neba­vi­lo. Epizódu hod­no­tím na 5/10 a teším sa na tú ďal­šiu, kto­rá nám pon­úke súboj k imu­ni­tu, kme­ňo­vú radu a ďal­šie­ho vyl­úče­né­ho hrá­ča.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Lars von Trier16. září 2014 Lars von Trier Lars von Trier (narozen 30. dubna 1956 v Kodani jako Lars Trier) je dánský filmový režisér a představitel hnutí Dogme 95, prosazujícího minimalismus ve filmu. Život Lars Trier se narodil […] Posted in Profily osob
  • Závodní kůň, který se ztratil - podaří se Káje zachránit svého milovaného koně z rukou lupičů?2. ledna 2021 Závodní kůň, který se ztratil - podaří se Káje zachránit svého milovaného koně z rukou lupičů? Kája a Vznešený Bojovník byli hrdiny po dostihovém závodě zvaném Derby a nyní si užívali svůj čas na farmě spolu s dalšími zvířaty. Momentálně byla na farmě i Polly, nejlepší Kájina […] Posted in Recenze knih
  • V kině Aero proběhne 17. Ročník Festivalu otrlého diváka28. února 2022 V kině Aero proběhne 17. Ročník Festivalu otrlého diváka Do žižkovského kina Aero zamíří diváci ve dnech 28. února až do neděle 6. března 2022. Stálý dramaturgický tým si pro návštěvníky připravil více než 15 filmů a jednu „přednášku“ Filmový […] Posted in Zajímavosti
  • Paříž21. července 2009 Paříž Lepší chvíli než horkou současnost bych pro setkání s francouzským snímkem Paříž sotva v mém nabitém diáři našel. Nedlouho po zhlédnutí filmu se mi totiž […] Posted in Recenze
  • Slender Man20. srpna 2018 Slender Man Slender Man jako postava patří mezi snad nejznámější creepypasty které kolují po internetu. Tyhle krátké hororové příběhy, jejichž popularita byla pár let zpět na vrcholu, mají své […] Posted in Filmové recenze
  • Král Šumavy: Fantom temného kraje - Epizoda 218. prosince 2022 Král Šumavy: Fantom temného kraje - Epizoda 2 Ten kdo nezná Krále Šumavy, tak kdyby vůbec nebyl. Snad všichni by měli znát tajemného převaděče na hraničních horách. Druhý díl nám konečně přináší trochu akce, trochu mrtvol, ale […] Posted in TV Recenze
  • Umění relaxovat ...25. července 2016 Umění relaxovat ... Naučit se relaxovat je jeden z nejtěžších úkolů dnešní doby, neboť své životy žijeme příliš rychle a zběsile, což má pak nepříznivý dopad nejen na náš duševní a emocionální život, ale i […] Posted in Domácí rady
  • Abominable Snowman, The (1957)21. listopadu 2011 Abominable Snowman, The (1957) Dobrodružná výprava po stopách Yetiho se promění v zoufalý boj s drsnou přírodou. Anglický profesor Rollason společně se svou manželskou a přítelem odjeli do Himalájí, aby zde zkoumali […] Posted in Horory
  • #DP115: Nejmocnější hrdinové Marvelu #096: Agent Coulson10. prosince 2020 #DP115: Nejmocnější hrdinové Marvelu #096: Agent Coulson Autorem článku je Daniel Palička.Vydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako čísla 1 až 6 třetí řady série "S.H.I.E.L.D." v nakladatelství Marvel. České vydání […] Posted in Recenze komiksů
  • Chystá se nový film, ve kterém se Laurel a Hardy vrátí na stříbrná plátna21. ledna 2016 Chystá se nový film, ve kterém se Laurel a Hardy vrátí na stříbrná plátna Chystá se nový, humorem nabitý film, ve kterém znovu uvidíme jednu z nejikoničtějších dvojic na poli humoru, a to dvojici komiků Laurela a Hardyho. Tento nový celovečerní film ponese jméno […] Posted in Filmové a televizní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48132 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71652 KB. | 17.06.2024 - 23:00:49