Kritiky.cz > Speciály > Účastníci zájezdu

Účastníci zájezdu

word image
word image
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

o fil­mu

Komedie pod­le romá­nu nej­po­pu­lár­něj­ší­ho sou­čas­né­ho čes­ké­ho spi­so­va­te­le Michala Viewegha nava­zu­je na úspěch Románu pro ženy, kte­rý se stal nej­ú­spěš­něj­ším fil­mem loň­ské­ho roku.

Na dovo­le­nou auto­bu­sem k Jadranu vyrá­ží náhod­ná sku­pin­ka ces­tu­jí­cích. Najdeme mezi nimi sym­pa­tic­kou Jolanu, její rodi­če, jejichž part­ner­ství léty dospě­lo k ste­re­o­ty­pu, šar­mant­ní stár­nou­cí dámy Helgu a Šarlotu, hvězdou zájez­du je Max, zpě­vák a sexy idol, kte­rý si chce od ero­tic­kých dob­ro­druž­ství odpo­či­nout s kama­rá­dy

– gayi,. Průvodkyně Pamela, blon­dý­na s růžo­vý­mi brý­le­mi se roz­hod­la „vytvo­řit z nich správ­nou par­tu.“ Oni se však vidí popr­vé v živo­tě!

Během ces­ty a poby­tu u moře na všech­ny čeká řada komic­kých, ale i absurd­ních situ­a­cí, v nichž se lidé uka­zu­jí odha­le­ni, a to nejen do pla­vek. Přátelství, pře­kva­pi­vá setká­ní, let­ní milost­ná vzpla­nu­tí i divo­ké prázd­ni­no­vé váš­ně se odrá­že­jí v pří­bě­hu plném humo­ru a jem­né vieweghov­ské iro­nie.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56349 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71939 KB. | 29.02.2024 - 15:52:11