Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Účastníci zájezdu - recenze

Účastníci zájezdu - recenze

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

ento měsíc při­šel do kin nový čes­ký film pod­le kni­hy Michala Viewegha - Účastníci zájez­du. Jaký je celo­ve­čer­ní debut naděj­né­ho mla­dé­ho reži­sé­ra Jiřího Vejdělka? Více napo­ví naše recen­ze.

Účastníci zájez­du jsou již dru­hým Vieweghovým poči­nem, kte­rý byl v tak krát­ké době zfil­mo­ván. Minulý rok totiž Filip Renč pro Novu nato­čil Román pro ženy, kte­rý se stal nej­ú­spěš­něj­ším sní­mek co do počtu divá­ků minu­lý rok a Nova vycí­ti­la, že tahle lát­ka divá­ky táh­ne, tak­že proč toho nako­nec nevy­u­žít. Sebrala tedy reži­sé­ra seri­á­lu Redakce Jiřího Vejdělka, dala mu pra­chy a řek­la: TOČ (pokud mož­no kou­ka­tel­ný poho­do­vý a vtip­ný film). A tak se Vejdělek pus­til do prá­ce.

Angažoval poměr­ně schop­nou herec­kou sesta­vu, v čele s Evou Holubovou, Bobem Kleplem, Annou Polívkovou, Květou Fialovou, Janou Štěpánkovou a dal­ší­mi, ne moc zná­mý­mi herec­ký­mi před­sta­vi­te­li. V roli gaye zau­jal Adrian Jastraban, kte­ré­ho mno­zí z vás mohou znát tře­ba z cel­kem plit­ké­ho seri­á­lu Ulice, kde hra­je něja­ké­ho ukra­jin­ské­ho při­stě­ho­val­ce. Druhého gay­use ztvár­nil Jaromír Nosek (a také sluš­ně).

Děj fil­mu bych roz­dě­lil na tři čás­ti - jíz­da z Prahy k moři; uží­vá­ní si u moře (roz­hod­ně nej­lep­ší část) a odjezd od može (roz­hod­ně nej­hor­ší část). Při odjez­du se setká­vá­me se vše­mi účast­ní­ky zájez­du. Máme tu nor­mál­ní rodin­ku, dvě sta­ré dámy, dva homose­xu­á­ly, jed­nu hudeb­ní hvězdu, dvě mla­dé inte­lek­tu­ál­ky, typic­kou čes­kou buran­skou rodi­nu, jed­no­ho podi­ví­na a jako tře­šeň na dor­tu dva kla­sic­ké řidi­če auto­bu­su. Oba se jme­nu­jí Karel a oba jsou výbor­ní. I když si Pavel Liška s Miroslavem Krobotem zahrá­li epzi­do­ní role, doká­za­li je pozved­nout tak, že bez jejich pro­blé­mů, kte­ré neu­stá­le řeší (pod­šál­ky, kolik minut nechat tur­nu­su na vyčůrá­ní apod.) by film nebyl tím, co je.

Výborný výkon podá­vá i Anna Polívková v roli ne moc hez­ké sta­ré pan­ny a cel­kem stra­vi­tel­ná mi při­šla i Jitka Kocurová v roli prů­vod­ky­ně Pamely (kte­rá je blbá jak moto­ro­vé dudy a Kocurová tu její blbost cel­kem sluš­ně zvlá­dá). Bohužel, na to, že mají Účastníci zájez­du býti kome­dií, na prv­ní pohled to tak ani nevy­pa­dá. Občas něja­ké sluš­ná hláš­ka pad­ne, ale není to v tako­vé inten­zi­tě, kte­rou bych si před­sta­vo­val. Navíc prv­ní a posled­ní část fil­mu jsou oprav­du sla­bé, tak­že kou­ka­tel­nost zachra­ňu­je jen ten pro­stře­dek. I tak si ale mys­lím, že bys­te se při sle­do­vá­ní moh­li uvol­nit, zapo­me­nout na sta­ros­ti a snad se i tro­chu poba­vit. Jsou to tři hvězdy, ani víc, ani míň.Podívejte se na hodnocení Účastníci zájezdu na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Účastníci zájezdu11. května 2020 Účastníci zájezdu o filmu Komedie podle románu nejpopulárnějšího současného českého spisovatele Michala Viewegha navazuje na úspěch Románu pro ženy, který se stal nejúspěšnějším filmem loňského […] Posted in Speciály
  • Účastníci zájezdu - „Našli ho na pláži, ležel tam jak vyvrženej vorvaň. Už se do něj pouštěli racci.“4. května 2019 Účastníci zájezdu - „Našli ho na pláži, ležel tam jak vyvrženej vorvaň. Už se do něj pouštěli racci.“ Kdo byl alespoň jednou v životě na českém autobusovém zájezdu, a to ideálně nějakých pár let nazpátek, určitě mu budou účastníci tohoto zájezdu velmi povědomí. Pár let nazpátky proto, že […] Posted in Retro filmové recenze
  • Střídavka - 60 %3. srpna 2022 Střídavka - 60 % Když se ze tří rodin stane jedna velká, bude potřeba pořádný plán. Plán, jak přežít současné i minulé partnery, všechny děti v rodině, ať už jsou vlastní či nikoliv, plán, jak se v tom […] Posted in Filmové recenze
  • Kdyby radši hořelo23. června 2022 Kdyby radši hořelo Trochu nešikovný dobrovolný hasič Standa (Michal Isteník) se připravuje na příchod potomka a vše konzultuje se svým vzorem, náčelníkem Bróňou (Miroslav Krobot). Když podezřelá automobilová […] Posted in Filmové recenze
  • Mazaný Filip14. června 2022 Mazaný Filip Václav Marhoul převlékl parodii na gangsterky Mazaný Filip z divadelního do filmového roucha. V podstatě se dá říct, že vzal z převážné části hru a jen ji trochu upravil. I na tom se ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Odcházení19. května 2022 Odcházení Když je to jen trošku možné, rád vidím film v prostředí pro něj určeném, tj. v kině. Jednak proto, že je primárně stavěný pro velké plátno a nikoli pro malou obrazovku, jednak proto, abych […] Posted in Filmová klasika
  • Natáčí se vánoční romantická komedie Přání Ježíškovi19. listopadu 2020 Natáčí se vánoční romantická komedie Přání Ježíškovi I když počasí zatím vánočně příliš nevypadá, rozběhlo se před pár dny natáčení nové romantické komedie Přání Ježíškovi. Jde o vánoční příběh odehrávající se během jednoho dne, ve kterém se […] Posted in Tiskové zprávy (Newslettery)
  • Teroristka (2019)16. listopadu 2020 Teroristka (2019)  Film Radka Bajgara Teroristka se odehrává v autorově (patrně) oblíbeném kraji, na brdských Hřebenech. Máme tu tedy opět malebné záběry s krásnými pohledy do údolí apod., však to znáte […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pupendo - jeden z posledních kvalitních filmů Jana Hřebejka16. června 2019 Pupendo - jeden z posledních kvalitních filmů Jana Hřebejka Máme začátek osmdesátých let, zdánlivě nezničitelný komunismus je právě v posledním desetiletí své existence, ale pranic tomu nenasvědčuje. Džíny nosí jen ti, co sehnali bony a honem s […] Posted in Retro filmové recenze
  • Venkovský učitel - nejlepší český film roku 200728. května 2019 Venkovský učitel - nejlepší český film roku 2007 Režisér Bohdan Sláma, autor ceněných filmů Štěstí nebo Divoké včely, přivedl na světlo světa pozoruhodný film, u kterého se zase jednou nemusíte stydět za českou kinematografii. Venkovský […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38603 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71804 KB. | 29.02.2024 - 22:26:40