Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > UFO Švédsko – mladá Scullyová ze severu

UFO Švédsko – mladá Scullyová ze severu

Photo © SF Studios / Crazy Pictures
Photo © SF Studios / Crazy Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dospívající rebel­ka Denise žije v pěs­toun­ské rodi­ně. Její otec totiž zmi­zel, když byla malá. Ona je však pře­svěd­če­ná, že ho unes­lo UFO a pro své tvr­ze­ní hle­dá důka­zy. Příběh je inspi­ro­ván sdru­že­ním “UFO Sweden”, kte­ré ve Švédsku spra­vu­je archiv pozo­ro­vá­ní nevy­svět­li­tel­ných jevů. Odehrává se v 90. letech 20. sto­le­tí a urči­tě vám bude při­po­mí­nat řadu zná­měj­ších sním­ků. Od Stranger Things přes Super 8 až po Interstellar.

Rozhodně neče­kej­te epic­ké sou­bo­je s mimo­zemš­ťa­ny ve sty­lu Dne nezá­vis­los­ti, ale spí­še poma­lé odha­lo­vá­ní záha­dy, kte­rá na sebe váže i dal­ší mik­ro­pří­běhy. Pokud se vám líbi­lo inte­li­gent­ní sci-fi UFO, tak švéd­ská ver­ze je sice o něco méně vědec­ká, zato více rodin­ná a řeší­cí dospí­vá­ní.

O DOSPÍVÁNÍ
Více než sci-fi film pro milov­ní­ky záhad je UFO Švédsko podí­va­nou pro dospí­va­jí­cí. To ale nezna­me­ná, že bys­te měli tohle pří­jem­né retro pře­hlí­žet. Dokáže totiž plnit roli podí­va­né pro celou rodi­nu, což není málo. Atmosféra dá vzpo­me­nout tře­ba i na tako­vé kla­si­ky jako je E.T. Mimozemšťan a film ve vás zaru­če­ně pro­bu­dí dobrou nála­du.

SPIKNUTÍ
Samozřejmě dojde i na řadu žán­ro­vých klišé, kte­rým vévo­dí spik­nu­tí vlád­ních agen­tur. Nečekejte zkrát­ka pří­liš ori­gi­nál­ních myš­le­nek a to ani co se týče hlav­ní záplet­ky. Všímavý divák zavět­ří kudy běží zajíc hned při prv­ní zmín­ce o tom, co to vlast­ně švéd­ský hyd­ro­me­te­o­ro­lo­gic­ký ústav měří ve své sta­ni­ci, kte­rou “zapo­mněl” zakres­lit do mapy.

Triků neby­lo ve fil­mu pří­liš potře­ba, ale když už na ně dojde, roz­hod­ně nezkla­mou. Tvůrci totiž napros­to správ­ně vybra­li, kdy a kde je pou­žít. Ve výsled­ku by se finá­le dalo popsat jako evrop­ská ver­ze Interstellaru, což nemys­lím nijak posmě­vač­ně. Mně se zkrát­ka tenhle výlet za skan­di­náv­ským UFO zamlou­val. Příjemná jed­no­hub­ka.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78045 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72028 KB. | 13.04.2024 - 08:38:01