Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Těla – nová klasika o cestování časem?

Těla – nová klasika o cestování časem?

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Filmfanatic milu­je fil­my o ces­to­vá­ní časem. Proto není důvod nemi­lo­vat také seri­á­ly na toto téma. Zaslouží si novin­ka od Netflixu dopo­ru­če­ní, nebo bys­te se jí měli radě­ji vyhnout?

ČTYŘI KOUSKY
Čtyři detek­ti­vo­vé, čty­ři časo­vé linie a jed­na jedi­ná oběť. Respektive tělo, kte­ré se obje­ví v růz­ných letech vždy na stej­ném mís­tě. Záhady se vrst­ví a detek­ti­vo­vé nema­jí tuše­ní, kdo sto­jí za záhad­nou vraž­dou. Prolomí tajem­né mysté­ri­um a zachrá­ní ději­ny?

NEZVRATNÝ OSUD?
Jednotlivé časo­vé linie před­sta­vu­jí odliš­né cha­rak­te­ry, ale není pochyb, že sym­pa­tie divá­ků si zís­ka­jí všich­ni detek­ti­vo­vé, kte­rým osud (?) posta­vil do ces­ty nahou mrt­vo­lu nezná­mé­ho cizin­ce. Každá doba je zachy­ce­na vel­mi sty­lo­vě a divá­ci si uži­jí his­to­ric­kou exkur­zi do Velké Británie na kon­ci prů­mys­lo­vé revo­lu­ce, během dru­hé svě­to­vé vál­ky, sou­čas­nos­ti roku 2023 i budouc­nos­ti roku 2053. Tady není tvůr­cům coko­li vytknout. Všechny svě­ty jsou uvě­ři­tel­né.

Možná nej­lep­ší fází osmi­díl­né­ho seri­á­lu jsou úvod­ní epi­zo­dy, kdy se mysté­ria hro­ma­dí a nic nedá­vá smy­sl. Po prv­ní sérii otá­zek při­chá­ze­jí dal­ší a dal­ší a řetě­zec záhad zdán­li­vě nebe­re kon­ce. Tuhle část jsme si užil i pro­to, že cha­rak­te­ry vás doká­ží vtáh­nout a vyvo­lá­va­jí potřeb­né emo­ce. To ale nezna­me­ná, že Těla by v dal­ší čás­ti pole­vi­la.

S ÚCTOU I DRZOSTÍ
Scénář je oprav­du pro­pra­co­va­ný a roz­hod­ně nejde o něja­kou rych­lokvaš­ku. Ano, mís­ty nara­zí­te na oči­vid­nou inspi­ra­ci mis­trov­ský­mi díly sub­žán­ru o ces­to­vá­ní časem, ale všech­na pomrk­nu­tí půso­bí sym­pa­tic­ky. Když pak při­jde na řadu postup­né roz­plé­tá­ní sítě mysté­rií, může­te jen uzna­le poky­vo­vat hla­vou. Tahle záplet­ka mě zkrát­ka bavi­la. A to i pro­to, jak drze si dovo­lí poru­šo­vat někte­rá zaběh­lá klišé v pra­vi­dlech ces­to­vá­ní časem.

Někomu by moh­la při­pa­dat ústřed­ní moti­va­ce mož­ná až pří­liš emo­tiv­ní, jen­že ve sku­teč­nos­ti dává hlu­bo­ký smy­sl. Jen se zkus­te doo­prav­dy vžít do poci­tů hlav­ní­ho zápo­rá­ka, vzpo­meň­te si, jest­li jste někdy zaží­va­li podob­né emo­ce a upřím­ně si odpo­věz­te, zda bys­te pak svě­tu nechtě­li “něco” vrá­tit.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Těla: Netflixova detektivní novinka odhaluje tajemství vražd a temné sekty12. listopadu 2023 Těla: Netflixova detektivní novinka odhaluje tajemství vražd a temné sekty Tak nám zase Netflix přinesl seriálovou novinku. Novinka Těla nám přináší čtyři příběhy, které nám přinesou příběhy detektivů s vyšetřováním záhadné vraždy. V roce 1890, 1941, 2023 a 2053 […] Posted in TV Recenze
  • SERIÁL: Jen vraždy v budově (1. série)3. ledna 2023 SERIÁL: Jen vraždy v budově (1. série) Během dlouhých zimních večerů získal Filmfanatic nové přátele. A rozhodně bych si netipnul, že to mohou být dva senioři a jedna sexy brunetka. Navíc všichni svým způsobem podivínští a […] Posted in TV Recenze
  • SERIÁL: Stranger Things (4. série)12. července 2022 SERIÁL: Stranger Things (4. série) Stranger Things patří mezi vlajkové lodě streamovací služby Netflix. Když se v roce 2016 objevila první série, Filmfanatic vytasil maximální možné hodnocení a s radostí oznamuje, že také […] Posted in TV Recenze
  • Temný případ (3. série)24. března 2022 Temný případ (3. série) Filmfanatic měl před lety za to, že koncept, kdy diváci každý týden napjatě čekají na další epizodu oblíbeného seriálu, patří nenávratně do minulosti. Jenže pak přišel Temný případ a HBO […] Posted in TV Recenze
  • Věc – mimozemská hrozba v Antarktidě1. prosince 2023 Věc – mimozemská hrozba v Antarktidě Odlehlá výzkumná stanice na Antarktidě. Všude kolem jen mráz a sníh. Dovedete si představit atmosféričtější místo, kde by skupina amerických vědců mohla čelit mimozemské hrozbě? Pokud jste […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zabiják – nejlepší film v historii Netflixu?12. listopadu 2023 Zabiják – nejlepší film v historii Netflixu? Režisér David Fincher bezesporu patří k mistrům svého řemesla. V r. 2020 poprvé spojil svoje síly s Netflixem a natočil snímek Mank. Pocta Hollywoodu 30. let 20. století však trpěla […] Posted in Filmové recenze
  • Bod obnovy – české sci-fi světové úrovně?3. října 2023 Bod obnovy – české sci-fi světové úrovně? Filmfanatic s nadšením vítá každý český pokus o žánrovou podívanou, která narušuje tradiční nabídku tuzemských filmů, kterou v drtivé většině tvoří přihlouplé komedie o obyčejných životech […] Posted in Filmové recenze
  • Mayor of Kingstown (1. série)12. června 2022 Mayor of Kingstown (1. série) Seriálová tvorba za sebou má (co se týče kvality) nejlepší dekádu v celé své bohaté historii. O tom se Filmfanatic kdykoli rád pohádá. A nevypadá to, že by se blížil konec zlatého věku. […] Posted in TV Recenze
  • Archive 81 (1. série)24. března 2022 Archive 81 (1. série) Určitě to znáte z vlastních zkušeností. Najít na Netflixu opravdu kvalitní film z jejich původní produkce, to chce hodně šťastnou ruku. Pro Filmfanatica je proto záhadou, proč to u seriálů […] Posted in TV Recenze
  • UFO Švédsko – mladá Scullyová ze severu1. února 2024 UFO Švédsko – mladá Scullyová ze severu Dospívající rebelka Denise žije v pěstounské rodině. Její otec totiž zmizel, když byla malá. Ona je však přesvědčená, že ho uneslo UFO a pro své tvrzení hledá důkazy. Příběh je inspirován […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66125 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71985 KB. | 25.02.2024 - 19:52:35