Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > V tento den roku 1966 byl ve Velké Británii uveden do distribuce film „Milion let před Kristem“

V tento den roku 1966 byl ve Velké Británii uveden do distribuce film „Milion let před Kristem“

Photo © Associated British-Pathé
Photo © Associated British-Pathé
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Společnost Hammer Productions původ­ně nabíd­la roli Loany Ursule Andress, kte­rá se o čty­ři roky dří­ve sta­la sen­za­cí vystu­pu­jí­cí z moře v bílých biki­nách ve fil­mu „Dr. No“ (1962), prv­ní bon­dov­ce. Když Andressová kvů­li závaz­kům a pla­to­vým náro­kům pro­jekt odmít­la, byla při hle­dá­ní náhra­dy vybrá­na Raquel Welchová. Welchová, kte­rá dokon­či­la natá­če­ní fil­mu „Fantastická ces­ta“ (1966) na zákla­dě smlou­vy s 20th Century Fox a byla ozna­čo­vá­na za ame­ric­kou Andressovou, byla zapůj­če­na spo­leč­nos­ti Hammer.

Reklamní sní­mek Welchové v kože­ši­no­vých biki­nách se stal nej­pro­dá­va­něj­ším pla­ká­tem a oka­mži­tě z ní udě­lal pin-up girl. Bikiny pozved­ly Welchovou na pozi­ci před­ní­ho sexsym­bo­lu té doby a foto­gra­fie se sta­la jakým­si kul­tur­ním feno­mé­nem jako nej­pro­dá­va­něj­ší pinup obrá­zek. Ikonickou pózu Welchové poří­dil foto­graf jed­not­ky a pro vytvo­ře­ní fil­mo­vé­ho pla­ká­tu ji pou­žil výtvar­ník Tom Chantrell. Reklamní foto­gra­fie Welchové v kože­ši­no­vých biki­nách se sta­ly nej­vět­ší pin-up sen­za­cí od dob slav­né pin-up foto­gra­fie Betty Grableové, kte­rou v roce 1943 poří­dil Frank Powolny a na kte­rou cho­di­lo 50 000 žádos­tí měsíč­ně od ame­ric­kých vojá­ků z dru­hé svě­to­vé vál­ky.

Bikiny navr­hl Carl Toms, oce­ňo­va­ný diva­del­ní kos­tým­ní výtvar­ník, kte­rý navr­ho­val také pro devět pře­váž­ně ham­me­rov­ských fil­mů. Welchová řek­la: „Carl mě pros­tě oblé­kl do kůže na hra­ní a já jsem tam stá­la, zatím­co on na ní pra­co­val s nůž­ka­mi.“ V jiném roz­ho­vo­ru uved­la, že pro ni byly uši­ty tro­je při­lé­ha­vé biki­ny, včet­ně dvou pro mokrou scé­nu a scé­nu boje.

V roz­ho­vo­ru z roku 2012 Welchová uved­la, že nechtě­la nosit kože­ši­no­vé biki­ny. Domnívala se, že je to „osud hor­ší než smrt“. Později odmít­la nabíd­ku 500 000,00 dola­rů za účast v pokra­čo­vá­ní fil­mu.

Zdroj: Wikipedia


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Zdroj článku: Cinema Shorthand Society

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,19328 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72219 KB. | 22.04.2024 - 08:44:34