Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Aktualizované termíny premiér a odklady populárních filmů: Blade, Vetřelec, Star Wars a další

Aktualizované termíny premiér a odklady populárních filmů: Blade, Vetřelec, Star Wars a další

Photo © Apple TV+
Photo © Apple TV+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nové ter­mí­ny pre­mi­ér a odkla­dů fil­mů oče­ká­va­jí fanouš­ci popu­lár­ních fran­šíz jako Blade, Vetřelec, Star Wars, Fantastická čtyř­ka, Thunderbolts, Captain America, Deadpool, Avengers a Avatar. Vzhledem k růz­ným pro­dukč­ním zále­ži­tos­tem a plá­no­va­cím změ­nám se datum vydá­ní těch­to fil­mů posou­vá.

Začněme s Blade, v němž Mahershala Ali ztvár­ní hlav­ní roli. Původně měl být uve­den do kin 6. září 2024, ale nově oče­ká­va­ným datem je 14. únor 2025. Fanoušci budou muset počkat o něco déle, než uvi­dí toto oče­ká­va­né pokra­čo­vá­ní.

Dalším fil­mem, kte­rý pro­šel změ­nou ohled­ně dis­tri­buce, je nový Vetřelec. Původně se před­po­klá­da­lo, že ten­to film bude exklu­ziv­ně dostup­ný na stre­a­mo­va­cí plat­for­mě Hulu, ale nako­nec se roz­hod­lo, že bude uve­de­ný exklu­ziv­ně v kinech. Datum pre­mi­é­ry bylo upra­ve­no na 16. srpen 2024.

Svět Star Wars také pro­ží­vá posu­ny vydá­ní svých fil­mů. Dva nové fil­my ze svě­ta Star Wars byly plá­no­vá­ny na rok 2026. První z nich měl původ­ně vyjít 19. pro­sin­ce 2025, ale nové datum je sta­no­ve­no na 22. kvě­ten 2026. Druhý film by měl zůstat nezmě­něn a dora­zit na plá­no­va­né datum 18. pro­sin­ce 2026.

Fanoušci Fantastické čtyř­ky se také setká­va­jí s odkla­dem. Film, kte­rý byl původ­ně naplá­no­ván na 14. únor 2025, se nyní oče­ká­vá až 2. kvě­ten 2025.

Týmovka Thunderbolts, kte­rou mno­zí divá­ci oče­ká­va­jí, byla posu­nu­ta z 26. čer­ven­ce 2024 na 20. pro­si­nec 2024. Tato změ­na při­ná­ší nad­še­ným fanouškům týmu Thunderbolts dal­ších pár měsí­ců čeká­ní.

Další film, kte­rý pro­šel odkla­dem, je Captain America 4: Brave New World. Původně byl plá­no­ván na 3. kvě­ten 2024, ale nové datum pre­mi­é­ry je sta­no­ve­no na 26. čer­ve­nec 2024. Fanoušci si budou muset počkat déle na dal­ší dob­ro­druž­ství Kapitána Ameriky.

Deadpool 3, oče­ká­va­né pokra­čo­vá­ní pří­bě­hů neo­hro­že­né­ho anti­hr­di­ny, se také posou­vá. Původně se plá­no­va­lo vydá­ní fil­mu na 8. lis­to­pad 2024, ale nově oče­ká­va­né datum je 3. kvě­ten 2024. Fanoušci se tak mohou těšit na Deadpoola o něko­lik měsí­ců dří­ve.

Avengers 5: Kang Dynasty, dal­ší film z úspěš­né série Avengers, byl posu­nut z 2. květ­na 2025 na 1. kvě­ten 2026. Avengers 6: Secret Wars, kte­rý měl původ­ně vyjít 1. květ­na 2026, se pře­sou­vá až na 7. kvě­ten 2027. Tyto změ­ny vydá­ní budou mít vliv na oče­ká­vá­ní a napě­tí mezi fanouš­ky.

Avatar, fil­mo­vá série reži­sé­ra Jamese Camerona, také pro­ží­vá změ­ny ohled­ně svých oče­ká­va­ných pre­mi­ér. Avatar 3, kte­rý měl být uve­den do kin 18. pro­sin­ce 2024, se posou­vá na 16. pro­si­nec 2025. Avatar 4 byl plá­no­ván na 18. pro­si­nec 2026, ale nové datum je sta­no­ve­no na 21. pro­si­nec 2029. Avatar 5, kte­rý byl oče­ká­ván 22. pro­sin­ce 2028, se posou­vá až na 19. pro­si­nec 2031. Tyto změ­ny ovliv­ní oče­ká­vá­ní fanouš­ků série Avatar.

Změny ter­mí­nů pre­mi­ér a odkla­dů těch­to fil­mů zna­me­na­jí, že fanouš­ci budou muset být trpě­li­ví a čekat na své oblí­be­né fil­my déle, než se původ­ně plá­no­va­lo. I přes tyto posu­ny se však stá­le může­me těšit na vzru­šu­jí­cí a oče­ká­va­né fil­my, kte­ré nám nabíd­nou nová dob­ro­druž­ství a pří­běhy.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34915 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71833 KB. | 13.07.2024 - 16:35:15