Kritiky.cz > Recenze knih > Vyčerpávající exkurze do světa bot

Vyčerpávající exkurze do světa bot

boty obálka
boty obálka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud se zají­má­te o módu a zvlášť o její his­to­rii, tahle kníž­ka by urči­tě nemě­la chy­bět ve vaší knihov­ně.

60 nejdůležitějších typů obuvi

Kniha napros­to vyčer­pá­va­jí­cím způ­so­bem před­sta­vu­je šede­sát dru­hů obu­tí, kte­ré lidé v prů­bě­hu sta­le­tí vytvo­ři­li a nosi­li. Od san­dá­lů noše­ných už se sta­ro­vě­kém Římě nebo indi­án­ských moka­sín po zce­la moder­ní dru­hy obu­vi jako jsou napří­klad tenis­ky Converse nebo boty na jeh­lo­vých pod­pat­cích. Nechybí zde poně­kud výstřed­ní dru­hy bot, jako jsou napří­klad boty s pro­táh­lou špi­cí, spe­ci­ál­ní feti­šis­tic­ké boty, boty na tzv. plo­vou­cím pod­pat­ku nebo japon­ské obu­tí tabi ani napros­to běž­né typy bot, kte­ré mož­ná máte také v bot­ní­ku - žab­ky, oxford­ky, balerí­ny, holín­ky, kot­níč­ko­vé polo­bot­ky nebo kla­sic­ké lodič­ky.

Kniha se, jak ostat­ně od podob­né­ho typu pub­li­ka­ce oče­ká­vá­me, pří­mo hemží foto­gra­fie­mi. Mnoho jich zachy­cu­je nej­růz­něj­ší typy a mode­ly bot z minu­lých i sou­čas­ných bot­ní­ků a pře­hlíd­ko­vých mol, najde­te tu ale také pře­hr­šel foto­gra­fií zná­mých osob­nos­tí, kte­ré si dané boty v minu­los­ti natáh­li na nohy. Nechybí mezi nimi vyhlá­še­né mód­ní iko­ny jako napří­klad Brigitte Bardot, Marilyn Monroe nebo Twiggy, ale na foto­gra­fi­ích se obje­ví tře­ba i Salvador Dalí, Bob Dylan nebo Brian Jones.

Pro milovníky historie

Pokud se, stej­ně jako já, více zají­má­te o his­to­rii módy než o nej­no­věj­ší mód­ní tren­dy, také si zde při­jde­te na své. O kaž­dém typu boty vám kníž­ka podá vyčer­pá­va­jí­cí infor­ma­ce včet­ně okol­nos­tí její­ho vzni­ku, kte­ré jsou čas­to u někte­rých dru­hů vel­mi pře­kva­pi­vé. Že holín­ky, kte­ré občas může­me vidět dokon­ce i v uli­cích měs­ta byly původ­ně čis­tě pra­cov­ní obu­tí, asi tak nějak tuší­te, ale vědě­li jste tře­ba, že před­chůd­ky­ně dnes vel­mi oblí­be­ných bot na plat­for­mě se popr­vé obje­vi­la už v Benátkách a nosi­la jí jenom ta nej­bo­hat­ší spo­le­čen­ská vrst­va, kte­rá tak díky zvý­še­ným podešvím nepři­šla tolik do kon­tak­tu se špí­nou valí­cí se po stře­do­vě­kých uli­cích?

Podobnými zají­ma­vost­mi se kni­ha jen hemží a trou­fám si tvr­dit, že způ­sob před­sta­ve­ní jed­not­li­vých typů obu­vi v jejich his­to­ric­kém a spo­le­čen­ském kon­tex­tu je napros­to vyčer­pá­va­jí­cí.    Kromě infor­ma­cí o vzni­ku bot je v kníž­ce mís­to i na před­sta­ve­ní zná­mých mód­ních návr­há­řů v tom­to spe­ci­fic­kém obo­ru. Za všech­ny by stá­lo za to zmí­nit ale­spoň Salvatora Ferragama, ital­ské­ho ino­vá­to­ra Andrého Perugia, Christiana Loboutina nebo Vivienne Westwoodovou. Zkrátka a dob­ře, pokud je his­to­rie a vývoj módy vaším šál­kem kávy, tahle kníž­ka by ve vaší knihov­ně roz­hod­ně chy­bět nemě­la.

Boty aneb Ikony svě­to­vé­ho sty­lu

Autor: Caroline Coxová

Překlad: Radka Klimčíková

Nakladatelství: Ikar

Rok vydá­ní: 2012


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Labuť a lovec-mytologií prostoupený příběh z dob mezolitu18. dubna 2024 Labuť a lovec-mytologií prostoupený příběh z dob mezolitu Máte rádi mystické příběhy? Milujete lipenskou přehradu? Jiří Březina je autorem knihy s názvem Labuť a lovec. Jedná se o smyšlený příběh o střetu kultur, o mezolitičtích lovcích, o […] Posted in Recenze knih
  • Sny umírají s králi- napínavý historický román7. dubna 2024 Sny umírají s králi- napínavý historický román Máte rádi českou historii? Chcete se vrátit do 14.století a dozvědět se, kdo zavraždil posledního Přemyslovce? Jaromír Jindra je autorem knihy Sny umírají s králi. Pojďte se na to společně […] Posted in Recenze knih
  • Nultá hodina -„Když se ručičky na hodinách života zastaví, je třeba posunout je vpřed.“27. ledna 2024 Nultá hodina -„Když se ručičky na hodinách života zastaví, je třeba posunout je vpřed.“ Máte rádi romány Jany Poncarové? Chcete se dozvědět, co to vlastně ta nultá hodina je? Již v pořadí šestý román z pera Jany Poncarové se vám bude rozhodně líbit.   Hedvika Adlerová se […] Posted in Recenze knih
  • Italské mentolky12. listopadu 2023 Italské mentolky Itálie je symbolem pro sladké nic nedělání ve stínu palem za zvukového doprovodu cikád a šumění moře. Středoevropan má pocit, že život tam plyne tak nějak pomaleji a v klidu. Ale nakolik […] Posted in Recenze knih
  • Ty chladné oči- mráz přichází z duše7. dubna 2023 Ty chladné oči- mráz přichází z duše Chcete zažít silný příběh z válečného období? Hledáte zajímavý román pro vaše večery? Scarlett Wilková je autorkou knihy Ty chladné oči, taktéž bestselleru Až uvidíš moře. Pojďte se na to […] Posted in Recenze knih
  • Co vás v dějáku nenaučili - podle podcastu, Příběh, který se opravdu stal20. září 2022 Co vás v dějáku nenaučili - podle podcastu, Příběh, který se opravdu stal Už název sám ve mně vyvolává zajímavé pocity. Ano, v dějepise nás učili mnoho zajímavostí, ale ty, které naše životy ovlivnily nejvíce nejspíše vynechali. Do rukou se mně dostává kniha s […] Posted in Recenze knih
  • Třinácté okno - historický román4. září 2022 Třinácté okno - historický román Albína je dcera bohatého sedláka. Záhy přišla o svou milou maminku a její macecha jí udělala z života peklo. Ošklivé dětství, které ji macecha připravila ji pronásledovalo celý život. […] Posted in Recenze knih
  • PAS A PES3. srpna 2022 PAS A PES K létu rozhodně patří dovolená, dobré čtení a cestování. Pokud chcete skloubit všechny tyto tři aktivity, a přesto nevytáhnout paty z domu, nezbývá než sáhnout po nějakém skvělém cestopisu […] Posted in Recenze knih
  • Tajemství Kremlu - 90 %24. února 2022 Tajemství Kremlu - 90 % Kreml v ruském jazyce znamená pevnost, nebo opevnění, i před cizíma očima, což tak trochu napovídá i název knihy Tajemství Kremlu. O Kremlu toho byla v novinách či ve zpravodajství řečeno […] Posted in Recenze knih
  • Byl jsem číslo 305298. srpna 2021 Byl jsem číslo 30529 Byl jsem číslo 30529 od Felixe Weinberga je knihou popisující skutečné válečné vzpomínky jednoho židovského chlapce pocházejícího z Čech. Felix Weinberg byl uznávaný vědec, který se […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,10858 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71635 KB. | 13.06.2024 - 23:29:36