Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Wanted - další film natáčený v Praze

Wanted - další film natáčený v Praze

Wanted
Wanted
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kdyby chtěl Timur Bekmambetov (Noční a Denní hlíd­ka) nalá­kat na svůj film co nej­ví­ce divá­ků, pří­bě­hem by jich asi moc nezís­kal.

Máme tu kla­sic­ké­ho lose­ra Wesleyho (čím dál popu­lár­něj­ší James McAvoy), jehož neba­ví vlast­ní život a poprav­dě se není čemu divit. V prá­ci (kte­rá ho pře­kva­pi­vě taky neba­ví) mu ze živo­ta dělá peklo obtloust­lá nad­ří­ze­ná a doma si to mezi­tím jeho nej­lep­ší kámoš roz­dá­vá s jeho sta­rou. A tak jsou Wesleyho nej­vět­ší útě­chou práš­ky pro­ti úzkos­ti…

Jednoho oby­čej­né­ho veče­ra se náš ňou­ma ocit­ne upro­střed pře­střel­ky a život mu zachrá­ní tajem­ná řez­ni­ce Fox s tvá­ří Angeliny Jolie. A hádej­te, co násle­du­je. Wesley se uká­že být jedi­ným žijí­cím potom­kem zakla­da­te­le tajem­né­ho Bratrstva, o nichž všech­no říká už jejich kré­do „Zabij jed­no­ho, zachraň tisí­ce˝.
Následuje drs­ný tré­nink, kdy se z Wesleyho stá­vá pěk­ná kor­ba a rázem zvlá­dá i stří­let kul­ky za roh, pro­chá­zet se po stře­še jedou­cí­ho vla­ku (při­tom stří­let ty kul­ky za roh) a vlast­ně vůbec pře­ko­ná­vat všech­ny zná­mé záko­ny fyzi­ky…

Jakkoli to zní kli­šo­vi­tě a naiv­ně, věz­te že v přítmí kinosá­lu vám to bude fuk. Bekmambetov nato­čil adre­na­li­no­vou jízdu, kte­rá se ani na chvil­ku nebe­re váž­ně. Všechny akč­ní scé­ny jsou bom­bas­tic­ké a je vidět, že reži­sér se váž­ně vyblb­nul. Stokrát oko­pí­ro­va­ný ‚bullet time´ obje­ve­ný kdy­si díky Matrixu, je tu hra­věj­ší a hlav­ně nepů­so­bí jako laci­ná kopie. Například závě­reč­ná scé­na, kdy Angelina vypá­lí kul­ku s nápi­sem ‚Good Bye´, jež oble­tí míst­nost a zabi­je dal­ších pět padou­chů, je sku­teč­ně neza­po­me­nu­tel­ná. Herci si svo­je role uží­va­jí a hlav­ně jim sedí. Jolie sku­teč­ně vypa­dá, že by „doká­za­la člo­vě­ku utrh­nou hla­vu a ješ­tě si s ní chví­li kopat o zeď˝, jak pra­vil reži­sér. McAvoy zvlá­dá všech­ny polo­hy své role, i když ke kon­ci stej­ně divák nemá pocit, že je to jeden z nej­lé­pe vycvi­če­ných vra­hů na svě­tě.

V dal­ších rolích potě­ší hereč­tí ‚vete­rá­ni´ Morgan Freeman a Terence Stamp. Po zhléd­nu­tí fil­mu jsem se ale nemohl zba­vit dojmu, že to nej­lep­ší už jsme stej­ně vidě­li v trai­le­ru. Wanted, ale roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji. Už jen pro odva­hu expe­ri­men­to­vat a jít tro­chu pro­ti prou­du. Příběh pořád zůstá­vá Bekmambetovou slab­ší strán­kou, ale kde jin­de uvi­dí­te Angelinu Jolie pro­ska­ko­vat oprás­ka­ným žigu­lí­kem pří­mo do jedou­cí­ho pen­do­li­na…

Netradiční akč­ní vel­ko­film, ve kte­rém je mož­né úpl­ně vše. Pokud se před návště­vou kinosá­lu obr­ní­te dáv­kou nad­hle­du, čeká vás bom­bas­tic­ká a efekt­ní akč­ní jíz­da a zjis­tí­te, že tenhle „Kazašský hlí­dač˝ Timur Bekmambetov pros­tě umí.


Foto: Universal Pictures


Podívejte se na hodnocení Wanted na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,16230 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71671 KB. | 19.06.2024 - 19:59:24