Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Jared Leto a jeho Jokerův experiment: Veřejné zkoušky smíchu a nečekané dárky při natáčení Sebevražedného Oddílu

Jared Leto a jeho Jokerův experiment: Veřejné zkoušky smíchu a nečekané dárky při natáčení Sebevražedného Oddílu

Photo © Warner Bros. Entertainment
Photo © Warner Bros. Entertainment
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Při zdo­ko­na­lo­vá­ní Jokerova smí­chu pro film Sebevražedný oddíl (2016) Jared Leto veřej­ně zkou­šel růz­né smí­chy v New Yorku a Torontu, aby zjis­til, kte­rý z nich je lidem nej­ví­ce nepří­jem­ný.

Leto si kvů­li roli Jokera oho­lil obo­čí, aby vypa­dal více vyši­nu­tě a psy­cho­tic­ky. Jay Hernandez, kte­rý hra­je El Diabla, si kvů­li své roli také oho­lil obo­čí, pro­to­že jeho posta­va byla navr­že­na tak, aby nemě­la na těle žád­né ochlu­pe­ní. Hernandezovi tato vol­ba ušet­ři­la půl hodi­ny den­ně v mas­kér­ském křes­le.
Leto se do role Jokera pono­řil nato­lik, že na pla­ce nevy­stu­po­val z posta­vy, ani když zrov­na nena­tá­čel. Dokonce posí­lal svým herec­kým kole­gům „joke­rov­ské“ dár­ky: Margot Robbie živou kry­su a Willu Smithovi nábo­je, kte­rý se zmí­nil, že sku­teč­né­ho Leta vlast­ně nikdy nepo­tkal. Robbie si však živou kry­su, kte­rou jí Leto poslal, necha­la a dokon­ce jí dala jmé­no: „Rat-Rat“ (kry­sa) a pro E! Magazine řek­la: „Kdyby Harley dosta­la něco od Jokera, asi by si toho váži­la.“

„Dal jsem také něko­lik oprav­du pěk­ných, slad­kých dár­ků,“ řekl Leto při pro­pa­ga­ci fil­mu v New Yorku, „dal jsem dor­tí­ky.“ „A to je oprav­du pěk­ný dárek. Pak ale s ďábel­ským úsmě­vem dodal: „Myslím, že ty dor­tí­ky nemě­li jíst.“

„Také jsem kaž­dé­mu napsal báseň,“ řekl Leto a dodal: „Pomohlo mi to pře­mýš­let o tom, kdo jsou, a tak tro­chu vytvo­řit ilu­zi vzta­hu a tro­chu zre­ál­nit okol­nos­ti.“ Leto pak zavtip­ko­val: „Vtipné na těch dár­cích je, že o těch nej­ší­le­něj­ších věcech vlast­ně nikdo nemlu­vil, za někte­ré dár­ky jsem dostal děkov­né dopi­sy. Nebudu říkat, kdo a za co nebo za jaký kon­krét­ní dárek děko­val, ale bylo jich hod­ně. Joker se rád dělí o své hrač­ky.“

Robbie na mezi­ná­rod­ním Comic-Conu v San Diegu 2016 pro­zra­di­la, že ačko­li her­ci z dru­ži­ny spo­lu měli roz­sáh­lé zkouš­ky, ona a Leto před natá­če­ním svých scén nezkou­še­li. Ona i reži­sér David Ayer měli pocit, že to Harley Quinn a Jokerovi při­dá­vá na nepřed­ví­da­tel­nos­ti a šílen­ství.

Zdroj: IMDb

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Jarede Leto!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Zdroj článku: Cinema Shorthand Society

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44941 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72372 KB. | 23.04.2024 - 23:54:23