Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Santa je úchyl: Vánoční komedie, která vás rozesměje i šokuje

Santa je úchyl: Vánoční komedie, která vás rozesměje i šokuje

Photo © 2003 Dimension Films
Photo © 2003 Dimension Films
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už název pro­zra­zu­je, že tady něco nehra­je. Film Santa je úchyl roz­hod­ně není vánoč­ní kome­dií pro celou rodi­nu, nejen pro­to, že nej­čas­těj­ší­mi slo­vy jsou slo­va spros­tá. Santa v tomhle fil­mu nesná­ší děti, mlu­ví spros­tě a vůbec dělá věci, kte­ré bys­te od Santy Klause neo­če­ká­va­li.

Willie je chlá­pek ve střed­ních se svým par­ťá­kem, trpas­lí­kem Marcusem celý rok nepra­cu­jí. Willie se pros­tě a vydat­ně se věnu­je svým hob­by, kte­rý­mi jsou alko­hol a ženy. Vždy před váno­ce­mi se sejdou a děla­jí ve vybra­ném domě Santu Klause s trpas­lí­kem. Sehraná dvoj­ka, kdy­by však na sebe Willie nena­ba­lo­val jeden pro­blém za dru­hým. Neustále cho­dí poz­dě, lije do sebe jed­nu láhev alko­ho­lu za dru­hou, mlu­ví k dětem nesluš­ně („Jakýpak chceš dáre­ček? Cože, tako­vou kra­vi­nu? To bude mít fotřík radost!“) a v kabin­kách pro nad­měr­nou veli­kost se věnu­je anál­ní­mu sexu se zákaz­ni­ce­mi obchod­ní­ho domu. Vskutku zář­ný pří­klad cho­vá­ní Santy Clause!

Říkáte si, proč tedy vlast­ně Willie tuhle prá­ci bral, že? Inu, je to pro­za­ic­ké. Vždy posled­ní den, když ochran­ka popře­je zákaz­ní­kům hez­ké váno­ce a zamkne obchod­ní dům, Marcus vyu­ži­je svých těles­ných pro­por­cí, aby se něku­dy pro­tá­hl dovnitř, odblo­ko­val alarm a spo­leč­ně s Williem, jehož spe­ci­a­li­za­cí je kasa­ři­na, obchod­ní dům vykra­dl a na rok se zase uchý­lil do chlád­ku.

Takhle to už pro­běh­lo sedm­krát a neji­nak by tomu mělo být i v letoš­ním roce. Jenže díky výše zmi­ňo­va­ným pro­blé­mům si šéf ochran­ky vší­má pove­de­né dvo­ji­ce čím dál víc....

Ve vskut­ku ori­gi­nál­ním námě­tu této vánoč­ní kome­die mají prs­ty brat­ři Coenovi a nebe­rou si ve spo­je­ní se sce­náris­tou ser­vít­ky. I když se Santa (Willie) o malin­ko pod vli­vem oko­lí během fil­mu polep­ší, stej­ně to pořád nesta­čí. Je jas­né, že DVD s fil­mem Santy je úchyl dopo­ru­ču­ju všem, kte­ří nesná­ší váno­ce, a těm, kte­ré někdy napadlo, že může exis­to­vat jaká­si „san­to­fi­lie“, tj. úchyl­ka na kos­tým Santy Klause. Ale urči­tě zasmě­jí se i ostat­ní, kte­ří netr­pí za kaž­dou cenu před­sta­vou, že Santu Klause může před­sta­vo­vat jen někdo pokud mož­no zbož­ný.Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73642 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71901 KB. | 22.07.2024 - 14:06:03