Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Zmizení

Zmizení

Photo © Wilson Webb
Photo © Wilson Webb
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nestává se to zrov­na čas­to, ale exis­tu­jí fil­my, kte­ré Vás (teda aspoň mě...) pří­mo „posa­dí na zadek“ - a že je to pak teda rána...

Prisoners roz­hod­ně mezi tyto fil­my pat­ří, nění se ale čemu divit, vždyť reži­sé­rem je Kanaďan Denis Villeneuve, tvůr­ce tako­vých majstršty­ků jako byly tře­ba fil­my Polytechnika, ale hlav­ně geni­ál­ní Požáry. Villeneuve má rád sil­ná, mez­ní téma­ta, nejis­tou (a neli­ne­ár­ní) nara­tiv­ní lin­ku a skvě­le načrt­nu­té nečer­no­bí­lé a nes­che­ma­tic­ké posta­vy. Po sérii skvě­lých fil­mů dostal Villeneuve (ano, mám ho mezi oblí­be­ný­mi na čsfd :-)) pří­le­ži­tost nato­čit „vel­ký“ sní­mek se zná­mý­mi tvá­ře­mi. To je dost láka­vá nabíd­ka, kte­rá se ale občas záro­veň sta­ne i nepří­jem­ným hro­bem pro spous­tu dob­rých fil­ma­řů....

Jak ale už asi šlo pocho­pit z prv­ní­ho odstav­ce, tak Villeneuve se stá­le vel­mi dob­ře drží své­ho řemes­la a ser­ví­ru­je zají­ma­vou podí­va­nou, kte­rá začí­ná poklid­nou scé­nou setká­ní dvou rodin u „Thanksgiving day“, což vyús­tí v ner­vy­drá­sa­jí­cí pát­rá­ní po dvou malých hol­čič­kách, kte­ré se zne­na­dá­ní pra­po­div­ně ztra­tí, doslo­va jako by se do země pro­padly.

Divák může mít během sle­do­vá­ní něko­li­krát dojem, že už ví, jak to vše vlast­ně bylo (něco jako u „Gone, baby gone“), ale tvůr­ci tako­vým nedo­čka­vým „Poirotům“ při­pra­vu­jí nejed­no pře­kva­pe­ní, pro­to­že (fil­mo­vá) sku­teč­nost, kte­rá se ode­hrá­vá v poza­dí pří­bě­hu, je nesmír­ně fas­ci­nu­jí­cí a trou­fám si říci, že i dost neče­ka­ná.

Tedy, pokud máte rádi dob­ré, civil­ně vyhlí­že­jí­cí (žád­né pří­šer­né fil­try, roz­ký­va­ná akč­ní kame­ra, apod.) kri­mi­nál­ní dra­ma se zají­ma­vou morál­ní záplet­kou, u kte­ré­ho jsem měl mís­ty mož­ná tro­chu kacíř­ský dojem, že kdy­by Alfred Hitchcock žil v dneš­ní době....a dělal fil­my, tak...., no však víte :-D, tak film Prisoners je sto­pro­cent­ní sáz­kou na jis­to­tu.

P. S. Pro fanouš­ky Jake Gyllenhaala je film samo­zřej­mě také povin­nos­tí, pro­to­že vidět jej jako zapá­le­né­ho detek­ti­va, to sku­teč­ně sto­jí za to.


Podívejte se na hodnocení Zmizení na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,80083 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71669 KB. | 13.07.2024 - 15:27:21