Kritiky.cz > Články > Zpět do dávných časů

Zpět do dávných časů

152
152
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dne 30. dub­na jsem už od rána s oba­va­mi sle­do­va­la oblo­hu. Podle někte­rých před­po­vě­dí mělo pršet, což by zka­zi­lo celou akci Pálení čaro­děj­nic a sta­vě­ní máj­ky v par­ku Václavka na Střížkově, pořá­da­nou Spolkem za vese­lej­ší Střížkov. Okolo poled­ne se však zača­lo vyjas­ňo­vat, a chví­le­mi dokon­ce slu­neč­ní paprsky zahří­va­ly tvář. V tom oka­mži­ku jsem vědě­la, že je vyhrá­no.

Tato již tra­dič­ní osla­va rych­le zís­ka­la na obli­bě a k této čás­ti Prahy už zkrát­ka pat­ří. Od 16. hodi­ny se zde zača­li schá­zet prv­ní návštěv­ní­ci. Jeli­kož byly kos­týmy vítá­ny, bylo mož­né zahléd­nout čaro­děj­ni­ce a čaro­dě­je vše­ho věku.

Centrální pro­stor lemo­va­lo množ­ství stán­ků s občer­stve­ním a nápo­ji. Hosté si pochut­ná­va­li na trdel­ní­cích, chod­ských kolá­čích, cuk­ro­vé vatě, preclí­cích, klo­bá­sách, sul­cu, a hlav­ně na špe­káč­cích, jež si tam moh­li všich­ni opé­ci. Vše se zapí­je­lo pivem, sva­řá­kem či limo­ná­dou.

Děti se hou­pa­ly na lodič­kách, toči­ly na řetí­zá­ku či oku­si­ly jízdu v sed­le poní­ka. Za radost­né­ho pokři­ku byla vzty­če­na pes­t­ře opent­le­ná máj, jež bude v nad­chá­ze­jí­cích dnech tvo­řit domi­nan­tu toho­to pro­stran­ství.

„Ani bych nevě­ři­la, že se do tak malé­ho par­ku vejde tolik lidí,“ s údi­vem kon­sta­to­va­la jed­na účast­ni­ce a já s ní musím sou­hla­sit.

Hudební dopro­vod svým zvuč­ným bub­no­vá­ním dokres­lo­val atmo­sfé­ru stře­do­vě­ké­ho trhu. V 19 hodin násle­do­va­lo to, na co se všich­ni dlou­ho těši­li, a to upá­le­ní stříž­kov­ské čaro­děj­ni­ce, tedy lát­ko­vé figurí­ny. V oka­mži­ku zapa­lo­vá­ní všich­ni ztich­li a zata­ji­li dech. Na chví­li jsme se ocit­li téměř v jiné době. Hranice vzplá­la za radost­né­ho pokři­ku dítek: „Čarodějnice hoří.“

Ve 21:30 byl odpá­len vel­ko­le­pý ohňostroj, za nějž tvůr­ci skli­di­li ohrom­ný potlesk. Mnozí z nás ješ­tě chví­li poté zůsta­li a vychut­ná­va­li si tyto jedi­neč­né chví­le, jež bude mož­né oku­sit zno­vu až za rok. Tak tedy příš­tě na shle­da­nou.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52600 s | počet dotazů: 281 | paměť: 69509 KB. | 06.12.2023 - 09:48:05