Kritiky.cz > Speciály > 17. listopad 1989–2019 30 let svobody

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

word image
word image
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...


Ročník 89

pre­mi­é­ra ve stře­du 20. 11. na ČT art

Když se v jed­nom roč­ní­ku sejde Karel Dobrý, Vanda Hybnerová, Ondřej Kepka nebo Hana Ševčíková

Prvním herec­kým roč­ní­kem, kte­rý dove­dl k abso­lu­to­riu na praž­ské DAMU vel­ký čes­ký herec Boris Rösner, byli stu­den­ti, kte­ří do ško­ly v Karlově uli­ci nastou­pi­li na pod­zim roku 1988. Než se sta­či­li pořád­ně roz­hléd­nout, byl tu Palachův týden, pak peti­ce Několik vět, poz­dě­ji lis­to­pad 1989. Rok, kte­rý celý roč­ník zásad­ním způ­so­bem pozna­me­nal. Milovali a cti­li své­ho pro­fe­so­ra a drže­li při sobě. Přátelské vzta­hy navá­za­né ve ško­le pře­tr­va­ly do sou­čas­nos­ti. Někteří ve stu­diu vytr­va­li, jiní ode­šli, někte­ří vystu­do­va­li, ale živí se dnes jinak. Někteří už ode­šli natr­va­lo z toho­to svě­ta. Na stu­di­um nastu­po­va­li s urči­tý­mi ide­á­ly, někte­ří s nimi opouš­tě­li i DAMU a vplou­va­li do nové svo­bod­né doby. Jak na to vše pohlí­že­jí dnes? Proč někte­ří z nich zane­cha­li herec­tví a jak se na dobu stu­dia a na dneš­ní časy díva­jí ti, kte­ří jsou ve své prá­ci úspěš­ní, hra­jí na diva­dle, ve fil­mu nebo v tele­viz­ních seri­á­lech? Dokument jejich spo­lu­žá­ka Ondřeje Kepky nabí­zí díky zázna­mům ze stu­dij­ních let uni­kát­ní mož­nost srov­ná­ní.

„K osob­nos­tem toho­to doku­men­tár­ní­ho fil­mu mám vel­mi osob­ní vztah. U jed­né z jejich insce­na­cí v Disku jsem byl a pomá­hal s ní. A mno­hé z nich jsem pak potká­val dál v pro­fes­ním i sou­kro­mém živo­tě. Velmi si cením jejich ote­vře­ných odpo­vě­dí, jimiž hod­no­tí tři­cet let své­ho živo­ta a vyja­dřu­jí své osob­ní i spo­le­čen­ské posto­je,“ dodá­vá kre­a­tiv­ní pro­du­cent Ondřej Šrámek.

scé­nář a režie: Ondřej Kepka kame­ra: Robert Novák

vedou­cí pro­duk­ce: Barbora Bernardová výkon­ný pro­du­cent: Jiří Merunka

dra­ma­turg a kre­a­tiv­ní pro­du­cent: Ondřej Šrámek účin­ku­jí: Karel Dobrý, Vanda Hybnerová, Petr Rajchert, Hana Ševčíková, Michal Malátný, Otto Rošetzký, Magdaléna Sidonová, Tomáš Petřík a dal­ší


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Jurský svět: Zánik říše - Sbohem, Islo Nublar: Zrod Zániku říše21. června 2018 Jurský svět: Zánik říše - Sbohem, Islo Nublar: Zrod Zániku říše Je těžké tomu uvěřit, ale když tvůrci filmu Jurský svět začali roku 2015 s jeho přípravami, netušili, že jejich milovaná práce se stane jedním z nejvýdělečnějších filmů všech dob. Režiséra […] Posted in Speciály
  • Bolek Polívka - Theofil28. února 2016 Bolek Polívka - Theofil Vaše postava se jmenuje Theofil, kdo to je?  Theofil je vyslanec. Je to potvora. Myslí jen na sebe. Nemyslí vůbec na blaho království a okolí. Je to hloupý sebestředný sobec, který hrabe […] Posted in Rozhovory
  • The Bells (S08E05) - největší bitva o Královo přístaviště je za námi13. května 2019 The Bells (S08E05) - největší bitva o Královo přístaviště je za námi Jak se blíží poslední díl (20.května), tak  začínají fanoušci debatovat nad tím, jestli je poslední sezóna tím nejhorším nebo nejlepším, co nám tvůrci seriálu dali. Můj soukromý názor je […] Posted in TV Recenze
  • Rrrr1. září 2011 Rrrr Rrrr recenze Rodinná Komedie Přečteno: 48 krát Příběh se odehrává před několika miliony lety. V symbioze tu žijí mamuti, koňomuti, […] Posted in Recenze
  • Tenet (2020)30. srpna 2020 Tenet (2020) Christopher Nolan v nejnáročnější, nejambicióznější a nejvyčerpávající podobě.Je fajn vidět po dlouhé době v kině drahý a velký film. Na Tenet se opravdu skvěle dívá, má vynikající […] Posted in Krátké recenze
  • Výsledky soutěže s filmem Avengers 26. května 2015 Výsledky soutěže s filmem Avengers 2 Otázky Vyjmenujte všechny hlavní postavy (Avengery) z filmu Avengers? Vyjmenujte herce postav (Avengery) z filmu Avengers? Kteří dva herci hráli/hrají postavu Hulka (Bruce […] Posted in Soutěže
  • Titulky k The Magicians S05E10 - Purgatory17. března 2020 Titulky k The Magicians S05E10 - Purgatory Pomalu se blížíme ke konci... Julie s Eliotem posedí ve vězení, Kady s Alice budou pomáhat Margo, nový Penny a Plum se budou dostávat z únikové místnosti a Josh se dostane až za starým […] Posted in Titulky
  • #2028: Nejmocnější hrdinové Marvelu 79: Miles Morales4. září 2019 #2028: Nejmocnější hrdinové Marvelu 79: Miles Morales Nejmocnější hrdinové Marvelu 79: Miles MoralesVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako "Ultimate Comics Spider-Man (Vol. 2) 1" a čísla 1 až 5 série […] Posted in Recenze komiksů
  • Red Dead Redemption 2 / část 30 / Banka ve Valentine / 1080 HD / 60 FPS28. listopadu 2020 Red Dead Redemption 2 / část 30 / Banka ve Valentine / 1080 HD / 60 FPS Posted in Videa
  • Stříbrný měsíc11. května 2024 Stříbrný měsíc Kniha Stříbrný měsíc s podtitulem "Falešné mince nepřinášejí bohatství, ale šíří smrt...." se odehrává v období středověkého Brna, kdy se objeví padělatel stříbrných mincí velmi vysoké […] Posted in Recenze knih

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40601 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71949 KB. | 21.06.2024 - 15:29:25