Kritiky.cz > Speciály > 17. listopad 1989–2019 30 let svobody

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

word image
word image
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...


Polojasno

v úte­rý 12. 11. na ČT2

Třicáté výro­čí udá­los­tí 17. lis­to­pa­du 1989 při­po­me­ne ČT fil­mo­vým pře­pi­sem kni­hy repor­tá­ží Václava Bartušky „Polojasno“. Autor před­lo­hy byl jako stu­dent čle­nem par­la­ment­ní Komise pro vyšet­řo­vá­ní udá­los­tí 17. lis­to­pa­du a jeho dení­ko­vé zápi­sy z obdo­bí půso­be­ní Komise jsou auten­tic­kým svě­dec­tvím vní­má­ní sku­teč­nos­ti v čase bez­pro­střed­ně po pádu tota­lit­ní­ho reži­mu. Tato doku­men­tár­ní rekon­struk­ce odha­lu­je pře­de­vším úpor­nou sna­hu odchá­ze­jí­cí moci zba­vit se jaké­ko­li zod­po­věd­nos­ti nejen za udá­los­ti na Národní tří­dě, ale za repre­siv­ní slož­ky komu­nis­tic­ké­ho reži­mu vůbec. Jednotlivé situ­a­ce vyšet­řo­vá­ní však postup­ně odha­lu­jí i smut­nou sku­teč­nost, jak hlu­bo­ce byla celá spo­leč­nost tou­to ano­nym­ní mocí pro­stou­pe­na a para­ly­zo­vá­na.

hra­jí: Ondřej Kavan, Rudolf Hrušínský ml., Josef Vinklář, Jan Hrušínský,

Tatiana Vilhelmová, Jiří Maria Sieber, Václav Postránecký a dal­ší režie: Filip Renč


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44796 s | počet dotazů: 271 | paměť: 72317 KB. | 20.07.2024 - 22:13:06