Kritiky.cz > 2024 > Duben > 01

Astrid Lindgrenová-život má plný dětství, ale štěstí v lásce musí hledat

Kdo by nemi­lo­val reza­vou hol­ku s copán­ky, Děti z Bullerbynu nebo Karkulína na stře­še? Astrid Lindgrenová je autor­kou mno­ha knih pro děti. Do rukou se mně dostá­vá její živo­to­pis, kte­rý jsem... Read more »

Kůň-láska i závislost

Máte rádi zví­řa­ta, pře­de­vším koně? Chcete si pře­číst nád­her­ný pří­běh o vzta­hu člo­vě­ka a koně? Juli Zeh pat­ří k nej­o­ce­ňo­va­něj­ším sou­čas­ným němec­kým spi­so­va­tel­kám a dob­ře zná­má je také čes­kým čte­ná­řům. Kniha Kůň je... Read more »

Los colonos

Nechal jsem se zlákat na pervérzní násilí, šokující a sexuálně zvrhlé, znělo to jak Srbský film z Chile s kolonisty a u toho jsem nemohl chybět, jenže samotný výsledek... Read more »
Stránka načtena za 2,47255 s | počet dotazů: 179 | paměť: 47521 KB. | 19.04.2024 - 16:42:02