Kritiky.cz > Recenze knih > A co když je to jinak

A co když je to jinak

ACoKdyz
ACoKdyz
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kniha, kte­rá asi spl­ní čte­ná­řo­va oče­ká­vá­ní jen zčás­ti. Nějak tak bych zača­la, jeli­kož je to ten hlav­ní dojem, kte­rý si z čet­by odná­ším.

Na jed­nu stra­nu je text plný zají­ma­vých pohle­dů na kaž­do­den­ní svět kolem nás, na tu dru­hou se však autor (na můj vkus až pří­liš čas­to) „zase­ká­vá“ u témat, kte­rá nejsou běž­né­mu čes­ké­mu čte­ná­ři nijak zvlášť blíz­ká. Lehce pak ztra­tí­te pozor­nost a najed­nou se při­stih­ne­te, jak máte ten­den­ci pře­ska­ko­vat odstav­ce, ne-li celé strán­ky a kapi­to­ly. Například poměr­ně dlou­há kapi­to­la věno­va­ná jaz­zo­vé hud­bě či ame­ric­ké­mu fot­ba­lu sice  vypo­ví­dá o urči­tém pře­hle­du auto­ra, nicmé­ně to asi není přes­ně to, co bys­te od kni­hy toho­to typu čeka­li.

Když jsem zmi­ňo­va­nou pub­li­ka­ci bra­la popr­vé do ruky, dou­fa­la jsem, že mi autor před­lo­ží něja­ká fak­ta, kte­rá zásad­ně změ­ní můj pohled na svět kolem nás. Místo toho se mi však dosta­lo jen jaké­ho­si shr­nu­tí toho, s čím se asi více či méně kaž­dý z nás už pár­krát za svůj život setkal. Fakt, že mys­li­te­lé, bada­te­lé a věd­ci se v prů­bě­hu dějin čas­to mýli­li, se učí­me už na základ­ní ško­le. Zde autor před­klá­dá něko­lik pří­kla­dů - zná­mých i méně zná­mých, kte­ré nám jen urči­tým způ­so­bem shr­nou, jak čas­to lidé nema­jí ve svých tvr­ze­ních prav­du. Informace, že někte­ří (v dneš­ní době) svě­tozná­mí uměl­ci, zejmé­na pak spi­so­va­te­lé, byli za své­ho živo­ta zce­la opo­mí­je­ni a dost čas­to žili na hra­ni­ci chu­do­by, také takřka niko­ho nepře­kva­pí. V jed­né čás­ti kni­hy autor roz­ví­jí i myš­len­ku, že svět kolem nás je jen jakousi počí­ta­čo­vou simu­la­cí lidí či stro­jů z budouc­nos­ti, tedy myš­len­ku, kte­rá se sta­la maso­vou zejmé­na díky fil­mu Matrix, a kte­rá čte­ná­ře už dnes s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí šoko­vat nebu­de.

Rozhodně nechci tvr­dit, že kni­ha není pří­nos­ná nebo dokon­ce zají­ma­vá – nad množ­stvím věcí by vás zřej­mě v běž­ném živo­tě nena­padlo se tak­to detail­ně zamýš­let, ale pocit z ní zkrát­ka není tako­vý, jaký by asi měl být.

Celkově vza­to musím, bohu­žel, kon­sta­to­vat, že jsem byla z této kni­hy tro­chu zkla­ma­ná. Možná je to ale dané jen mým poně­kud vel­kým oče­ká­vá­ním „něče­ho zásad­ní­ho“. Možná to ale ani nebyl auto­rův záměr a chtěl pros­tě jen ve čte­ná­ři vzbu­dit pocit, že by měl o kaž­dém svém výro­ku neu­stá­le pochy­bo­vat. Takže kdo ví? Třeba i tahle recen­ze bude jed­nou důka­zem toho, jak straš­ně moc jsem se ve svém úsud­ku plet­la.

Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz za 297 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Dopisy z Iwo Jimy - japonská verze Vlajek našich otců22. června 2020 Dopisy z Iwo Jimy - japonská verze Vlajek našich otců Máte rádi válečnou tématiku a k tomu ještě je váš oblíbený režisér Clint Eastwood ? Pokud ano, mám pro vás velice příjemnou povinnost. Pojďme si společně říci o tom, jak tento snímek […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jak včelí medvídci zachránili Splešťuli25. října 2017 Jak včelí medvídci zachránili Splešťuli „Na políčku v jetelíčku, tam kde potok pramení, dobře je nám po tělíčku, zákonem jsme chráněni.  Sosáčkama sosáme, bez přestání to samé, do pěti, do pěti, musíme být u maminky v doupěti.“ […] Posted in Recenze knih
  • Finále odtajnilo místo pro archiv a láká na „funglovky“13. dubna 2017 Finále odtajnilo místo pro archiv a láká na „funglovky“ Plzeň, 13. 4. 2017 – Filmový festival Finále Plzeň láká své fanoušky a filmové nadšence na „fungl“ nové filmy – premiéry a předpremiéry, tedy projekce, které se na festivalu uskuteční […] Posted in Festivaly
  • Elizabeth Coleman – Ukradený příběh (recenzní kniha)17. srpna 2021 Elizabeth Coleman – Ukradený příběh (recenzní kniha) Za poskytnutí recenzního výtisku velice děkuji nakladatelství Cosmopolis Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Léto se nám přehouplo do druhé poloviny, a brzy k […] Posted in Recenze knih
  • Kouzelná moc květin je herbářem duší rostlin11. června 2017 Kouzelná moc květin je herbářem duší rostlin Kolik jsem se toho dozvěděla o skrytých významech květin! Posuďte sami. Víte, že krokus zahání noční můry? Že slunečnice vítá život a slunce a vitalitu? Pomerančový květ je symbolem […] Posted in Recenze knih
  • Ghost Team One (2013)6. září 2017 Ghost Team One (2013) Lady Azalea je pěkně nadržený a zlomyslný duch… Dva kamarádi a spolubydlící Sergio a Brad jsou přesvědčeni, že by v jejich domě mohl přebývat duch. Rozhodnou se vše […] Posted in Horory
  • Microsoft připravil speciální edice konzole Xbox One X ve...26. srpna 2020 Microsoft připravil speciální edice konzole Xbox One X ve... Microsoft připravil speciální edice konzole Xbox One X ve stylu filmu Wonder Woman 1984 Posted in Krátké herní aktuality
  • Annihilation (2018)5. října 2018 Annihilation (2018) Jaké tajemství se ukrývá v Oblasti X? Místa odkud se až dosud nikdo nevrátil zpět živý? Natalie Portman se pokusí najít otázky na všechny odpovědi i za cenu vlastního […] Posted in Horory
  • Čím je pro vás hra?21. listopadu 2010 Čím je pro vás hra? To, co děláte, je jen práce, jestliže existuje nějaké jiné místo, kde byste byli raději. (George Hallas) Co jste rádi dělali jako děti? Najděte způsob, jak přivést tuto radost zpátky do […] Posted in Domácí rady
  • Slaughter High (1986)16. ledna 2012 Slaughter High (1986) Aprílový žertík se promění v obrovskou tragédii a pomsta na sebe nenechá dlouho čekat! Po několika letech se vrací partička bývalých spolužáků na střední školu, kde se má konat jejich […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69355 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72061 KB. | 22.04.2024 - 09:48:22