Kritiky.cz > Recenze knih > Velký karneval

Velký karneval

Karneval
Karneval
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Co by si kdo více přál než rej masek – kar­ne­val? Princezna s kost­liv­cem tan­cu­jí bosí, sur­fař i pirát hřbe­ty vln kosí, indi­án s labu­tí v kole se točí, jak těž­ké je od nich odtrh­nout oči!“ Tento a dal­ší tex­ty pro­vá­zí bro­žo­va­nou pub­li­ka­ci v měk­kých des­kách for­má­tu A4, kte­rou u pří­le­ži­tos­ti letoš­ní­ho maso­pust­ní­ho vese­lí vyda­lo nakla­da­tel­ství Albatros.
Nese název Velký kar­ne­val a jde o sou­bor vystři­ho­va­cích masek pro děti. Nakreslilo je jede­náct čes­kých výtvar­ní­ků, tex­ty k mas­kám napsa­la Irena Tatíčková. Jde o vese­lé bás­nič­ky, ale i pouč­né tex­ty k jed­not­li­vým mas­kám.
„Slovo kar­ne­val pochá­zí nej­spíš z latin­ské­ho „car­ni vale“, to zna­me­ná „skon­či s masem“. Průvody masek jsou totiž sou­čás­tí maso­pus­tu – lido­vé­ho svát­ku, kte­rým začí­ná 40 dní před Velikonocemi půst… V maso­pust­ních prů­vo­dech se obje­vo­va­li nej­čas­tě­ji mas­ky med­vě­da, koby­ly, kte­rou před­sta­vo­va­li vět­ši­nou dva lidé, komi­ní­ka, koz­la, ženi­cha a nevěs­ty, smrt­ky a dal­ší. Celý prů­vod vedl vždyc­ky šašek ve špi­ča­té čepi­ci s dlou­hým bičem, kte­ré­mu se říka­lo lau­fer… Slavný rej masek je zná­mý z ulic a kaná­lů ital­ských Benátek. První zmín­ka o benát­ském kar­ne­va­lu je už z roku 1268. Jihoamerické Rio de Janero dodnes vítá v době něko­li­ka­den­ní­ho tra­dič­ní­ho kar­ne­va­lu desít­ky tisíc návštěv­ní­ků z celé­ho svě­ta. Věříme ale, že ty nemu­síš ces­to­vat do Ria ani do Benátek – vždyť i oby­čej­ný čes­ký kar­ne­val může být vel­ký svá­tek,“ zve autor­ka tex­tů k vystři­ho­vá­ní masek děti star­ší tří let, pro kte­ré je kníž­ka urče­ná.
Zvířecí mas­ky zastu­pu­je vystři­ho­ván­ka koči­čí hla­vy, opi­ce a labu­tě. Pohádkové bytos­ti zastu­pu­je trpas­lík, šašek, zim­ní krá­lov­na, král, čert, divo­žen­ka, čaro­děj, víla, prin­cez­na, z ostat­ních masek zde najde­te sur­fa­ře, indi­á­na, pirá­ta, robo­ta a smrt­ku.  Masky k vystři­že­ní dopl­ňu­jí bás­nič­ky s vtip­nou hádan­kou, čas­to reflek­tu­jí­cí sou­čas­nost: „Tak tam smut­ně stál, chmur­ný chudý KRÁL. Co ti chy­bí ke štěs­tí? iPad a půl… (krá­lov­ství) nebo sta­ré prav­dy: „Když se něco nesmí, tak se to nedě­lá, vždyť má kaž­dý v sobě ČERTA i … (andě­la) nebo zkrát­ka jenom vyu­ží­va­jí jed­no­du­ché­ho rýmu: „PIRÁTI, páni Karibiku, míří na Českou… (repub­li­ku).
Knížka Velký kar­ne­val je víta­nou inspi­ra­cí pro rodi­če a hez­kým zpes­t­ře­ním úno­ro­vých odpo­led­ní pro děti škol­ko­vé­ho a mlad­ší­ho škol­ní­ho věku. Pokud vystři­že­nou mas­ku dola­dí­te potřeb­ným out­fi­tem, může­te smě­le na jaký­ko­li kar­ne­val.
Ke kni­ze dopo­ru­ču­ji zakou­pit dosta­tek kalou­nu nebo stuž­ky (gumy), otvo­ry pro pro­vle­če­ní jsou na vystři­ho­ván­kách nazna­če­né.
Můžete se také zúčast­nit Maškarní sou­tě­že, ori­gi­nál­ní názvy masek, kte­ré vymys­lí­te, může­te poslat na adre­su Albatrosu. Výherci se mohou těšit na kniž­ní odmě­nu.

 • Velký kar­ne­val. Vystřihovací mas­ky pro děti
 • Autor tex­tů: Irena Tatíčková
 • Ilustrace: Dagmar Ježková, Olga Franzlová, Bohumila Becerra Gablasová, Matyáš Namai, Barbora Kyšková, Renata Horová, Kateřina Šišperová, Jiří Votruba, Daniela Hýbnerová, René Hora, Karel Jerie
 • Žánr: dět­ská lite­ra­tu­ra
 • Rok vydá­ní: 2018
 • Nakladatelství: Albatros Media a.s.
 • Počet stran: 40
 • Hodnocení: 100 %

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Jiří Langmajer – Jíra21. srpna 2019 Jiří Langmajer – Jíra Petr Kolečko se tentokrát ocitl i v roli režiséra. Byl jste s jeho „výkonem“ jako zkušený herec spokojený? Byl. Naše společná práce jako režiséra a jeho herce na filmu Přes prsty byla jen […] Posted in Rozhovory
 • RECENZE – Den, kdy se to stalo29. dubna 2019 RECENZE – Den, kdy se to stalo Autorka: Nuala EllwoodPřeklad: Michael HavlenNakladatelství: DominoRok vydání v ČR: 2019Počet stran: 303ISBN: 978-80-7498-310-8Anotace:Šedesát vteřin poté, co se Maggie probere z kómatu, […] Posted in Recenze knih
 • Traci Chee - Čtenářka2. února 2018 Traci Chee - Čtenářka Představte si svět, kde je čtení chápáno jako výsada, a je povoleno jen hrstce nejmocnějších, protože v knihách se skrývá nejen minulost, ale i budoucnost... Poté, co byl její otec […] Posted in Recenze knih
 • Rozhovor s Peterem Bebjakem, panem Littmannem4. července 2016 Rozhovor s Peterem Bebjakem, panem Littmannem Kromě herecké práce se věnujete i režii, na posledním Febiofestu jste představil své celovečerní drama Čistič, spolurežíroval jste i Příběhy prvního oddělení pro Českou televizi nebo […] Posted in Rozhovory
 • Lake Placid: Legacy (2018)6. března 2019 Lake Placid: Legacy (2018) Chtěli bránit přírodu za každou cenu, ale co když se jim do cesty postaví něco, co by si na nich strašně rádo pochutnalo?  Sam a jeho přítelkyně Jade vedou skupinu […] Posted in Horory
 • Altaïr komiks – #00719. září 2016 Altaïr komiks – #007 Posted in Komiks
 • Chystá se nový seriál, který bude zasazen do království...3. února 2021 Chystá se nový seriál, který bude zasazen do království... Chystá se nový seriál, který bude zasazen do království Wakanda. Pro Disney+ ho skrze svou produkční společnost Proximity Media vyprodukuje režisér Ryan Coogler (Black Panther, Black […] Posted in Krátké herní aktuality
 • Recenze: Artemis Fowl13. června 2020 Recenze: Artemis Fowl Dvanáctiletý génius Artemis Fowl II (Ferdia Shaw) pochází z kdysi zámožné zločinecké rodiny. Avšak Artemisův otec Artemis Fowl I (Colin Farrell) byl unesen a tak Artemis Fowl spojí síly s […] Posted in Filmové recenze
 • Bylinky pro každého. Vše o pěstování, ošetřování a používání bylinek31. května 2022 Bylinky pro každého. Vše o pěstování, ošetřování a používání bylinek Bylinky a vše kolem nich doslova miluji, některé z nich si sama pěstuji, jiné naopak sbírám mimo domov, a proto není divu, že jsem sáhla po této úchvatné novince „Bylinky pro každého. Vše […] Posted in Recenze knih
 • #1871: 100 let Československa v komiksu - 45 %17. prosince 2018 #1871: 100 let Československa v komiksu - 45 % 100 let Československa v komiksuVydalo nakladatelství Edika v pevné vazbě v roce 2018. Vydání má 144 stran a prodává se v plné ceně za 499 Kč.Scénář: Zdeněk LežákKresba: Jakub DušekNa […] Posted in Recenze komiksů

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,92861 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72010 KB. | 13.04.2024 - 08:16:30