Kritiky.cz > Speciály > Assassin’s Creed - NATÁČENÍ SKOKU VÍRY...VE SKUTEČNOSTI

Assassin’s Creed - NATÁČENÍ SKOKU VÍRY...VE SKUTEČNOSTI

Assasin
Assasin
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Režisér Kurzel a jeho tým vědě­li, že zavá­zat se k oprav­do­vým akcím zna­me­na­lo při­jmout mož­ná nej­vět­ší výzvu, s jakou se může­te v kaska­dér­ství setkat: vol­ný pád. Nekonečné kal­ku­la­ce, odha­dy bez­peč­nos­ti a sni­žo­vá­ní rizi­ka se děla­jí v cho­re­o­gra­fii kaž­dé­ho fil­mu, ale zkou­šet vol­ný pád pat­ří mezi nej­ne­bez­peč­něj­ší kaska­dér­ské kous­ky, pro­to­že to v s sebou nese prvek nepřed­ví­da­tel­nos­ti. Obzvláště v době počí­ta­čo­vé vytvo­ře­né rea­li­ty je vel­mi oje­di­ně­lé, aby se vol­né pády natá­če­ly reál­ně, a i když jsou natá­če­né v rea­li­tě, čas­to to nejsou oprav­do­vé vol­né pády, ale spíš kon­t­ro­lo­va­ný sestup na drá­tech.

Ale přes­to je vol­ný pád stě­žej­ní pro skok víry, cha­rak­te­ris­tic­ký prvek v Assassin’s Creed. Producenti chá­pa­li, že pokud by ten­to kaska­dér­ský kou­sek ve fil­mu vyne­cha­li – nebo ho imi­to­va­li počí­ta­čo­vě –  akce by vypa­da­la všed­ně. Takže, mís­to aby vyu­ži­li digi­tál­ní­ho dvoj­ní­ka, pro­du­cen­ti při­ja­li slav­né­ho free­run­ne­ra, kaska­dé­ra a gym­nastu Damiena Walterse, kte­rý při­jal výzvu zin­sce­no­vat vol­ný pád ze 38 met­rů.

Bylo štěs­tí, že Walters už před­tím byl fanouš­kem her Assassin’s Creed, a než se stal sou­čás­tí pro­jek­tu, začal ten­to Brit, kte­rý pro­vá­děl kaska­dér­ské kous­ky ve fil­mech včet­ně Kingsman: Tajná služ­ba and Skyfall, pře­mýš­let o pro­ve­de­ní sko­ku víry pro svůj oblí­be­ný kanál na you­tu­be. Fassbender pozna­me­ná­vá s údi­vem: „Damien oprav­du sko­čil 38metrový skok víry z jeřá­bu bez jakých­ko­li drá­tů, jaké­ho­ko­li bun­jee lana, pros­tě vol­ný pád.”

Skok se natá­čel v pouš­ti v Almeríi, ve Španělsku. Kurzel říká: „Světlo z toho udě­la­lo vel­mi duchov­ní mís­to. Sergio Leone natá­čel v této oblas­ti své wes­ter­ny a zdá­lo se to správ­né mís­to pro skok víry. Ve sku­teč­nos­ti sko­čil Walters skok víry osm­krát – začal ve výš­ce 12 met­rů a zvy­šo­val až do 38 met­rů, což nikdo před ním nikdy neu­dě­lal. „Na kame­ře vypa­dá 24 met­rů doce­la podob­ně jako 38 met­rů, ale měl v sobě něco vel­mi důle­ži­té­ho, co chtě­lo, aby doká­zal nej­vět­ší pád, jaký kdy zvlá­dl,” říká Kurzel. „Byl to vel­mi vzru­šu­jí­cí den a také poměr­ně vysi­lu­jí­cí. Ale mys­lím, že to cítí­te ze zábě­ru – cítí­te, že někdo to ve sku­teč­nos­ti udě­lal. Moc se mi líbí, že to ve sku­teč­nos­ti můžu říct a že jsme to zachy­ti­li na kam­ru. Nebylo to jen mač­ká­ní tla­čí­tek kvů­li něčí bez­peč­nos­ti.”

Dokonce pro zku­še­né­ho kaska­dé­ra jako Walterse je vol­ný pád hro­zi­vá myš­len­ka, a přes­to­že v pro­duk­ci měla kaska­dér­skou scé­nu zachy­tit dru­há smě­na, hlav­ní sku­pi­na dál zůstá­va­la, aby se moh­la dívat na Walterse, jak sko­čí. Walters se smě­je: „Skutečný půdo­rys základ­ny je jen 10 x 10 met­rů, tak­že když jste naho­ře na tera­se ve 38 met­rech, základ­na vypa­dá jako bílý papír ve for­má­tu A4. Nejlepší část je, když potom odchá­zí­te a říká­te si: ´Jo, jsem v poho­dě.´”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Assassin’s Creed - VZHLED ASSASSIN'S CREED13. ledna 2017 Assassin’s Creed - VZHLED ASSASSIN'S CREED Největší výzvou pro producenty bylo obnovit svět Španělska v 15. století, který tvoří pozadí pro Calovy regrese do Aguilarových vzpomínek. Posledním místem natáčení byla Malta a Almería ve […] Posted in Speciály
  • Assassin’s Creed - DĚJ ASSASSIN’S CREED13. ledna 2017 Assassin’s Creed - DĚJ ASSASSIN’S CREED Jako jedna z nejoblíbenějších frančíz videoherního průmyslu se Assassin’s Creed proslavila svými supernapínavými akčními scénami. Série byla jednou z prvních, která výrazně využívala […] Posted in Speciály
  • Assassin’s Creed - OBSAZENÍ ASSASSIN’S CREED13. ledna 2017 Assassin’s Creed - OBSAZENÍ ASSASSIN’S CREED Fassbender a Kurzel společně pozvali známou kolegyni, aby dokončili hlavní obsazení: Marion Cotillardovou, která hrála Lady Macbeth po boku Fassbendera v Kurzelovu Macbethovi. Fassbender […] Posted in Speciály
  • Assassin’s Creed - HISTORICKÝ KONTEXT13. ledna 2017 Assassin’s Creed - HISTORICKÝ KONTEXT Jedním z největších úspěchů frančízy Assassin’s Creed bylo chytré spojení skutečné historie se zintenzívněnou fantazií. Asasíni a templáři jsou obě skutečné skupiny, jejichž filosofie jsou […] Posted in Speciály
  • Assassin’s Creed - ZPRACOVÁNÍ HER13. ledna 2017 Assassin’s Creed - ZPRACOVÁNÍ HER Hra Assassin’s Creed, spuštěná v roce 2007, umístila hráče do srdce křížových válek, do světa, ve kterém krvavá válka mezi asasíny a templáři, trvající celá staletí, definovala velkou část […] Posted in Speciály
  • Assassin’s Creed - O PRODUKCI13. ledna 2017 Assassin’s Creed - O PRODUKCI Připravte se na vizionářské nové uchopení dobrodružného akčního žánru. ASSASSIN’S CREED je příběh odehrávající se napříč světy, příběh jednoho muže, který se ocitá v centru dávné bitvy […] Posted in Speciály
  • Assassin’s Creed | Official HD Trailer #2 | 201718. října 2016 Assassin’s Creed | Official HD Trailer #2 | 2017 Screeny z Traileru. Trailer na TraileryCesky.net. Posted in Trailery
  • Království nebeské25. července 2021 Království nebeské Příběh začíná před třetím křižáckým tažením. Balian (Orlando Bloom), který přišel o dítě a následně i o svou ženu, která spáchala sebevraždu, žije ve Francii a živí se jako kovář. Jednoho […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hanebný pancharti - tentokrát z Druhé světové války16. srpna 2020 Hanebný pancharti - tentokrát z Druhé světové války Roku 1963 muselo v Knoxvillu ve státě Tenessee asi pořádně zahřmět. Vždyť se tohoto osudného dne narodil jeden z nejvýznamnějších režisérů dnešní doby mající na svém seznamu hezkou řádku […] Posted in Retro filmové recenze
  • Macbeth - 75 %2. listopadu 2015 Macbeth - 75 % Popasovat se s vlastní ctižádostí a touze po moci není snadné. Dramatik William Shakespeare napsal v roce 1606 na toto téma hru, která byla inspirována historickou postavou skotského krále […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,04900 s | počet dotazů: 238 | paměť: 72188 KB. | 12.04.2024 - 18:57:24