Kritiky.cz > Recenze knih > Atlas rostlin – kvetoucí byliny

Atlas rostlin – kvetoucí byliny

Atlas rostlin
Atlas rostlin
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jste milov­ní­ci kvě­tin, kte­ré může­te najít v pří­ro­dě? Nebo vás jen zají­má, jak se jme­nu­je kve­tou­cí rost­li­na, kte­rou spat­ří­te při pro­cház­ce po lou­ce? Pak by vás moh­la zaujmout prá­vě tato kni­ha – Kvetoucí byli­ny.

Knížka má pří­jem­ný malý for­mát, tvrd­ší hlav­ní des­ky, tudíž se vám poho­dl­ně vejde do batůž­ku či taš­ky při pro­cház­ce pří­ro­dou. Těšit se může­te na více než 950 fotek, kte­ré vám pomo­hou iden­ti­fi­ko­vat rost­li­nu.

Kniha je čle­ně­na na sku­pi­ny dle bar­vy kvě­tu od bílých po nená­pad­ně zbar­ve­né, což vám pomů­že v základ­ní ori­en­ta­ci v kni­ze. U kaž­dé byli­ny nalez­ne­te vpra­vo obrá­zek a vle­vo pak základ­ní infor­ma­ce – název čes­ky, latin­sky, zařa­ze­ní, kdy kve­te, typic­ké zna­ky, někdy i nakres­le­ný list a poté již struč­né infor­ma­ce o rost­li­ně, kvě­tech, lis­tech, mís­tech výsky­tu.

Hlavní des­ky pak slou­ží pro dal­ší infor­ma­ce – gra­fi­ka rost­li­ny a jak se jme­nu­je kte­rá její část, na zad­ních des­kách je stav­ba lis­tů a kvě­tů, dru­hy kvě­ten­ství.

Na začát­ku kni­hy se dozví­te základ­ní infor­ma­ce o rost­li­nách, tipy, jak aktiv­ně pozo­ro­vat kvě­ty, zají­ma­vos­ti, proč rost­li­ny tvo­ří pyl, o opy­lo­vá­ní, proč ho hmyz sbí­rá apod.

Knížečka je vel­mi sym­pa­tic­ká a prak­tic­ká a urči­tě ji oce­ní kaž­dý zví­da­vý čte­nář, kte­rý chce zase více poznat naši pří­ro­du a vědět, co tře­ba na daném mís­tě ros­te.


Autor: Kremer P. Bruno

Počet stran: 192

Nakladatelství: Grada

Žánr: nauč­né, pří­ro­da

Hodnocení: 100 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46089 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72034 KB. | 24.04.2024 - 13:40:22