Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 4: Bouře se blíží

Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 4: Bouře se blíží

Photo © Disney+
Photo © Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Boba Fett (Temuera Morrison) a Fennec Shand (Ming-Na Wen) se při­pra­vu­jí na vál­ku.....

Čtvrté epi­zo­dy seri­á­lu The Book of Boba Fett se ujmul Kevin Tanchaeroen, zku­še­ný reži­sér růz­ných seri­á­lů. I jemu se poda­ři­lo udr­žet lať­ku a doká­zat, že The Book of Boba Fett roz­hod­ně není po Mandalorianovi pokle­sem. A hra­ných seri­á­lů ze svě­ta Star Wars se oči­vid­ně nadá­le ují­ma­jí lidé, kte­ří jsou rádi, že mohou ten­to svět pro­zkou­má­vat.

Po zdr­cu­jí­cím finá­le 3. epi­zo­dy v rám­ci fla­shbac­ků před­chá­ze­jí­cí 2. sérii Mandaloriana se děj uhý­bá k setká­ní Boby Fetta a Fennec Shand. Dojde tak k pro­po­je­ní s 1. sérii Mandaloriana a násled­ně zábav­nou sna­hu o vlou­pá­ní se do palá­ce Jabby Hutta. A dojde při­tom k zís­ká­ní sta­ré zná­mé lodi, vyrov­ná­ní účtů a také opě­tov­né kon­fron­ta­ci se Sarlaccem.

Je zábav­né sle­do­vat, jak se z Boby Fetta a Fennec Shand oka­mži­tě stá­vá sehra­né duo a jejich heist mise doká­že, že snad byla tahle dvo­ji­ce pro sebe stvo­ře­na. Vizuál je při­tom nadá­le parád­ní, hud­ba dvo­ji­ce Ludwig Göransson/Joseph Shirley stej­ně tak a v prů­bě­hu opět může násle­do­vat bin­go ohled­ně toho, kolik odka­zů ze svě­ta Star Wars jde v prů­bě­hu epi­zo­dy nalézt. A mini­mál­ně celá sek­ven­ce se Sarlaccem doká­že navo­dit parád­ní husi­nu.

Hlavní lin­ka poté nadá­le láká na vál­ku mezi Bobou Fettem a Pykey. Boba Fett nadá­le roz­ši­řu­je svůj tým a dostá­vá mini­mál­ně jed­nu sil­nou posi­lu, kte­rá doká­že, že by nikdo neměl pod­ce­ňo­vat vel­ké chlu­pá­če z Kashyyku. A finá­le navíc nazna­ču­je, že příš­tě dora­zí zná­má posta­va, kte­rá k seri­á­lo­vé­mu Boba Fettovi vyšla­pa­la ces­tič­ku. Dá se tudíž oče­ká­vat, že i ve zby­lých 3 epi­zo­dách seri­á­lu bude o co stát.....


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,20757 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72092 KB. | 16.04.2024 - 19:47:33