Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Seveřan – královská koruna a dědictví msty

Seveřan – královská koruna a dědictví msty

Photo © Aidan Monaghan / Focus Features
Photo © Aidan Monaghan / Focus Features
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Seveřan pat­řil mezi hod­ně oče­ká­va­né fil­my roku 2022. Režisér Robert Eggers totiž v roce 2015 poměr­ně zabo­do­val atmo­sfé­ric­kým horo­rem Čarodějnice, kde fil­mo­vým divá­kům před­sta­vil Anyu Taylor-Joy. Tu sice širo­ké divác­ké masy pozna­ly až díky Dámskému gam­bi­tu, ale obje­vi­tel­ská role už se Eggersovi upřít nedá. Proto nepře­kva­pí, že oka­tá Američanka dosta­la roli také ve vikingské řeži.

KRÁLOVSKÉ ZVYKY
Amleth (Alexander Skarsgård) se naro­dil jako syn moc­né­ho krá­le (Ethan Hawke) a jeho ženy Gudrún (Nicole Kidman). Jenže jak už to v krá­lov­ských rodi­nách cho­dí, zákeř­ná vraž­da při­pra­vi­la Amletha nejen o otce, ale také o krá­lov­ství a logic­ky i stře­chu nad hla­vou. Jako dospě­lý a sil­ný muž se teď beze­jmen­ný váleč­ník vydá­vá na ces­tu pomsty…

NASTRAŽENÉ PASTI
Krom zmi­ňo­va­né Čarodějnice nato­čil reži­sér Robert Eggers také dal­ší oso­bi­tý sní­mek Maják. Filmfanatic oba sním­ky viděl a u obou byl spo­ko­je­ný, niko­li však nad­še­ný. Eggersovou před­nos­tí beze­spo­ru je, že doká­že navo­dit doko­na­lou atmo­sfé­ru. Na dru­hou stra­nu s dyna­mi­kou vyprá­vě­ní je tro­chu na ští­ru a výsled­ný dojem na mě půso­bil až pří­liš arto­vě. I pro­to jsem měl strach, aby Seveřan nedo­pa­dl jako Barbar. Série krás­ných obráz­ků, kte­ré však máte před oči­ma o něco déle, než by bylo záhod­no. Naštěstí se to nesta­lo!

Doufal jsem v krva­vou řež, kde kame­ra nebu­de uhý­bat před krví a to se více­mé­ně poved­lo. Přesto, že Seveřan má vidi­tel­ně vyš­ší ambi­ce, Filmfanatic ho oce­ňu­je pře­de­vším jako krva­vou žánrov­ku s vikingskou téma­ti­kou, kte­rých není nikdy dost. Zábavností sice sto­jí výše (mnoh­dy vysmí­va­ní) Vikingové, ale garan­tu­ji vám, že bude­te spo­ko­je­ni.

Místy je to mož­ná až pří­liš macho podí­va­ná, jen­že kdo by se zlo­bil?! Herci jsou bez výjim­ky skvě­lí, fan­ta­sy prv­ky půso­bí nená­sil­ně a divác­ky jde roz­hod­ně o nej­pří­vě­ti­věj­ší podí­va­nou z reper­toá­ru reži­sé­ra Roberta Eggerse. Proto vzhů­ru na palu­bu drak­ka­ru a bez ostychu vstříc krva­vé pomstě!


Podívejte se na hodnocení Seveřan na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54168 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71680 KB. | 14.06.2024 - 20:44:13