Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Bruce Willis a jeho křehká cesta k legendě: Tajemství za kulisami Smrtonosné pasti

Bruce Willis a jeho křehká cesta k legendě: Tajemství za kulisami Smrtonosné pasti

Photo © Twentieth Century Fox
Photo © Twentieth Century Fox
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kostýmní oddě­le­ní mělo pro Bruce Willise během natá­če­ní fil­mu „Smrtonosná past“ (1988) k dis­po­zi­ci 17 spod­ních košil v růz­ném stá­diu roz­kla­du.

Když John McClane běží „bosý“ přes skle­ně­né stře­py poté, co Hans nechá své muže roz­stří­let skle­ně­né pře­páž­ky v počí­ta­čo­vé míst­nos­ti, má Bruce Willis na nohou spe­ci­ál­ní boty navr­že­né tak, aby vypa­da­ly jako jeho vlast­ní bosé nohy. Při pozor­ném pohle­du si toho může­me všim­nout, pro­to­že jeho nohy se v někte­rých těch­to klí­čo­vých „bosých“ scé­nách zda­jí být zce­la nepři­ro­ze­ně vel­ké.

Willis v jed­nom roz­ho­vo­ru pozna­me­nal, že mno­zí ze sku­teč­ných poli­cis­tů, s nimiž se setkal, aby mu pomoh­li při­pra­vit se na roli, a kte­ří slou­ži­li jako tech­nič­tí porad­ci při natá­če­ní, měli všich­ni vel­mi tem­ný, maka­bróz­ní smy­sl pro humor, kte­rý se sna­žil zohled­nit ve svém výko­nu. Je iro­nií, že posta­vy akč­ních hrdi­nů jsou čas­to kri­ti­zo­vá­ny za to, že ve fil­mech žer­tu­jí, i když, jak sám Willis pozna­me­nal, vyprá­vě­ní vti­pů v tako­vých­to hro­zi­vých situ­a­cích není až tak neob­vyk­lé.

Kromě toho, že byl v té době pou­ze tele­viz­ní hvězdou a o roli Johna McClanea se sotva uva­žo­va­lo (prv­ní vol­bou byl Robert De Niro; Willis byl prá­vě odmít­nut do role Charlese Grodina po boku De Nira ve fil­mu „Půlnoční běh“. Shodou okol­nos­tí měly oba fil­my pre­mi­é­ru ve stej­ný víkend), Willis musel pře­ko­nat ješ­tě jed­nu pře­káž­ku. Byl jed­nou polo­vi­nou herec­ké­ho dua ve seri­á­lu „Moonlighting“. Natáčení fil­mu by se kry­lo s natá­če­cím plá­nem seri­á­lu, na kte­rý měl Willis smlou­vu. Ale Cybil Shepherdová, kte­rá v seri­á­lu hra­je, ve stej­né době otě­hot­ně­la. Natáčení seri­á­lu muse­lo být na 11 týd­nů pře­ru­še­no, což bylo ide­ál­ní pro Willise, aby se pro­bě­hl po Nakatomi Plaza.

Jelikož byl v té době zná­mý pře­de­vším pro hra­ní kome­di­ál­ních rolí, když se v kinech obje­vi­ly prv­ní upou­táv­ky na „Smrtonosnou past“, divá­ci se při pohle­du na Willise smá­li a usou­di­li, že film je kome­die. Na krát­kou dobu byla Willisova tvář dokon­ce odstra­ně­na z pla­ká­tů, aby se pře­de­šlo oče­ká­vá­ní, že se jed­ná o kome­dii, pro­to byla pro pla­kát pou­ži­ta budo­va Nakatomi. Jakmile se film dostal do kin a měl pozi­tiv­ní ohlas, Willisova tvář byla na pla­kát opět při­dá­na.

Ironií je, že Willis, kte­ré­mu se hlav­ní němec­ký tero­ris­ta posmí­val, že je ame­ric­ký hrdi­na, je ve sku­teč­nos­ti vět­ší Němec než vět­ši­na padou­chů; Alan Rickman byl Angličan a Alexandr Godunov Rus. Willis se naro­dil 19. břez­na 1955 v západ­ním Německu ame­ric­ké­mu otci a němec­ké mat­ce. (IMDb)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Bruci Willisi!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Můj soused zabiják 2 - Aneb jak se vraždí ambiciózní pokračování :-(31. října 2023 Můj soused zabiják 2 - Aneb jak se vraždí ambiciózní pokračování :-( Pokud se dobře pamatuju, film jako takový by měl být "za každých okolností" chápán jako umělecké dílo, byť se může přihodit, že svého konzumenta kolikrát neosloví. V prvé řadě je třeba […] Posted in Retro filmové recenze
  • Můj soused zabiják31. října 2023 Můj soused zabiják Můj soused zabiják je americká kriminální komedie z roku 2000, kterou režíroval Jonathan Lynn a distribuovala společnost Warner Bros. Scénář napsal Mitchell Kapner a v hlavních rolích se […] Posted in Zapomenuté filmy
  • Návrat do akčního žánru: Recenze filmu Expendables od Silvestra Stallonea17. května 2023 Návrat do akčního žánru: Recenze filmu Expendables od Silvestra Stallonea O Expendables se toho namluvilo hodně, takže nemá cenu se moc rozepisovat. Přece jen, pro ty kteří nevědí, jedná se o poctu akčnímu žánru nad kterou drží taktovku Silvester Stallone. Do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pátý element31. března 2022 Pátý element Sci-fi a romantická komedie zároveň o velkém koncentrovaném zlu, které se jednou za 5000 let přiblíží k Zemi. Jediná mimozemská civilizace se tomuto zlu umí bránit pomocí pěti elementů, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Šestý smysl31. března 2022 Šestý smysl Psycholog Malcolm v podání Bruce Willise se specializuje na dětskou psychologii. Je velmi uznávaným odborníkem; dokonce za svoje výsledky dostává prestižní uznání. Ne vše se mu ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Sin City - město hříchu31. března 2022 Sin City - město hříchu Když se před třiceti dvěma lety objevil v Americe komiks Sin City, nemohl nikdo tušit, jak stylová bude jeho podoba, která vznikla v roce 2005. V Sin City se protínají tři příběhy drsňáků […] Posted in Retro filmové recenze
  • TOP7 filmů Bruce Willise31. března 2022 TOP7 filmů Bruce Willise Herecká kariéra Bruce Willise končí. Na svém Instagramovém účtu to oznámila jeho dcera Rumer. Důvodem je poškození mozku zvané afázie, čímž se potvrdily fámy, že někdejší akční idol […] Posted in Zajímavosti
  • Bruce Willis30. března 2022 Bruce Willis Walter Bruce Willis (narozen 19. března 1955) je americký herec na odpočinku. Jeho kariéra začala v 70. letech 20. století na mimobroadwayských scénách. Proslavil se hlavní rolí v […] Posted in Profily osob
  • Smrtonosná past 4.07. listopadu 2021 Smrtonosná past 4.0 Live Free or Die Hard (mimo Severní Ameriku vydáno pod názvem Smrtonosná past 4.0) je americký akční thriller z roku 2007 a čtvrtý díl filmové série Smrtonosná past. Režie se ujal Len […] Posted in Speciály
  • Smrtonosná past 31. listopadu 2021 Smrtonosná past 3 Smrtonosná past 3 je americký akční film z roku 1995, který natočil John McTiernan (režisér prvního dílu). Scénář k němu napsal Jonathan Hensleigh podle Hensleighova scénáře Simon Says a […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,15273 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72420 KB. | 23.05.2024 - 15:27:27