Kritiky.cz > Recenze knih > Robert Galbraith: Volání Kukačky

Robert Galbraith: Volání Kukačky

Volani
Volani
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Volání Kukačky je prv­ním pří­pa­dem detek­ti­va Cormorana Strika. Největším láka­dlem na ten­to titul je jis­tě ten fakt, že auto­rem je jis­tý „Robert Galbraith“, což je pou­ze pseu­do­nym (jak se po urči­té době od vydá­ní pro­va­li­lo) pro slav­nou J. K. Rowlingovou, autor­ku Harryho Pottera!

Já jsem milov­ni­ce Harryho Pottera, mys­lím si, že díky pří­bě­hům z kou­zel­nic­ké­ho svě­ta si oprav­du spous­ta dětí zami­lo­va­la čte­ní. Harry Potter je pro mě srdeč­ní zále­ži­tost a nesku­teč­ně skvě­le pro­myš­le­né dílo. Proto mi už od začát­ku bylo jas­né, že Volání Kukačky se urči­tě nevy­rov­ná čaro­děj­ské sérii, ale přes­to jsem byla moc zvě­da­vá, jak si Rowlingová s detek­tiv­kou pora­dí. A že se jí to nako­nec poda­ři­lo!

A jaký je děj kni­hy? Když se slav­ná top­mo­del­ka lula Landryová v noci zří­tí z bal­ko­nu, vše nasvěd­ču­je tomu, že to byla sebe­vraž­da. Ale s tím se nespo­ko­jí její bra­tr a pro­to si najme sou­kro­mé­ho detek­ti­va – býva­lé­ho vojá­ka Cormorana Strika. Pro něho pří­pad zna­me­ná nejen koneč­ně něja­kou prá­ci, ale také mož­nost, jak spla­tit dlu­hy, splát­ky a dostat se z finanč­ní kri­ze. Strike začí­ná pát­rat po vra­ho­vi, dozví­dá se tem­né lži i kru­té prav­dy... Nakonec správ­ná otáz­ka není, zda to byla sku­teč­ně sebe­vraž­da, ale: kdo je vrah?

Rowlingová nezkla­ma­la. Ta asi už nikdy nezkla­me. Má neu­vě­ři­tel­ný vypra­věč­ský talent, píše pou­ta­vě a oso­bi­tým sty­lem. Nenuceně, ale přes­to vás něco k jejím kni­hám stá­le táh­ne. Volání Kukačky není výjim­kou, ba prá­vě nao­pak. Jelikož je to detek­tiv­ní pří­běh, tak je kni­ha sviž­ná, stá­le se něco děje a nikdy se nebu­de­te nudit. I přes­to, že Volání Kukačky má téměř pět set stran. Při čet­bě jsem stá­le háda­la, kdo je vrah (doce­la jsem se i strefila),tápala „jak to bylo támhle a proč támhle­to, vždyť to nedá­vá smy­sl…“. Ale při dočte­ní jsem zjis­ti­la, že vše je do detai­lu pro­myš­le­né a dává smy­sl. To je pro Rowlingovou typic­ké.

Cormoran Strike byl svou nedo­ko­na­los­tí, minu­los­tí a chy­ba­mi vel­mi sym­pa­tic­ký vyšet­řo­va­tel. Kolikrát jsem se u kni­hy usmí­va­la nad jeho počí­ná­ním. Líbil se mi jeho vztah s asi­s­tent­kou – sekre­tář­kou Robin. Oba se k sobě pře­se všech­no skvě­le hodi­li a tvo­ři­li sym­pa­tic­ký tým, kte­rý jsem si oblí­bi­la.

Volání Kukačky je sviž­né čte­ní, kte­ré vás oka­mži­tě vtáh­ne do děje, do ulic Londýna, odha­lí svět top­mo­de­lek a návr­há­řů, radost i smu­tek s bez­na­dě­jí z pře­byt­ku peněz. Po dlou­hé době všech mož­ných odpo­čin­ko­vých romá­nů a young adult knih, nad kte­rý­mi se nemu­sí pře­mýš­let, pro mě ten­to pří­pad Cormorana Strika zna­me­nal kva­lit­ní čet­bu, nad kte­rou jsem zapo­ji­la mé mozko­vé závi­ty, tápa­la a nemoh­la se dočkat cel­ko­vé­ho rozuz­le­ní. Knihu dopo­ru­ču­ji kaž­dé­mu, ať už jste čet­li Harryho nebo ne, pře­číst si něco od Rowlingové je povin­nost. Vážně, ona je skvě­lá spi­so­va­tel­ka. Její pří­běhy mají hla­vu i patu. Volání Kukačky je toho důka­zem.


 • Autor:Robert Galbraith (pseu­do­nym J. K. Rowlingové)
 • Žánr:svě­to­vá belet­rie, román, detek­tiv­ka
 • Nakladatelstvi:PLUS
 • Datum vydá­ní:17.02.2014

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Robert Galbraith: Ve službách zla5. srpna 2016 Robert Galbraith: Ve službách zla Nezapomenutelná dvojice detektiv Cormoran Strike společně s asistentkou Robin již potřetí! Ve službách zla je název, který tuto knihu vystihuje dokonale. Robin totiž jednoho dne dorazí […] Posted in Recenze knih
 • Robert Galbraith: Hedvábník9. června 2016 Robert Galbraith: Hedvábník Hedvábník je po úspěšném „Volání Kukačky“ druhým případem Cormorana Strika. A jaká že je zápletka tentokrát? Podivínský spisovatel Owen Quine se ztratí, a tak si jeho žena najme soukromého […] Posted in Recenze knih
 • BOX Bradavická knihovna9. prosince 2022 BOX Bradavická knihovna Úžasný box "Bradavická knihovna", které vydalo Nakladatelství  Albatros, by neměla chybět v žádné knihovničce knihomola či fanouška kouzelných příběhů ze světa Harryho Pottera.  Tento […] Posted in Recenze knih
 • Harry Potter a Fénixův řád20. března 2018 Harry Potter a Fénixův řád Harry Potter se opět nenudí. Poté, co se v Kvikálkově objeví Mozkomoři je Harry předvolán k disciplinárnímu řízení na Ministerstvu kouzel za porušení zákazu čar a kouzel nezletilých […] Posted in Recenze knih
 • J. K. Rowlingová: Harry Potter a prokleté dítě26. října 2016 J. K. Rowlingová: Harry Potter a prokleté dítě Kdo nezaznamenal rozruch v poslední době kolem Harryho Pottera, jako by nebyl. Premiéra divadelní hry v Londýně a následný prodej osmého dílu opět rozvířily potterovské šílenství po celém […] Posted in Recenze knih
 • LIVE | Great Britain vs. Finland | 2022 #IIHFWorlds12. května 2022 LIVE | Great Britain vs. Finland | 2022 #IIHFWorlds Posted in Videa
 • Tajná invaze - Epizoda 1: Zmrtvýchvstání26. června 2023 Tajná invaze - Epizoda 1: Zmrtvýchvstání Nick Fury (Samuel L. Jackson) se dozvídá o utajené invazi Skrullů na Zemi... Nick Fury v podání Samuela L. Jacksona je součástí Marvel Cinematic Universe již od po-titulkové scény prvního […] Posted in TV Recenze
 • 11-11-11 [35%]31. ledna 2012 11-11-11 [35%] http://www.csfd.cz/film/288679-11-11-11/ Horor / Thriller / Mysteriózní USA, 2011, 93 min Režie:  Darren Lynn Bousman Hrají:  Michael Landes, Timothy […] Posted in Filmové recenze
 • Bohemian Rhapsody23. června 2022 Bohemian Rhapsody Ohodnotit a napsat recenzi k Bohemian Rhapsody je velmi těžké a nevděčné. Jak správně ohodnotit film, který je nabušený úžasnou muzikou, příjemnými herci a Rami Malekem, který do detailu […] Posted in Krátké recenze
 • Requiem (2001)26. ledna 2012 Requiem (2001) Uvnitř kláštera začíná peklo. Spas svou duši dokud můžeš! Z vězení uprchnou čtyři nebezpeční vrahové a násilníci. Podle předem domluveného plánu se mají na vzdáleném smluveném místě […] Posted in Horory

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,37268 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71645 KB. | 18.06.2024 - 00:16:13