Kritiky.cz > Spoilery > Hra o trůny – The Door (S06E05)

Hra o trůny – The Door (S06E05)

Hodor
Hodor
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak máme prv­ní spo­i­le­ry ze seri­á­lu. Sepsal jsem obsah posled­ní­ho dílu seri­á­lu Hra k Trůny, kte­rý šel v pon­dě­lí 23.5.2016 na HBO.

Na zdi

Sansa a Brien kon­fron­to­va­li Malíčka a zepta­li se, jest­li ví, jaký byl Ramsay Bolton. On ji vysvět­lí, že to nevě­děl a oče­ká­val, že je méně zlý. A dopo­ru­čí jim nové­ho přá­te­le v bitvě pro­ti Boltonům.

Sansa se vrá­tí na hrad a spo­leč­ně řeší s Davosem, jak pora­zit Boltony a jaké mají vlast­ně přá­te­le, se kte­rý­mi můžou bojo­vat. Sansa lže Johnovi o tom, jak se dozvě­dě­la o nových přá­te­lích. Nakonec se dohod­nou a ve sku­pi­ně Briene, Tormundem, Rudou kněž­kou, Podrickem a něko­li­ka dal­ší­mi vyra­zí z hra­du.

U Dothaků

Jorah se setká­vá s Denerys. Říká ji, že ji taj­ně milu­je a uka­zu­je ji, že se naka­zil Lupusem a ze brzy prav­dě­po­dob­ně zemře, že se jeho náka­za roz­ši­žu­je. Opouští sku­pi­nu, aby našel lék a mohl se vrá­tit zno­vu ochra­ňo­vat svou krá­lov­nu

Na Železných ostrovech

U moře se volí nový král. První na řadu vystou­pí Yara, kte­rá vyslo­ví své myš­len­ky. Dav vojá­ků krá­lo­ství vyzdvih­ne jedi­né­ho potom­ka krá­le Theona, kte­rý dopo­ru­čí zno­vu Yaru. Třetí je bra­tr krále,Euron,  kte­rý svo­ji sestře­ni­ci a bra­tran­ce svý­mi slo­vy pře­mů­že a zís­ká tím vět­ši­nu, kte­rá ho zvo­lí. Vyzdvihne, že poje­de za krá­lov­nou Daenerys, a ože­ní se s ní.

Při vol­bě nové­ho krá­le je Euron při koru­no­va­ci sko­ro uto­pen, ale oži­je. Během jeho koru­no­va­ce ute­če Yara s Theonem a se svou dru­ži­nou ukrad­nou nej­lep­ší lodě, a tak zne­mož­ní nové­mu krá­li, aby je zabil.

V Bravosu

Arya postup­ně se učí a neu­stá­le boju­je pro­ti své pro­tiv­ni­ci. Po skon­če­ní boje ji zažá­dá Jaqen H’ghar, aby zabi­la jed­nu hereč­ku jedem. Arya se pro­to zúčast­ní diva­del­ní­ho před­sta­ve­ní, kte­ré paro­du­je její vstup do Králova pří­sta­viš­tě, jak si její sest­ra Sansa chtě­la vzít krá­le, jak byla vzpou­ra a důsled­kem byl krá­lem sťat její otec. Po před­sta­ve­ní pozo­ru­je her­ce a hle­dá důvod, proč by měla bít hereč­ka zabi­ta. Pochybuje o správ­nos­ti své­ho úko­lu, ale je pře­svěd­če­na Jaqenem, že je to nut­né. „Smrt si nevy­bí­rá mezi dob­rý­mi a zlý­mi“

V Meerenu

Tirion a Varis hle­dá novou spo­jen­ky­ni. Tou se stá­vá Rudá kněž­ka

Za zdí

Bran s Tříokým havra­nem sle­du­je, jak Lesní děti tvo­ří prv­ní­ho Nočního krá­le. Po pro­bu­ze­ní  je to Branovi vysvět­le­no, že je to vlast­ně na obra­nu před lid­mi.

Jakmile všich­ni spí, tak Bran neo­do­lá se zno­vu vrá­tit do sně­ní a obje­ví se mu Noční král se svo­jí armá­dou, kte­rý jej chyt­ne. Po pro­bu­ze­ní zjis­tí, že je ozna­čen a už, že se před mrt­vou armá­dou a Nočními krá­li neza­chrá­ní. Je pro­to nucen se dou­čit posled­ní věci, kte­ré jej lze nau­čit a vrá­tí se zno­vu s Tříokým havra­nem na Černý hrad, kde sle­du­je dět­ství Hodora.

Během sně­ní postup­ně nemrt­ví pře­ko­ná­va­jí zábra­ny, Lesní děti jejich úkryt brá­ní, ale jsou nuce­ni utéct, Hodor je ve stre­su, a tak jej musí Bran pře­vzít, ale díky tomu, že vznik­lo spo­je­ní mezi minu­los­tí, kde Bran aktu­ál­ně je, a pří­tom­nos­tí, kde je nut­né utéct, tak se poško­dí ve vizi Hodorův mozek a z nor­mál­ní­ho klu­ka se, v rám­ci epi­lep­tic­ké­ho záchva­tu, stá­vá Hodor, kte­rý je v pří­tom­nos­ti posled­ní záchra­nou Brana a jeho kama­rád­ky Merry, kte­ří utí­ka­jí do lesa před armá­dou nemrtvých.

V rám­ci pro­po­je­ní minu­los­ti a pří­tom­nos­ti se Hodor v minu­los­ti změ­ní na člo­vě­ka, kte­rý umí jenom slo­vo „Hodor“, kte­ré vznik­lo z jeho posled­ních slov před smr­tí „Hold The Door“ (drž dve­ře)-> Hodor


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Amélie z Montmartru (Le Fabuleux destin d´Amélie Poulain)8. července 2023 Amélie z Montmartru (Le Fabuleux destin d´Amélie Poulain) Potřebujete-li pozitivně naladit, chcete-li na chvíli zapomenout na myšlenky tmavších barev a vyladit svou tvář do úsměvu, Amélie z Montmartru tohle všechno na výbornou splní. Nejen to, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Šifra mistra Leonarda11. června 2022 Šifra mistra Leonarda Moc dlouho netrvalo a jedna z nejkontroverznějších knih poslední doby se dočkala své filmové podoby. Převést na plátno příběh o tom, jak Ježíš Kristus s Máří Magdalenou dítě měl, rozhodl […] Posted in Retro filmové recenze
  • Amélie z Montmartru19. dubna 2022 Amélie z Montmartru Asi není třeba nějak zvlášť představovat dílo, které pobralo spoustu různých ocenění a bylo vyhlášeno nejlepším filmem za rok 2001. Pro mě se rozhodně jedná o neopakovatelný […] Posted in Retro filmové recenze
  • Šifra mistra Leonarda28. dubna 2021 Šifra mistra Leonarda Když jsem viděl kolik věcí se napsalo o Šifře (jak se v Cannes filmoví kritici smáli kvůli výkonu Toma Hankse atd..), nechtěl jsem o ní psát hned, ale chtěl jsem jí v sobě nechat vstřebat […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mikrob a Gasoil - 60 %24. května 2016 Mikrob a Gasoil - 60 % Čtrnáctiletý Daniel prožívá všední dny doma i ve škole bez velkého zájmu. Život ho nebaví a běžné legrácky spolužáků mu nepřijdou nijak duchaplné. Je trochu jiný než ostatní a svou […] Posted in Filmové recenze
  • Šifra mistra Leonarda (POP ART Steelbook)28. února 2016 Šifra mistra Leonarda (POP ART Steelbook) Co pak si pustit večer na domácí televizi? Tak třeba film, který je podle knihy. Šifra mistra Leonarda má nové vydání, pěkně plechové a hodící se do sbírky. Toto nové vydání přináší […] Posted in Filmové recenze
  • Postarejte se o Mayu21. června 2023 Postarejte se o Mayu Když příjdete do nemocnice žádat o pomoc dítěti, ale odejdete v poutech!! Šílený, mrazivý, nepříjemný emocionální peklo, které Vás rozemele na kousky, pokud máte alespoň trochu […] Posted in Krátké recenze
  • Sedmkrát Martinů na ČT art7. prosince 2015 Sedmkrát Martinů na ČT art Jeden z nejvýznamnějších hudebních skladatelů dvacátého století by v úterý oslavil sto pětadvacáté narozeniny. Soukromý život i uměleckou tvorbu Bohuslava Martinů připomene divákům po […] Posted in Články
  • Belarus - Switzerland | Live | Group A | 2021 IIHF Ice Hockey World Championship28. května 2021 Belarus - Switzerland | Live | Group A | 2021 IIHF Ice Hockey World Championship Posted in Videa
  • Pražské orgie14. října 2019 Pražské orgie Pražské orgie podle stejnojmenné předlohy americké literární legendy, Philipa Rotha, jednoho z nejrespektovanějších světových spisovatelů, jsou sedmý celovečerní film režisérky Ireny […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,91571 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71593 KB. | 24.06.2024 - 14:48:11