Kritiky.cz > Recenze knih > Celý svět v obrázcích

Celý svět v obrázcích

CelySvet
CelySvet
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Velkoformátová kni­ha vlám­ské­ho ilu­strá­to­ra Toma Schampa Celý svět v obráz­cích je pod­le úda­jů v tirá­ži urče­na dětem od dvou let. Veselé a zají­ma­vé obráz­ky tomu­to věku odpo­ví­da­jí, popis­ky, glo­sy a prů­po­víd­ky, vol­ně roz­mís­tě­né mezi nimi však niko­li. Karikatury a vtíp­ky, naráž­ky a hra se slo­vy zamo­tá hla­vu nejed­no­mu dospě­lé­mu.

Knížka číta­jí­cí 62 stran se zpr­vu tvá­ří jako dět­ská ency­klo­pe­die. Vlajky stá­tu na rubu obál­ky a podti­tul Encyclopedia Otto-Biografica tomu ale­spoň nasvěd­ču­jí. Publikace klae tělem. Místo ency­klo­pe­die, odka­zu­jí­cí k podti­tu­lem jako­by k čes­ké­mu Ottově slov­ní­ku a ang­lic­ké Encyklopedii Britanice bude­te lis­to­vat jakousi bio­gra­fií – dení­kem Otty, malé­ho kocou­ra, kte­rý vás sezná­mí se svý­mi život­ní­mi situ­a­ce­mi.

V úvo­du kni­hy najde­te před­sta­ve­ní posta­vi­ček, s nimiž se v kni­ze setká­te. Jsou to zví­řát­ka – od již zmí­ně­né Ottovy koči­čí rodi­ny, přes naiv­ní­ho malí­ře med­vě­da strejdu Toma Toma, pro­fe­so­ra Lišku, dok­to­ra Krta až po kama­rád­ky pla­meňač­ky Editu a Boženu, co rády utrá­ce­jí.

S těmi­to zví­řát­ky se bude­te setká­vat na tema­tic­ky zpra­co­va­ných strán­kách. Například prv­ní kapi­to­la Doma sezná­mí čte­ná­ře pomo­cí barev­ných ilu­stra­cí s roz­dí­lem mezi domem a hote­lem, uká­že, jaké míst­nos­ti se mohou v domě skrý­vat, jak to vypa­dá u sou­se­dů nebo v Ottově poko­ji.  V dal­ších kapi­to­lách se dozví­te vše o jaru, zahra­dě, letiš­ti, živo­tě nad vodou a pod vodou, ve měs­tě, o tom, co se děje ve ško­le, co zna­me­ná pojem veřej­né prá­ce, co všech­no se skrý­vá za pojmy sport, hud­ba nebo výtvar­né umě­ní, co všech­no si lze oblé­ci a jak to cho­dí v jed­not­li­vých roč­ních obdo­bí. Knížku zakon­ču­je čas, kdy má jít Otto na kutě a jako pří­le­pek půso­bí kapi­to­la o tom, co se mu zdá – zdá se mu o obrov­ských slo­nech se slo­ní pamě­tí. A sku­teč­ně, doslo­va slo­ní paměť by byla potře­ba, aby si člo­věk zapa­ma­to­val všech­na slo­va, uži­tá v kníž­ce. Ta, ačko­li půso­bí na prv­ní pohled neu­spo­řá­da­ně, je do detai­lů pro­pra­co­va­ná tak, aby pojmy sou­vi­se­ly s obráz­ky a nao­pak.

Vzhledem k vel­ké­mu množ­ství posta­vi­ček a obráz­ků nara­zí­te při kaž­dém „čte­ní“ na něco nové­ho. Někdy půjde o vtíp­ky, naráž­ky a situ­a­ce odka­zu­jí­cí na reál­ný život, jin­dy na posta­vič­ku, vyku­ku­jí­cí z holi­ny nebo na nar­cis, kou­ka­jí­cí se na svůj obraz v dis­ple­ji mobil­ní­ho tele­fo­nu… Je to tak tro­chu „čes­ký guláš“ na bel­gic­ký způ­sob – nebo obrá­ce­ně? Každopádně, tahle kníž­ka může být dobrou zába­vou pro celou rodi­nu.  I když nevím, zda pro rodi­če, pro­to­že vysvět­lo­vat někte­ré z výje­vů z kníž­ky Celý svět v obráz­cích, bude cel­kem obtíž­né.


 • Vydavatel/výrobce:Mladá fron­ta
 • Počet stran:63
 • Vazba:Vázaná bez pře­ba­lu
 • Rozměry:280 x 340
 • Kód:9788020443991
 • EAN:9788020443991
 • ISBN:978-80-204-4399-1
 • Hodnocení: 100 %

Knihu si může­te kou­pi na Kniha.cz za 320 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • The Mandalorian - Season 320. dubna 2023 The Mandalorian - Season 3 Rozjezd a konec byly skvělé společně s epizodou s battle droidy, zbytek série nic moc, pocítil jsem velkej úpadek od předchozích sérií, kde ty vedlejší příběhy alespoň dávaly smysl a […] Posted in Krátké recenze
 • Ilustrátorská mateřská - 2829. listopadu 2021 Ilustrátorská mateřská - 28 Posted in Komiks
 • Jen ne tohle14. května 2021 Jen ne tohle Posted in Komiks
 • Academia film Olomouc - AFO 20061. října 2006 Academia film Olomouc - AFO 2006 Dnešním dnem byl v Olomouci zahájen 41. ročník Mezinárodního filmového festivalu AFO 2006, jehož hlavním garantem je Katedra divadelních, filmových a mediálních studií FF UP. Festival se […] Posted in Filmové recenze
 • Zbohatni nebo chcípni30. května 2009 Zbohatni nebo chcípni Jim Sheridan si dal tentokrát opravdu záležet a natočil drama na životní osudy známého rapera 50 Centa (Curtis Jackson), povedl se film podle očekávání ? […] Posted in Recenze
 • Titanic Jamese Camerona po 25 letech7. února 2023 Titanic Jamese Camerona po 25 letech V dubnu 1912 vyrazila luxusní zaoceánská loď Titanic z Anglie na svou první, a bohužel i poslední plavbu. Své pasažéry ale do cíle cesty nikdy nedovezla – narazila na ledovec a klesla pod […] Posted in Filmové recenze
 • Hlubina28. května 2004 Hlubina Kvalitních ponorkových filmů aby dnes člověk pohledal. Málokterý film z této oblasti se dnes vyrovná třeba tak legendární záležitosti jako Hon na ponorku, a to samozřejmě fandy žánru […] Posted in Filmové recenze
 • Méďa 2 - Hromský kámoši na život: Ted 2 začíná8. července 2015 Méďa 2 - Hromský kámoši na život: Ted 2 začíná V létě 2012 propadl celý svět kouzlu Teda. Celosvětově se na vstupenkách vydělalo téměř 550 miliónů USD. Diváci se houfně chodili smát sprostému medvědovi a jeho nejlepšímu kámošovi […] Posted in Speciály
 • Seven Days to Live (2000)25. prosince 2020 Seven Days to Live (2000) Toto místo vám dá jen sedm dní k životu a záchraně. Potom vás pohltí navždy!Po nešťastné smrti malého syna se zdrcený spisovatel Martin a jeho žena Ellen rozhodnou přestěhovat na […] Posted in Horory
 • Tomáš Baldýnský (rozhovor)30. května 2018 Tomáš Baldýnský (rozhovor) V čem je podle vás hlavní síla textu spisovatelky Petry Soukupové Na krátko v rámci žánru "rodinných vztahů"? Hlavně v psychologické přesnosti jejích postav, není na nich nic […] Posted in Rozhovory

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,85072 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71855 KB. | 22.07.2024 - 21:21:50