Kritiky.cz > Domácí rady > Zeleninové karbanátky s pečenými bramborami

Zeleninové karbanátky s pečenými bramborami

IMG 3700n
IMG 3700n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Budete si při­pa­dat, jako když jíte něco straš­ně nezdra­vé­ho, jak vám to bude chut­nat. Vůbec to tak není! Dnešní oběd je čis­tě z rost­lin­ných suro­vin, vše dohro­ma­dy ladí a vy si toto jíd­lo zaru­če­ně vychut­ná­te!

Zeleninové karbanátky

Nejprve se vrh­ne­me na kar­ba­nát­ky. Nebojte se tam dát zele­ni­nu, jakou najde­te doma, dola­dit semín­ky, oříš­ky, zby­lou omáč­kou z pře­de­šlé­ho obě­da, zbyt­kem rýže, luš­tě­nin, co najde­te, to tam dej­te 🙂

animal-dish-food-produce-vegetable-kitchen-1192803-pxhere.com

 •  1 bro­ko­li­ce
 • 1 cibu­le
 • 1 strou­žek česne­ku
 • 1 uze­né tofu
 • 4 vět­ší mrkve
 • 1/2 ple­chov­ky kuku­ři­ce
 • 2 hrs­ti oves­ných vlo­ček
 • 1 lží­ce lně­ných semí­nek namo­če­ných chvil­ku ve vodě (může­te nahra­dit vajíč­kem)
 • celo­zrn­ná mou­ka na zahuš­tě­ní
 • 1/2 skle­nič­ky domá­cí BBQ omáč­ky (může­te nahra­dit kou­pe­nou nebo keču­pem)
 • sůl, pepř, gri­lo­va­cí koře­ní, pro­ven­sál­ské byli­ny

Brokolici pova­ří­me, aby tro­chu změk­la a roz­mač­ká­me jí žďu­cha­dlem na bram­bo­ry. Cibuli a česnek nakrá­jí­me na ten­ké prouž­ky, mrkev a tofu nastrou­há­me na hru­bo na stru­ha­dle. Přidáme ke smě­si kuku­ři­ci, semín­ka, BBQ omáč­ku, zahus­tí­me mou­kou, vločka­mi a oko­ře­ní­me. Pokud tam nedá­te vajíč­ko, může­te bez obav ochut­ná­vat a dávat do smě­si vše, co máte rádi. Až bude­te s chu­tí spo­ko­je­ní, namo­čí­me si ruce vodou a tvo­ří­me men­ší kar­ba­nát­ky, kte­ré poklá­dá­me na pekáč na pečí­cí papír . Nevadí, že kar­ba­nát­ky nedr­ží úpl­ně pohro­ma­dě, vše se v trou­bě hez­ky upe­če. Pokapeme tro­chu oli­vo­vým ole­jem a vlo­ží­me na 180 stup­ňů na půl hodi­ny do trou­by, až začnou kar­ba­nát­ky hez­ky zlát­nout.
Pokud vám něja­ké od obě­da zby­dou, může­te je roz­dro­bit dru­hý den do omáč­ky, nebo si je vlož­te do hous­ky na sva­či­nu, pří­pad­ně zamraz­te v mra­zá­ku na hor­ší časy.

Pečená řepa

branch-plant-fruit-flower-food-produce-1080732-pxhere.com

Pečená řepa je rych­lá a jed­no­du­chá, celý postup je uve­den v Mrkvové smě­si s peče­nou řepou.

Pečené brambory

plant-food-harvest-produce-vegetable-garden-548417-pxhere.com

Teď na pod­zim jsou tak dob­ré! Stačí, když si kou­pí­te nové bram­bo­ry s ten­kou šlup­kou, hez­ky je odr­be­te kar­táč­kem a ve šlup­ce je 15 minut vaří­te. Scedíte, roz­krá­jí­te je na půl­mě­síč­ky, posy­pe­te koře­ním na peče­né bram­bo­ry nebo gri­lo­va­cím koře­ním a vlo­ží­te je na pekáč vystla­ný pečí­cím papí­rem. Pokapete oli­vo­vým ole­jem a 15 minut peče­te na 180 stup­ňů, dokud nezač­nou hez­ky zlát­nout a vonět.

Tatarská omáčka z domácí sojanézy

wood-dip-dish-meal-food-produce-1192213-pxhere.com

Tak tohle je můj úžas­ný objev, za kte­rý bych pla­ti­la zla­tem!
Nejprve si udě­lá­me domá­cí soja­né­zu.

 • 1 díl sojo­vé­ho mlé­ka
 • 2 díly řep­ko­vé­ho ole­je
 • 1 lžič­ka dijón­ské hoř­či­ce
 • sůl, pepř

Vezmeme vyso­kou nádo­bu, kam dáme všech­ny suro­vi­ny a tyčo­vý mixér. Ten je nej­dů­le­ži­těj­ší, nic pro­sím nešle­hej­te oby­čej­ným mixé­rem - jde oprav­du o ten tyčák a o nože, co má. Tyčovým mixé­rem všech­ny suro­vi­ny „roz­mi­xuj­te“, až se vám vytvo­ří našle­ha­ná hus­tá hmo­ta. To je domá­cí soja­né­za, kte­rou může­te při­dá­vat do salá­tů, do dipů, do bram­bo­ro­vé­ho salá­tu a v led­ni­ci vám vydr­ží při­bliž­ně týden v uza­vře­né nádo­bě.

Pak si vytvo­ří­me domá­cí tatar­skou omáč­ku. Do soja­né­zy nakrá­jí­me čtvrt­ku cibu­le, polo­vi­nu kyse­lé okur­ky, při­dej­te lžič­ku keču­pu a dijón­ské hoř­či­ce, zakáp­ně­te tro­chou citró­no­vé šťá­vy. Vše roz­mi­xuj­te tyčo­vým mixé­rem, doko­řeň­te a máte hoto­vo 😉

 

 


Zdroj fotek: Instagram/jime.srdcem


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41522 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71644 KB. | 13.07.2024 - 15:51:01