Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Český lev ocení potřetí televizní tvorbu

Český lev ocení potřetí televizní tvorbu

eský lev ALZE
eský lev ALZE
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA) zve­řej­ni­la nomi­no­va­né tele­viz­ní pro­jek­ty, pro kte­ré hla­so­va­li aka­de­mi­ci. Vybírali pro kate­go­rie Nejlepší tele­viz­ní film nebo mini­sé­rie a Nejlepší dra­ma­tic­ký tele­viz­ní seri­ál. Letos své sním­ky nomi­no­va­la Česká tele­vi­ze, HBO Europe, TV Nova a TV Prima.

Filmy tele­viz­ní tvor­by jsou roz­ma­ni­té i když žánro­vě podob­né, pře­vlá­dá dra­ma. Ať už se jed­ná o film Kozy léčí, reži­sér­ky Lenky Wimmerové, ve kte­rém nemoc­ná žena v podá­ní Zuzany Stivínové mění život­ní styl a odchá­zí na ven­kov, seri­ál Bohéma, reži­sé­ra Roberta Sedláčka popi­su­jí­cí osud fil­mo­vé­ho stu­dia na Barrandově, napříč dobou a poli­tic­kým reži­mem či thriller Zádušní obě­ti, kde komi­sař v podá­ní slo­ven­ské­ho her­ce Milana Kňažka hle­dá pacha­te­le séri­o­vých vražd.

O něco vese­lej­ší, s žánrem kome­die je nomi­no­va­ný seri­ál Trpaslík, reži­sé­ra Petra Prušinovského. Seriál o cho­du čtyř­člen­né rodin­ky a jejich ces­ty za svý­mi sny, zís­kal v minu­lém roce hlav­ní cenu na fes­ti­va­lu v La Rochelle.

Nejlepší tele­viz­ní film nebo mini­sé­rie

Kozy léčí – tele­viz­ní film, režie: Lenka Wimmerová, pro­du­cent: Kateřina Ondřejková, scé­nář: Markéta Bidlasová

Spravedlnost – mini­sé­rie, režie: Peter Bebjak, pro­du­cent: Kateřina Ondřejková a Rastislav Šesták, scé­nář: Tomáš Bombík

Zádušní oběť – tele­viz­ní film, režie: Jiří Svoboda, pro­du­cent: Jan Maxa, scé­nář: Vladimír
Körner

Nejlepší dra­ma­tic­ký tele­viz­ní seri­ál

Bohéma – režie: Robert Sedláček, pro­du­cent: Jan Štern, scé­nář: Tereza Brdečková

Svět pod hla­vou – režie: Marek Najbrt a Radim Špaček, pro­du­cent: Michal Reitler a Vratislav
Šlajer, scé­nář: Ondřej Štindl

Trpaslík – režie: Jan Prušinovský, pro­du­cent: Michal Reitler, Ondřej Zima, Jan Prušinovský,
scé­nář: Jan Prušinovský a Petr Kolečko

Foto : ALZE


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28691 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72249 KB. | 19.05.2024 - 19:20:36