Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Vzor: Koprodukční drama o šikaně nejen na školách

Vzor: Koprodukční drama o šikaně nejen na školách

Photo © Fivia
Photo © Fivia
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Pokud vás nene­chá­vá chlad­ným ože­ha­vé téma šika­ny (nejen) na ško­lách mezi dět­mi, může vás oslo­vit kopro­dukč­ní film srbsko-italsko-česko-slovinské pro­duk­ce s názvem Vzor. Režisérem a scé­náris­tou je cena­mi ověn­če­ný Nejc Gazvoda, kte­rý pochá­zí z Nového měs­ta ve Slovinsku, a kte­rý je nejen fil­mo­vý reži­sér, ale je reno­mo­va­ný slo­vin­ský dra­ma­tik a diva­del­ní reži­sér. Za svůj absol­vent­ský sní­mek Merica sre­če (2008) zís­kal nej­vyš­ší cenu Akademie. Za kame­rou fil­mu Vzor stál Čech a byl to Jan Šustr. V pro­duk­ci byl Aleš Pavlin a Andrej Stritof. Premiéra fil­mu byla 23. lis­to­pa­du 2023, dále byl sní­mek ke zhléd­nu­tí na fes­ti­va­lu v Talinu. Česká pre­mi­é­ra fil­mu je plá­no­vá­na na 6. červ­na 2024.

Sympatizuji s hlav­ním hrdi­nou sním­ku, kte­rým je čtr­nác­ti­le­tý tee­nager Jan (France Mandic), kte­ré­ho Nejc Gazvoda vykres­lil jako milé­ho hod­né­ho inte­li­gent­ní­ho a sym­pa­tic­ké­ho hocha, kte­rý se bohu­žel musel se svou mat­kou Majou (Mojca Funkl) pře­stě­ho­vat ze slo­vin­ské met­ro­po­le do malé­ho měs­ta, aby zde nastou­pil do nové ško­ly, kde jej noví spo­lu­žá­ci zrov­na vlíd­ně nepři­ví­ta­li – stal se ter­čem jejich posměš­ků a ústr­ků. Janovi rodi­če jsou roz­ve­de­ni, s otcem se neví­dá, nechtěl, ale musel se stě­ho­vat a k tomu při­chá­zí ješ­tě navíc šika­na ve škol­ním kolek­ti­vu – to všech­no vytvá­ří veli­ce nároč­né život­ní obdo­bí pro dospí­va­jí­cí­ho člo­vě­ka. Na dospí­va­jí­cí­ho tee­nage­ra je toho dost, ale Jan nemá komu se svě­řit, pro­to­že jeho mat­ka pije a pro­pa­dá se stá­le hloubš a hloubš do alko­ho­lo­vé závis­los­ti. Proto si našel svůj vzor v sou­se­do­vi, kte­rý mu ochot­ně se vším pomá­há, dělá s ním muzi­ku, cvi­čí s ním, učí jej bojo­vat, až jed­no­ho dne Jan vidí stát u jeho dve­ří poli­cii, z čehož vyplý­vá, že jeho vel­ký vzor byl do něče­ho zaple­ten… A potom ve futrá­le od svých hous­lí, kte­ré měl prá­vě u své­ho sou­se­da, Jan nale­zl bou­chač­ku, se kte­rou hned ví, jak nalo­žit. Na absol­vent­ském ple­se, kte­rý má Jan kvů­li nesho­dám ve tří­dě zapo­vě­ze­ný, se roz­hod­ne zastře­lit své­ho spo­lu­žá­ka Jakuba se sebe­vra­žed­ný­mi sklo­ny, pro­to­že prá­vě s ním měl nej­ví­ce potí­ží. Nakonec ale všech­no dob­ře dopad­ne, pro­to­že Jakuba neza­stře­lí, ale nao­pak jej zachrá­ní před sko­kem z výš­ky na taneč­ní par­ket.

Film by pod­le ano­ta­ce měl být o nesná­zích dospí­vá­ní, ale ústřed­ním téma­tem sním­ku je šika­na mezi dospí­va­jí­cí­mi tee­nage­ry a způ­sob vyrov­ná­ní se s ní. Film je o růz­ných pří­stu­pech kaž­dé­ho z nás, kdy napří­klad Jakub chce spáchat sebe­vraž­du, při­tom Jan se chce šika­ně hrdě posta­vit a čelit jí. Dalším mož­ným řeše­ním je vzít do rukou bou­chač­ku... Šikana se netý­ká pou­ze dětí, ale v podo­bě růz­ných intrik, pomluv, mani­pu­la­ce a ost­ra­ki­za­ce se běž­ně obje­vu­je i mezi dospě­lý­mi na pra­co­viš­ti. Právě tak je zná­zor­ně­na a vykres­le­na Janova mat­ka Maja, kte­rá pra­cu­je jako škol­ní psy­cho­lož­ka, ale bohu­žel svou roli nezvlá­dá a pro­padla démo­nu alko­ho­lu. Aby toho neby­lo málo, je vyští­pá­na ze své sou­čas­né pra­cov­ní pozi­ce svou mlad­ší kole­gy­ní.

Gazvodův Vzor není main­stre­a­mo­vý film, ale komor­něj­ší ‚malý vel­ký film‘. Jelikož je šika­na roz­ší­ře­na jak ve měs­tech, tak i na ves­ni­cích, jak mezi dět­mi, tak mezi dospě­lý­mi, je toto téma více než aktu­ál­ní i v sou­čas­né době. Film se mi líbil, pro­to­že mě oslo­vil a měl, co sdě­lit svým divá­kům. Toto téma pro­blé­mů dospí­vá­ní spo­je­ných se šika­nou je stá­le živé a aktu­ál­ní v kaž­dé době. Nemám žád­nou výtku vůči herec­kým výko­nům, kte­ré byly veli­ce auten­tic­ké i v podá­ní dět­ských her­ců, pro­to sním­ku dávám 75% a zvu ke zhléd­nu­tí všech­ny, kte­ří pra­cu­jí s dět­mi, a kte­rým jejich osud není lhos­tej­ný.


Vzor

 • Slovinsko Vzornik
 • Žánr: Drama
 • Země: Slovinsko / Česko / Itálie / Srbsko,
 • Rok: 2023
 • Stopáž: 98 min
 • Režie: Nejc Gazvoda
 • Scénář: Nejc Gazvoda
 • Kamera: Jan Šuster
 • Hudba: Janja Loncar
 • Hrají: Mojca Funkl, France Mandić, Jure Henigman, Marina Redžepović, Vesna Pernacic, Luka Cimpric, Spela Rozin
 • Produkce: Aleš Pavlin, Andrej Stritof

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Kauza Kramný míří na Voyo19. července 2024 Kauza Kramný míří na Voyo Voyo je česká VOD platforma, která funguje pod hlavičkou TV Nova. A ačkoliv zprvu sloužila jen jako záložní odkladiště běžné produkce této stanice, před pár lety se mateřská společnost […] Posted in Filmové recenze
 • Kauza Kramný: Tragédie, pochybnosti a soudní procesy16. července 2024 Kauza Kramný: Tragédie, pochybnosti a soudní procesy Kauza Petra Kramného, který byl odsouzen za vraždu své ženy a dcery během dovolené v Egyptě, stále budí kontroverze a otázky. Přinášíme podrobný přehled jednotlivých aspektů případu, od […] Posted in Speciály
 • Doktor Spánek od Stephena Kinga16. července 2024 Doktor Spánek od Stephena Kinga Osvícený Dan Torrance je zpět a čekají ho další potíže. Dokáže pomoci stejně obdařené dívce, které hrozí smrtící nebezpečí? Hrůzné události v hotelu Overlook se s Dannym táhli i po jeho […] Posted in Retro filmové recenze
 • One Piece 1: Romance Dawn - Dobrodružství začíná16. července 2024 One Piece 1: Romance Dawn - Dobrodružství začíná Tak nám pro fanoušky komiksů z Japonska vyšla i v Česku kultovní manga. Komiks One Piece je jedním z komiksů, který by měl mít každý fanoušek. Jedná se o kultovní sérii, kde se kluk Luffy […] Posted in Recenze komiksů
 • House of the Dragon - Regent (S02E05)16. července 2024 House of the Dragon - Regent (S02E05) V minulém díle byla bitva a co se má tedy čekat v nejnovějším? Zase dialogové „porno“, kde se přeživší potýkají s následky bitvy. Je vidět, že se rozhodli dělat některé díly výplňové, […] Posted in TV Recenze
 • Viděl jsem Vlny, měli byste taky?16. července 2024 Viděl jsem Vlny, měli byste taky? Jestli se o nějakém filmu na KVIFFu nesly téměř až magické zvěsti, byly to rozhodně Vlny. I proto bylo možné jen pár dní po světové premiéře vidět na pokladnách cedule, které dopředu […] Posted in Filmové recenze
 • Rod Draka - Série 2 - Regent15. července 2024 Rod Draka - Série 2 - Regent Po smrti Rhaenys se království zmítá ve smutku a nejistotě. Rhaenyra čelí svým omezením v čase války, zatímco Daemon sní o královské moci. Malá rada volí nového regenta a městské brány se […] Posted in Spoilery
 • Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka!15. července 2024 Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka! Akčních detektivek s dvojicí různorodých hlavních hrdinů bylo natočeno již dost a stěží bychom je spočítali na prstech jedné ruky. Smrtonosná zbraň, Křižovatka smrti, Showtime, Mizerové a […] Posted in Retro filmové recenze
 • Pořád jsem to já - 75 %15. července 2024 Pořád jsem to já - 75 % Život světově uznávané lingvistky Alice se radikálně změní poté, co je u ní nečekaně diagnostikována Alzheimerova choroba. Pohodová padesátnice zvládá kariéru i svou rodinu. Choroba, která […] Posted in Retro filmové recenze
 • Příběhy Westerosu: Rozdíly mezi knihami a seriálem - Rod Draka - Syn za syna (S02E01)14. července 2024 Příběhy Westerosu: Rozdíly mezi knihami a seriálem - Rod Draka - Syn za syna (S02E01) Adaptace knižní série "Píseň ledu a ohně" do podoby televizního seriálu přinesla mnoho změn a úprav. Následující text se zaměřuje na specifické odchylky a nesrovnalosti mezi knihami a […] Posted in Zajímavosti
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,43628 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71923 KB. | 20.07.2024 - 06:04:07