Kritiky.cz > Krátké recenze > Chapelwaite (2021) (seriál)

Chapelwaite (2021) (seriál)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Solidní, peri­o­dic­ká, gotic­ká Kingovka s upí­ry z 19. Století, kte­ré vévo­dí osca­ro­vý Adrien Brody.Je až para­dox­ní nako­lik je Chapelwaite podob­ný s Půlnoční Mší s tím roz­dí­lem, že tohle King je a Mše si na Kinga pou­ze hra­je a samo­zřej­mě tohle je v kaž­dém ohle­du o 2 tří­dy výše. Několik důvo­dů proč si pus­tit tohle a vyva­ro­vat se té nud­né srač­ky. Nejsou tu tele­viz­ní a ochot­nič­tí her­ci, ale parád­ní Adrien Brody. Neodehrává se to v tak nud­né době, tohle je pocti­vý špi­na­vý rok 1850. Upíři nezač­nou řádit až v posled­ní epi­zo­dě, ale nastu­pu­jí na scé­nu vel­mi brzy a mas­ky nepů­so­bí směš­ně, ale vel­mi auten­tic­ky a nepří­jem­ně a roz­hod­ně jde z nich respekt. Místo neko­neč­ných dia­lo­gů z bib­le, se v Chapelwaite spí­še sou­stře­dí na atrak­tiv­ní děj, zají­ma­vé posta­vy a parád­ní atmo­sfé­ru ( kaž­dý díl je dosta­teč­ně vyvá­žen v pomě­ru vyprá­vě­ní děje x akce). Je to mís­ty pěk­ně bru­tál­ní, vizu­ál­ně správ­ně sych­ra­vé a King je z toho cítit kaž­dým smě­rem. Neřeší se zde žád­né ire­le­vant­ní věci, kte­ré člo­věk v horo­ru zkrát­ka sly­šet nechce a tím mám na mys­li alko­ho­lic­ké tera­pie, neko­neč­né mše, rodin­né tra­ble a trau­ma, potrat aji­né. Chapelwaite umí být pěk­ně mys­te­ri­óz­ní a tajem­ný ( nád­her­né halu­ci­no­gen­ní vize! a epi­zo­da s Home invasi­o­nem pat­ří k té nej­lep­ší. No takhle bych super­la­ti­vy mohl mlu­vit dlou­ho. Zjednodušeně-Režijně, herec­ky, vizu­ál­ně, ale i po pří­bě­ho­vé a atmo­sfé­ric­ké strán­ce dale­ko výživ­něj­ší, zábav­něj­ší, napí­na­věj­ší a tajem­něj­ší horo­ro­véj seroš, kte­rý se Flanaganovi vylo­že­ně vysmí­vá a sere na něj z 10. pat­ra a já si to nesku­teč­ně užívám.Příběh 4/5, Akce 3/5, Humor 1/5, Násilí 3/5, Zábavnost 4/5 Hudba 3/5, Vizuál 4/5, Atmosféra 4/5, Napětí 4/5, Emoce 2/5, Herci 4/5. 7.5/10.


Podívejte se na hodnocení Chapelwaite na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43535 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71366 KB. | 21.06.2024 - 15:51:11