Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Čtvrtečník - 26. února 2004

Čtvrtečník - 26. února 2004

200402251819 drz hubu
200402251819 drz hubu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Poslední úno­ro­vý čtvr­tek při­ná­ší čtve­ři­ci kome­dií se suges­tiv­ní­mi názvy: Pozor, hod­ný pes!; Drž hubu!; Vítejte v džun­g­li! a Škola ro(c)ku.

Pozor, hod­ný pes

Bláznivá rodin­ná kome­die v režii tele­viz­ní­ho reži­sé­ra J.R.Hoffmana při­vá­dí na plát­no malé­ho Owena Bakera, kte­rý si spl­ní vel­ký sen , při­ve­de si domů psa. A co se nesta­ne - když se jed­nou ráno pro­bu­dí, rozu­mí vše­mu, co mu jeho pes chce sdě­lit a jeho slo­va jsou nejen nalé­ha­vá, ale i doce­la šíle­ná. Milý domá­cí maz­lí­ček je totiž vesmír­ným vyslan­cem, kte­rý je na Zemi coby před­voj význam­né vesmír­né dele­ga­ce. Jenomže situ­a­ce je jiná, než si psí veli­čen­stvo před­sta­vo­va­lo - zatím­co lidé měli být psy zot­ro­če­ni, je to nao­pak. Ale pří­let šéfů se blí­ží.

Drž hubu!

O nové fran­couz­ské kome­dii toho zatím bohu­žel není mno­ho zná­mo. Jisté je, že Jean Reno hra­je tiché­ho zlo­dě­jíč­ka Rubyho a Gérard Depardieu upo­ví­da­né­ho věz­ně Quentina. Ti, kdož film vidě­li, tvr­dí, že jde o dobrou kome­dii, v níž Gérard Depardieu vypa­dá nezvykle hube­ně a mla­dě 🙂

Vítejte v džun­g­li

V drs­né a nelí­tost­né měst­ské džun­g­li jmé­nem Los Angeles žije Beck (the Rock) – muž, kte­rý je ocho­ten pou­žít jaké­ko­liv pro­střed­ky k tomu, aby zís­kal věc, pro kte­rou ho jeho kli­ent poslal. Ať už jde o pozd­ní plat­bu nebo vzác­ný prs­ten, Beck nedě­lá roz­dí­ly a dle své­ho hes­la „tak ať už to máme za sebou“ se za pomo­cí fyzic­ké síly sna­ží prá­ci co nejdří­ve dokon­čit.

Beck nikdy nevy­hle­dá­vá potí­že a jen vel­mi nerad je dělá ostat­ním. Naneštěstí je řeše­ní potí­ží prá­vě to, kvů­li čemu si jej lidé nají­ma­jí a Becka čeká posled­ní vel­ký pro­blém, kte­rý musí vyře­šit, aby mohl svůj dosa­vad­ní styl živo­ta koneč­ně hodit za hla­vu. A stej­ně jako ama­zon­ská džun­gle, do kte­ré je vyslán svůj posled­ní úkol spl­nit, je jeho úlo­ha vel­mi sple­ti­tá...

Škola ro(c)ku

Kytarista Dewey Fin (Jack Black) je srd­cem rocker, kte­rý bez­mezně uctí­vá myš­len­ky rocko­vé hud­by a živo­ta kolem ní. Se svo­jí záli­bou ská­kat do pub­li­ka a s 20-minutovými kyta­ro­vý­mi sóly je roz­hod­nu­tý dovést svou kape­lu k vítěz­ství v Souboji kapel. Namísto toho ho ale spo­lu­hrá­či z kape­ly vyho­dí. Zničený a bez peněz se Dewey pofla­ku­je po bytě. Poté, co zved­ne tele­fon, kte­rý je urče­ný pro jeho spo­lubyd­lí­cí­ho Neda (Mike White), impul­ziv­ně při­jme prá­ci jako suplu­jí­cí uči­tel na pres­tiž­ní základ­ní ško­le. Zde se stře­tá­vá s upja­tou ředi­tel­kou Mullinsovou (Joan Cusack), kte­rá bed­li­vě kon­t­ro­lu­je své vystu­po­vá­ní a totéž vyža­du­je i od všech uči­te­lů. Zatímco Dewey nemá ani tuše­ní jak vyu­čo­vat, ví jak ve svých žácích vzbu­dit důvě­ru. Když náho­dou vyslech­ne hodi­nu hudeb­ní výcho­vy, roz­hod­ne se své žáky, mla­dé hudeb­ní génie, pře­for­mo­vat z kla­sic­ké­ho škol­ní­ho orchest­ru do hluč­né rocko­vé kape­ly, čímž navždy změ­ní jejich živo­ty. Se svo­jí novou kape­lou se Dewey vydá­vá bojo­vat do vysně­né­ho Souboje kapel…


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Voda v Praze9. srpna 2002 Voda v Praze Zde jsem pro Vás připravil více než 3 minuty záběru Pražských vod.Zde jsem pro Vás připravil více než 3 minuty záběru Pražských vod. Stahujte ze sekce download. Nebo přímo zde Posted in Články
  • #DP196: MCU: Multiverse sága - Co nás čeká a nemine? (1. část)29. srpna 2022 #DP196: MCU: Multiverse sága - Co nás čeká a nemine? (1. část)  Autorem článku je Daniel PaličkaČtvrtá fáze propojeného filmového vesmíru Marvelu je v plném proudu. Thanos sice byl poražen, ale i přesto nemá svět klid. Avengers zanikli, planeta […] Posted in Recenze komiksů
  • FIFA 16 – Hodnocení hráčů 40-3117. září 2015 FIFA 16 – Hodnocení hráčů 40-31 V tomto článku vám představím dalších 10 hráčů z celkové top 50. 40. Gerard Pique Hodnocení: 85 Asi nejdůležitější hráč v defenzívě Barcelony se dočkal zvýšení osobního hodnocení z 84 […] Posted in Novinky ze světa her
  • GOG v rámci zimního výprodeje rozdává izometrickou...22. prosince 2020 GOG v rámci zimního výprodeje rozdává izometrickou... GOG v rámci zimního výprodeje rozdává izometrickou taktickou hru Brigador. Na vyzvednutí máte 72 hodin. Posted in Krátké herní aktuality
  • Jelínek, Kuchař: Tajemství životní motivace20. prosince 2019 Jelínek, Kuchař: Tajemství životní motivace Neexistuje větší motivace než touha splynout s tím, co chcete, co vás naplňuje, co vám dává sílu. Tohle by se mělo do kamene tesat. Toto je jediný druh motivace, který vás nezruinuje na […] Posted in Recenze knih
  • Vinnetou - Vinnetou: Tajemství Stříbrného jezera5. července 2022 Vinnetou - Vinnetou: Tajemství Stříbrného jezera Ach jo. Tenhle díl byl tak strašně německej... Po nadějné první části jsm se dočkali směsici debilních zápletek, debilních dialogů a hlášek, a debilních chyb, které možná nebyly chyby, […] Posted in TV Recenze
  • Shrekovy vzrušující příběhy (Shrek's Thrilling Tales) - 60 %12. prosince 2022 Shrekovy vzrušující příběhy (Shrek's Thrilling Tales) - 60 % Další krátkometrážní film z produkce studia DreamWorks Animation SKG tentokrát o napínavých příbězích Shreka a jeho přátel. Jedná se o soubor tří animovaných povídek s prasátky, zombii […] Posted in Zajímavosti
  • Silent Night, Bloody Night (1974)15. ledna 2012 Silent Night, Bloody Night (1974) Vánoce plné krve a násilí, které odkryjí děsivé tajemství z minulosti. Na celém světě jsou vánoce časem klidu a míru, ale v městečku ve kterém se odehrává tento příběh se změní tento […] Posted in Horory
  • Duna (1984)19. října 2021 Duna (1984) Tak tedy, abych byl spravedlivý, Dunu mám rád. Četl jsem knihu od Franka Herberta, hrál několik počítačových her s touto tematiku, ale tento film mi pořád tak nějak unikal...., což je […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vřískot 613. března 2023 Vřískot 6 Silný přírustek už tak do dost konzistentní série. Matt Bettinelli-Olpin a Tyler Gillett už v Krvavé nevěstě předvedli, že jsou skvělá volba pro formulaci hororového žánru a natáčí […] Posted in Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,30812 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72035 KB. | 19.04.2024 - 11:25:54