Kritiky.cz > Speciály > Expert na kampaně a fair trade Stanislav Komínek: Naše boty v Indii vyrábí lidé za 2 až 5 tisíc korun

Expert na kampaně a fair trade Stanislav Komínek: Naše boty v Indii vyrábí lidé za 2 až 5 tisíc korun

ZlataMladez2
ZlataMladez2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jak nevlád­ní orga­ni­za­ce NaZemi spo­lu­pra­co­va­la s týmem docu-reality Zlatá mlá­dež?

V NaZemi se nám poda­ři­lo pro­zkou­mat pro­stře­dí výro­by indic­kých tová­ren a sweat­sho­pů, kde vzni­ka­jí boty i pro čes­ký trh. Jedinečné indic­ké kon­tak­ty a zku­še­nos­ti jsme vyu­ži­li ke spo­lu­prá­ci s Českou tele­vi­zí a pro­ta­go­nis­ti Zlaté mlá­de­že se tak moh­li dostat do míst, kam se jen tak někdo nedo­sta­ne. Na tom­to mís­tě jsme také nato­či­li vlast­ní krát­ký doku­ment Ve stí­nu Taj  Mahalu, kte­rý  je zdar­ma k vidě­ní na Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=6yENw6bZSmc .

Co by si divá­ci pořa­du měli uvě­do­mit při sle­do­vá­ní dílů z indic­ké továr­ny na boty?

Diváci nahléd­nu­tím do pod­mí­nek výro­by mají mož­nost pře­mýš­let o našem vzá­jem­ném pro­po­je­ní s lid­mi, kte­ří pro nás v zemích glo­bál­ní­ho Jihu vyrá­bí zbo­ží naší kaž­do­den­ní spo­tře­by. Naše boty v Indii vyrá­bí lidé za 2 až 5 tisíc korun, nemo­hou se spo­jo­vat a zaklá­dat odbo­ry, při nalé­ha­vé zakáz­ce maji­tel zavře brá­nu továr­ny a nepus­tí děl­ní­ky domů. V NaZemi se sna­ží­me pou­ka­zo­vat na  pod­mín­ky výro­by ve svě­tě a při­dá­ním toho­to téma­tu do doku­men­tár­ní rea­li­ty show Zlatá mlá­dež se o živo­tech děl­ní­ků může dozvě­dět více čes­kých spo­tře­bi­te­lů.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50779 s | počet dotazů: 271 | paměť: 72380 KB. | 22.05.2024 - 16:27:50