Kritiky.cz > Recenze knih > Férová rétorika – jak přesvědčit oponenty

Férová rétorika – jak přesvědčit oponenty

IMG 20240227 202833573 MFNR~2
IMG 20240227 202833573 MFNR~2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Existují dvě ces­ty, jak může­me ovliv­ňo­vat dru­hé lidi: mani­pu­la­tiv­ně, nebo pocti­vě. Já, stej­ně jako Wladislav Jachtchenko, jsem pro sluš­nou komu­ni­ka­ci.

Proč je tak těž­ké něko­ho pře­svěd­čit? Mimo jiné i pro­to, že ne kaž­dý se chce nechat pře­svěd­čit někým jiným.

Kniha pra­cu­je s prin­ci­py féro­vé argu­men­ta­ce, umě­ním naslou­chat i s psy­cho­lo­gií opo­nen­ta. Dozvíme se, jak chá­pa­vě poslou­chat bez nutká­ní odpo­ví­dat, jak eli­mi­no­vat ruši­vé fak­to­ry i jak zvlá­dat nega­tiv­ní emo­ce.

Jak pře­ko­nat vlast­ní ego? Čemu se při pře­svěd­čo­vá­ní vyhnout? Jaké cho­vá­ní je na pome­zí mani­pu­la­tiv­ní réto­ri­ky? To, i mno­ho dal­ší­ho, se zde dočte­me.

Správné umě­ní komu­ni­ka­ce sto­jí na třech pilí­řích, a to na doved­nos­ti naslou­chat, ptát se a argu­men­to­vat. A tomu vše­mu se pomo­cí zná­mé­ho spi­so­va­te­le nau­čí­me.

Autorův jazyk je sviž­ný, čti­vý a sro­zu­mi­tel­ný. Tvůrce uzná­vá prá­vo kaž­dé­ho na vlast­ní názor a podo­tý­ká, že umě­ní něko­ho pře­svěd­čit lze natré­no­vat.

V tex­tu mne ruši­lo množ­ství cizích výra­zů i pří­liš­ná sna­ha o vědec­kou pub­li­ka­ci, přes­to­že by mělo jít o pří­ruč­ku pro širo­kou veřej­nost. Zajímavá však urči­tě je.

 

Autor: Wladislaw Jachtchenko

Název: Férová réto­ri­ka

Nakladatelství: Cosmopolis

Rok vydá­ní: 2022

ISBN: 978-80-271-3345-1

Počet stran: 224

Hodnocení: 65 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,23778 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71616 KB. | 14.07.2024 - 19:21:46