Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Forbrydelsen (tv seriál, 2007), Vražda, Zločin

Forbrydelsen (tv seriál, 2007), Vražda, Zločin

For
For
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Detektivní seri­á­ly mají vždy vel­kou divác­kou pod­po­ru a sle­do­va­nost. Je totiž tak láka­vé a sym­pa­tic­ké sle­do­vat sna­že­ní toho správ­né­ho (detek­ti­va) při chy­tá­ní těch zlých a špat­ných (zlo­čin­ci). Jenže detek­tiv­ních seri­á­lů je jako hub po deš­ti a časem se jich divák dost sluš­ně pře­jí a z té boha­té stra­vy může mít pěk­né bole­ní. Kvantita nemu­sí vždy zna­me­nat kva­li­tu.

ForScreen
Forbrydelsen (a čes­ký pře­klad si vyber­te z nad­pi­su dle libos­ti) je tro­chu jiný, než sou­čas­ná vět­ši­no­vá pro­duk­ce detek­tiv­ních seri­á­lů. Předně jeho mís­to vzni­ku nejsou USA, ale evrop­ské Dánsko, což s sebou při­ná­ší namís­to ang­lič­ti­ny i pří­jem­ný poslech pochroch­tá­vá­ní, z něhož rozu­mím jen něko­li­ka výra­zům, kte­ré mají spo­leč­né­ho uni­ver­zál­ní­ho ger­mán­ské­ho jme­no­va­te­le.
Nejde ale jen o pro­stře­dí, seri­ál je dost odliš­ný i v jiných aspek­tech. Má tře­ba dost odliš­né nasví­ce­ní od vět­ši­no­vé (pře­váž­ně zámoř­ské) pro­duk­ce, což může zpr­vu půso­bit zne­po­ko­ju­jí­cím dojmem, ale po něko­li­ka dílech se na to lze bez potí­ží adap­to­vat. Rovněž tem­po je tro­chu jiné, nebu­du­je „cli­f­fhan­ge­ry“ holly­wo­od­ským sty­lem, ale sna­ží se o jiné poje­tí, kte­ré snad může půso­bit jako z raných deva­de­sá­tých let (a snad i tro­chu lev­ně - níz­ko­roz­počto­vě), nicmé­ně pod­le mého názo­ru není na ško­du občas z vyje­tých kole­jí sou­čas­né seri­á­lo­vé pro­duk­ce tro­chu vybo­čit.
Velkým plu­sem seri­á­lu je ale zejmé­na pří­běh, kte­rý se točí oko­lo tajem­né vraž­dy mla­dé stu­dent­ky, pát­rá­ní se ují­má poli­cist­ka Sarah Lund, což je typ vyšet­řo­va­tel­ky, kte­rá svo­ji prá­ci pře­fe­ru­je nad osob­ní život, což má pocho­pi­tel­ně rov­něž své násled­ky. Lund brzy zjiš­ťu­je že se jen tak o něja­ký běž­ný pří­pad nejed­ná a nit­ky vedou lec­kdy vel­mi vyso­ko.
Forbrydelsen se krom zamě­ře­ní na samot­né pát­rá­ní sna­ží i nastí­nit atmo­sfé­ru dán­ské spo­leč­nos­ti, kte­rá je sice v míře korup­ce na hony vzdá­le­ná ČR, nicmé­ně - jak jis­tě všich­ni dob­ře víme - žád­ný sys­tém není sto­pro­cent­ní.
Seriál byl někdy při­rov­ná­ván k Twin Peaks. To pod­le mého názo­ru pla­tí jen čás­teč­ně, neboť v tom­to dán­ském kous­ku zce­la absen­tu­jí nad­při­ro­ze­né prin­ci­py (či sna­hy o psy­cho­a­na­ly­tic­ké výkla­dy), tak­že jedi­né malé pojít­ku vidím v základ­ní záplet­ce (vyšet­řo­vá­ní vraž­dy mla­dé dív­ky) a v tom, že jak postup­ně pozná­vá­me posta­vy, tak zjiš­ťu­je­me, že sko­ro kaž­dá má na svém svě­do­mí něja­kou tu kaň­ku.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Predator (1987)26. července 2014 Predator (1987) Kultovní scifi horor, odehrávající se v hluboké džungli. Skupina vojáků se stane lovnou zvěří mimozemského Predátora… Skupina žoldáků pod vedením Dutche je […] Posted in Horory
  • Bohemian Rhapsody23. června 2022 Bohemian Rhapsody Ohodnotit a napsat recenzi k Bohemian Rhapsody je velmi těžké a nevděčné. Jak správně ohodnotit film, který je nabušený úžasnou muzikou, příjemnými herci a Rami Malekem, který do detailu […] Posted in Krátké recenze
  • Tragický příběh mladé Veroniky odhalí kniha "Dnes v noci jsem ji viděl"9. července 2018 Tragický příběh mladé Veroniky odhalí kniha "Dnes v noci jsem ji viděl" Je si možné v čase války zachovat lidskou tvář a zároveň zůstat na výsluní mezi společenskou smetánkou? I s povahou  a chováním, které není poplatné normě tehdejší doby? Kde a jak skončila […] Posted in Recenze knih
  • Leprechaun Returns (2018)13. dubna 2019 Leprechaun Returns (2018) Uběhlo pětadvacet let od chvíle kdy Jennifer Aniston dokázala s ostatními porazit Leprechauna. Nezemřel však a nyní touží po odplatě na její dceři. A hlavně chce zpátky své […] Posted in Horory
  • V kinech Cinema City bude možné z plátna vyznat lásku nebo požádat o ruku. Na Valentýna.5. února 2014 V kinech Cinema City bude možné z plátna vyznat lásku nebo požádat o ruku. Na Valentýna. Přímo z velkého stříbrného plátna v kinech Cinema City budou moci zamilovaní diváci svým protějškům vyznat lásku, v případě dostatečné odvahy je budou moci i požádat o ruku. Síť kin Cinema […] Posted in Články
  • Tvůrce Silent Hillu pracuje na nové hororové hře. Keiičiro...25. prosince 2020 Tvůrce Silent Hillu pracuje na nové hororové hře. Keiičiro... Tvůrce Silent Hillu pracuje na nové hororové hře. Keiičiro Tojama opustil Sony, aby mohl založit své studio Bokeh Game Studio, které má roku 2023 vypustit do světa strašidelnou hru, která […] Posted in Krátké herní aktuality
  • The Unbearable Weight of Massive Talent29. června 2022 The Unbearable Weight of Massive Talent Nick Fuckiiiiin Cage is Back! Herecká hvězda z 90. let už za poslední roky nenatočila nic kloudného, trochu se našel v béčkových hororech,což mu svědčí víc než céčkové akčňáky, které točí […] Posted in Krátké recenze
  • Statečné srdce12. ledna 2004 Statečné srdce William se tajně oženil, aby se jeho žena vyhla králově nařízenému právu první noci. Jejich svatba však byla odhalena a manželka popravena. Wallace se postaví do čela odporu proti anglické […] Posted in Filmové recenze
  • Večírek24. září 2023 Večírek Rukopis Michala Suchánka, který skvěle funguje a hodně mě baví v kratších formátech (např. v Tele Tele či Partičce) v celovečerním filmu ztroskotává. Snímek začíná poměrně slibně. […] Posted in Krátké recenze
  • Kváskový mazanec30. dubna 2013 Kváskový mazanec Velikonoční pondělí je za dveřmi. Kdo mě zná, nebo již delší dobu sleduje, peče určitě doma svůj kváskový chléb. Co takhle na Velikonoce zkusit výborný kváskový mazanec? […] Posted in Domácí rady
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97008 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71496 KB. | 24.06.2024 - 04:42:20