Kritiky.cz > Recenze knih > Přestávkovník - Super hry a zábava nejen na přestávky

Přestávkovník - Super hry a zábava nejen na přestávky

Prestakovnik
Prestakovnik
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sešit plný zába­vy obsa­hu­jí­cí více než tři­cet her, tes­tů a akti­vit, z nichž vět­ši­na je vhod­ná pro dva až čty­ři hrá­če a  dají se zvlád­nut během dese­ti minut – to je Přestávkovník.

Brožovaný sešit veli­kos­ti A4 se v poho­dě vejde do škol­ní taš­ky nebo bato­hu žáka prv­ní­ho stup­ně základ­ní ško­ly. Děti jím mohou pře­kva­pit spo­lu­žá­ky o pře­stáv­kách nebo si s ním zpes­t­řit odpo­led­ne v dru­ži­ně. Některé z akti­vit se hodí i na doma, zvlášť ty pro dva hrá­če, kte­ré dneš­ní rodi­če zna­jí ze svých škol­ních let, tře­ba piškvor­ky, jiné jsou tro­chu modi­fi­ko­va­né – tře­ba pěšin­ky.
Některé strán­ky kníž­ky slou­ží jako her­ní plán nebo her­ní kar­ta, pří­pad­ně jako před­lo­ha, pod­le kte­ré lze her­ní plán nakres­lit, pří­pad­ně vyro­bit her­ní kar­ty pro dal­ší hrá­če.
Aktivity pro­cvi­čí nejen postřeh, pozornost,logiku a moto­ri­ku, někte­ré z nich jsou kre­a­tiv­ní – děti si mohou pod­le vzo­rů vyro­bit ori­ga­mi motý­la nebo bul­do­ka nebo si vyma­lo­vat hned něko­lik oma­lo­vá­nek, vyře­šit spo­jo­vač­ku nebo blu­diš­tě. V men­ším pro­ve­de­ní je zde i oblí­be­ná stol­ní hra žíža­ly, pro­to se vypla­tí ke kníž­ce při­ba­lit i hra­cí kost­ku a figur­ky. Jinak děti k akti­vi­tám vyu­ži­jí psa­cí potře­by, kte­ré jsou obsa­hem  běž­né­ho škol­ní­ho pená­lu, pří­pad­ně papír.
Většina akti­vit je urče­ná pro dva až čty­ři hrá­če, někte­ré akti­vi­ty lze pojmout jako týmo­vé hry. Podrporuje to spo­lu­prá­ci mezi dět­mi a komu­ni­ka­ci. Díky tes­tům mají děti mož­nost dozvě­dět se něco o svých spo­lu­žá­cích. Testy odpo­ví, jaký je vztah dítě­te k pří­ro­dě, jak vel­kou má fan­ta­zii nebo jaké má posta­ve­ní ve tří­dě.
Každá akti­vi­ta je v kníž­ce struč­ně, ale jas­ně a sro­zu­mi­tel­ně popsa­ná včet­ně počtu hrá­čů, potřeb a návo­du. Použité písmo je vět­ší a dob­ře čitel­né, text je dopl­ně­ný hez­ký­mi ilu­stra­ce­mi, což oce­ní děti zhru­ba od osmi let (dru­hé tří­dy základ­ní ško­ly). Sešit plný akti­vit neu­ra­zí ani hra­vé žáky tře­tích a čtvr­tých roč­ní­ků.


 • Přestávkovník. Super hry a zába­va nejen na pře­stáv­ky
 • redak­ce: Olga Tesařová
 • gra­fi­ka: Helena Růžičková
 • vyda­la: Grada Publishing, a.s. pod znač­kou BAMBOOK
 • rok vydá­ní: 2020, 1. vydá­ní
 • počet stran: 112
 • hod­no­ce­ní: 100 %

Foto: Grada Publishing, a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Helena Růžičková: Velká žena s velkým talentem8. ledna 2024 Helena Růžičková: Velká žena s velkým talentem Právě dnes je tomu dvacet let, kdy nás navždy po prohraném boji s rakovinou opustila jedna z vůbec nejoblíbenějších českých hereček, tehdy sedmašedesátiletá Helena Růžičková. Pojďme si […] Posted in Profily osob
 • Hogo fogo Homolka - druhý díl trilogie o pražské rodině Homolkových20. dubna 2023 Hogo fogo Homolka - druhý díl trilogie o pražské rodině Homolkových Hogo fogo Homolka je druhý díl trilogie o pražské rodině Homolkových, kterou natočil režisér Jaroslav Papoušek v roce 1970. Film sleduje osudy Homolkových, kteří si pořídí nové auto a […] Posted in Speciály
 • Ecce homo Homolka: komedie o české rodině na nedělním výletě17. dubna 2023 Ecce homo Homolka: komedie o české rodině na nedělním výletě Ecce homo Homolka je první díl trilogie o rodině Homolkových, kterou natočil režisér a scenárista Jaroslav Papoušek v roce 1969. Film je komedií o životě obyčejné rodiny pražského […] Posted in Speciály
 • Všichni dobří rodáci16. září 2022 Všichni dobří rodáci Všichni dobří rodáci je československý film režiséra Vojtěcha Jasného z roku 1968. Jasného styl, považovaný za "nejčesčího" ze současných filmařů, byl především lyrický. Dokončení scénáře […] Posted in Speciály
 • Slunce, seno, jahody16. června 2022 Slunce, seno, jahody Šimon Plánička (Pavel Kikinčuk) přijíždí do vesnice Hoštice na prázdninovou praxi. Chce tu v místním kravíně experimentovat na téma dojivosti krav v souvislosti s kulturou prostředí. […] Posted in Retro filmové recenze
 • Všichni dobří rodáci23. května 2022 Všichni dobří rodáci Když jsem začal chodit na gympl, objevil jsem v domě svých prarodičů doslova poklad: Staré ročníky časopisu Kino, zrovna z druhé poloviny šedesátých let, kdy se stala československá […] Posted in Filmová klasika
 • Návštěvníci slaví 40 let od první klapky v Pelhřimově22. června 2021 Návštěvníci slaví 40 let od první klapky v Pelhřimově Návštěvníci je československý sci-fi televizní seriál pro děti z let 1981 až 1983. Vznikl v koprodukci Československé televize a několika dalších evropských zemí. Seriál se vysílal i v […] Posted in Zajímavosti
 • Slunce, seno, jahody – česká klasika11. srpna 2018 Slunce, seno, jahody – česká klasika Kultovní česká komedie, kterou každý Čech mohl vidět už několikrát, ale stejně se na ni rád podívá ještě jednou. Režisérovi Zdeňku Troškovi se podařilo natočit film, který v televizi běží […] Posted in Speciály
 • Mimikry15. února 2019 Mimikry Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
 • Rayman Origins19. ledna 2017 Rayman Origins Zdarma dostupné: 16/01 - 31/01 pro Xbox 360 (kompatibilní s Xbox One). https://youtu.be/FpNLSA8D0Qg Posted in Novinky ze světa her

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,80123 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71902 KB. | 22.07.2024 - 16:01:56