Kritiky.cz > Recenze knih > Gayle Formanová: Kam jsi odešla

Gayle Formanová: Kam jsi odešla

KamSiOdesla
KamSiOdesla
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kam jsi ode­šla je pokra­čo­vá­ní kni­hy Zůstaň se mnou (původ­ně pod názvem Jestli zůsta­nu). Od tra­gic­ké auto­ne­ho­dy uply­nu­ly tři roky a Mia i Adam jsou kaž­dý někde jin­de – Adam je rocko­vá celebri­ta a Mia je nada­ná cel­list­ka na Julliardu. Ale když Adam na jeden večer osa­mí v New Yorku, zno­vu se sho­dou okol­nos­tí setká s Miou na jejím kon­cer­tu. Potom se spo­lu tou­la­jí po měs­tě, vzpo­mí­na­jí na minu­lost a ote­ví­ra­jí sta­ré rány. Dokážou odpus­tit jeden dru­hé­mu? A kdo by, a co vlast­ně, měl komu odpouš­tět?

První díl – Zůstaň se mnou, se mi nesmír­ně líbil. Příběh se stal jed­ním z mých nej­ob­lí­be­něj­ších a pár Mia-Adam snad navždyc­ky zůsta­ne v mém srd­ci. Je to urči­tě i tím, že mám blíz­ko k hud­bě (kte­rá tvo­ří vel­kou část obou knih), ale mys­lím si, že autor­ka Gayle Formanová si svý­mi myš­len­ka­mi a psa­ním o hud­bě doká­že pod­ma­nit kaž­dé­ho. A divi­la bych se, pokud by někdo po pře­čte­ní Zůstaň se mnou nebo Kam jsi ode­šla nepo­cí­til tou­hu poro­zu­mět kouz­lu hud­by, jak to umí Mia s Adamem.

Oproti pře­de­šlé kni­ze, kde nám pří­běh vyprá­ví Mia, nyní je Kam jsi ode­šla vyprá­věn z Adamova pohle­du. Už to, že je to dru­hý díl, ode­hrá­vá se po třech letech (což je doce­la dlou­ho na můj vkus) a ješ­tě nám ho vyprá­ví Adam, mě doce­la odra­di­lo. Přece jenom je sym­pa­tič­těj­ší, důvě­ry­hod­něj­ší a reál­něj­ší, když je autor a popi­su­je pří­běh z pohle­du muže a autor­ka, popi­su­jí­cí pří­běh z pohle­du ženy. Obráceně mi to nikdy nějak nesed­lo, pro­to­že žena pře­ci nemů­že vidět do moz­ku muže a obrá­ce­ně.

Ale u této kni­hy mi to neva­di­lo, ba nao­pak! Změna v tom, že jsme se dozvě­dě­li mno­hem více podrob­nos­tí o Adamově sou­čas­ném živo­tě i jeho minu­los­ti, byla více než pří­jem­ná. Bylo to něco jiné­ho než prv­ní díl, kte­rý byl více roman­tic­ký (urči­tě za to může sku­teč­nost, že nám ho vypra­vo­va­la Mia) a kon­čil ote­vře­ně, tudíž si kaž­dý domys­lel svůj konec. Jenže tady postup­ně odha­lu­je­me násled­ky oné bou­rač­ky – jak jed­na tra­gic­ká udá­lost může změ­nit živo­ty toli­ka lidem oko­lo.

Co mě tro­chu zará­že­lo a vyru­šo­va­lo jinak skvě­lou čet­bu, byly čas­té pře­kle­py v tex­tu. Nechápu, proč si nakla­da­te­lé neda­jí vět­ší prá­ci s korek­tu­rou, pro­to­že to kazí cel­ko­vý dojem kni­hy, ať už byla sebe­lep­ší.

Postřehla jsem také podob­nost s jinou kni­hou Gayle Formanové – Jen jeden den. Neustále jsem si říka­la, že mi Kam jsi ode­šla něco při­po­mí­ná a potom mi to došlo. Příběh se ode­hrá­vá (stej­ně jako Jen jeden den) prak­tic­ky v jeden den kro­mě vzpo­mí­nek na minu­lost, kte­ré nám postup­ně líčí tří­roč­ní meze­ru, kdy neví­me, co se s Miou a Adamem dělo.

Kam jsi ode­šla popi­su­je osu­dy dvou mla­dých uměl­ců, neleh­kou ces­tu za slá­vou, jak to cho­dí v záku­li­sí, v hudeb­ní bran­ži, co sto­jí za zří­ze­ním jed­no­ho kon­cer­tu, jaký je sku­teč­ný život slav­né­ho hudeb­ní­ka a že ten jeho hek­tic­ký a úžas­ný život, kte­rý mu všich­ni závi­dí, není zase tak skvě­lý, jak může vypa­dat.

Už po prv­ní kapi­to­le jsem si říka­la, jaká je ško­da, že je kni­ha tenouč­ká (má něco málo přes 200 stran) a kaž­dou stra­nu jsem si tak pořád­ně vychut­ná­va­la. Dokázala bych si před­sta­vit tenhle pří­běh napsa­ný klid­ně i do pěti set stran, pro­to­že obdi­vu­ju vyja­d­řo­vá­ní Gayle Formanové – umí skvě­le popsat, co v nás vyvo­lá­vá hud­ba a jak je důle­ži­tá. To bych doká­za­la číst done­ko­neč­na, stej­ně jako roz­ho­vo­ry mezi Adamem a Miou, kte­ré byly zábav­né, a bylo zají­ma­vé pozo­ro­vat, jak se k sobě cho­va­jí dva lidé po třech letech, kte­ří zna­li všech­na svá tajem­ství a plá­no­va­li spo­leč­nou budouc­nost.

Kam jsi ode­šla je pro mě ješ­tě lep­ší, než prv­ní díl. A že jsem si Zůstaň se mnou zami­lo­va­la! Doporučuji tuto sérii všem pře­číst, obzvláš­tě těm, kte­rým hud­ba není cizí.

 • Kód: D0264069
 • EAN: 9788075490056
 • ISBN: 978-80-7549-005-6
 • Nakladatel: YOLI
 • Vazba: Brožovaná bez pře­ba­lu lesk­lá
 • Počet stran: 224
 • Rok vydá­ní: 2015
 • Rozměry: 130,0x200,0x18,0mm
 • Váha: 226g
 • Jazyk: Česky

Knihu k recen­zi posky­tl web dobre-knihy.cz, kde si může­te kni­hu rov­nou kou­pit.

DobreKnihyBanner


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • TEREZA HORVÁTHOVÁ, autorka námětu a spoluscenáristka14. února 2012 TEREZA HORVÁTHOVÁ, autorka námětu a spoluscenáristka Vystudovala FFUK, katedru románských studií, obor francouzský jazyk a literatura. Píše dětské knihy, prózu i poezii, věnuje se vydávání knih pro děti a mládež v rodinném nakladatelství […] Posted in Rozhovory
 • Oficiální unboxing nové grafické karty Nvidia GeForce RTX...11. září 2020 Oficiální unboxing nové grafické karty Nvidia GeForce RTX... Oficiální unboxing nové grafické karty Nvidia GeForce RTX 3080 Posted in Krátké herní aktuality
 • Kdo ukradl zelí? Případ pro začínající detektivy3. prosince 2020 Kdo ukradl zelí? Případ pro začínající detektivy Máte rádi detektivní příběhy? Hledáte pro své děti hezký příběh o zvířátkách s detektivní zápletkou? Tak je právě vám určena novinka Kdo ukradl zeli? jehož autorkou je Stanislava Reschová. […] Posted in Recenze knih
 • Nerez19. ledna 2023 Nerez Marek Epstein, známý především skvělými filmovými scénáři, si vybral pro svou knihu povídek postavy, které se dostanou do komplikované situace a musí se rozhodnout pro určité řešení […] Posted in Recenze knih
 • Medový domeček19. září 2023 Medový domeček Bez medu si nedokážeme představit voňavé vánoční perníčky, horký čaj pro zahřátí a gurmáni si jej vychutnávají po malých dávkách jen tak na lžičku. O jeho produkci toho bylo napsáno mnoho […] Posted in Recenze knih
 • Titulky k Grantchester S04E05 - Episode #4.58. dubna 2019 Titulky k Grantchester S04E05 - Episode #4.5 V dnešním dílu Will řeší problémy ve své vlastní rodině. Geordie mu pomáhá a rozhodne se i vyřešit situaci s Cathy, kterou podezírá z nevěry. Titulky pro vás přeložila kvakkv. Posted in Titulky
 • Charles Aznavour1. října 2018 Charles Aznavour Charles Aznavour (arménsky: Շառլ Ազնավուր, * 22. května 1924, Paříž -1. října 2018) byl arménsko-francouzský šansoniér, zpěvák, písničkář, textař, herec, diplomat a podnikatel. Hrál nebo […] Posted in Profily osob
 • Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen10. února 2019 Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen Tato kniha od nejpopulárnější lektorky jógy a autorky blogu Yoga Girl Rachel Brathen vás bude nejen inspirovat, ale zároveň vám jógu představí z několika úhlů pohledu a zcela určitě vás […] Posted in Recenze knih
 • Soutěž o 2x DVD Trainspotting10. února 2017 Soutěž o 2x DVD Trainspotting S našim partnerem vyhlašujeme novou soutěž o 2x DVD Trainspotting. Partner soutěže: [adrotate banner="13"] Stačí odpovědět správně čtyři odpovědi, nejpřesněji tipnout počet […] Posted in Soutěže
 • Xénia vs Veve! | Survivor CZ&SK12. února 2022 Xénia vs Veve! | Survivor CZ&SK Posted in Videa

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,64602 s | počet dotazů: 270 | paměť: 69543 KB. | 06.12.2023 - 08:57:11