Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Golden Globes 2018

Golden Globes 2018

f1a0f715a0 104746250 o2
f1a0f715a0 104746250 o2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Letos se cere­mo­nie cel­kem poved­la. Následující člá­nek se ten­to­krát neza­mě­ří na všech­ny oce­ně­né. spí­še vyzdvih­ne nej­dů­le­ži­těj­ší vítě­ze a zhod­no­tí prů­běh veče­ra.

Triumf Sedmilhářek

Laura Dern zís­ka­la tře­tí Glóbus.
Jo, tenhle seri­ál byl tím nej­lep­ším, co jsme minu­lý rok moh­li v tele­vi­zi vidět. A po záslu­ze se dočkal hned čtyř cen. Nicole Kidman, Laura Dern a Alex Skarsgaard, elit­ní fil­mo­vé hvězdy, si za svůj výkon na malé obra­zov­ce vyslou­ži­ly tu nej­pres­tiž­něj­ší mož­nou cenu. A celá mini­sé­rie si cenu rov­než zaslou­ží. Paráda!

Kirk Douglas

Velkým pře­kva­pe­ním byla účast nej­star­ší­ho pamět­ní­ka zla­té éry Hollywoodu. Velký Kirk byl nej­pr­ve při­po­me­nut ukáz­ka­mi ze Spartaca a násled­ně dora­zil v dopro­vo­du sna­chy Catherine Zety-Jones. Byť mu neby­lo vůbec rozu­mět, jeho pří­tom­nost posta­vi­la celé pub­li­kum na nohy a potlesk ve sto­je trval déle, než u oce­ně­né Oprah. Palec hore.

Del Toro konečně oceněn

Del Toro je nej­o­ri­gi­nál­něj­ším reži­sé­rem sou­čas­nos­ti, jeho fil­my pat­ří do zla­té­ho fon­du fan­tas­tic­ké kine­ma­to­gra­fie a všech­ny býva­jí kri­ti­ky vyná­še­ny do nebes. Nejnovější Tvář vody sice v dal­ších kate­go­ri­ích neu­spě­la, samot­né­mu Guillermovi však soš­ku zís­ka­la. Konečně! Doufejme tedy, že tvor­bu vizi­o­nář­ské­ho Mexičana oce­ní i na Oscarech.

Hughovo zklamání

Hugh byl tak tro­chu nasrán.
Znáte ten pocit, když koneč­ně zís­ká­te vytou­že­nou roli a podá­te život­ní výkon a stej­ně vás pak v oce­ně­ní před­běh­ne idi­ot, kte­rý zahrál ješ­tě vět­ší­ho idi­o­ta? Asi tak nějak se musel cítit Hugh Jackman, kte­ré­ho v kate­go­rii nej­lep­ší muzi­ká­lo­vý či kome­di­ál­ní herec pora­zil herec­ký nemo­to­ra James Franco. Své zkla­má­ní dával jas­ně naje­vo vše­ří­ka­jí­cím výra­zem. Co mys­lí­te, kdy se doslech­ne­me o roz­tr­há­ní Franca ada­man­ti­o­vý­mi drá­py?

Obi-Wan?

Chystá se Ewan na Tatooine?
Ewan McGregor si za svou vyni­ka­jí­cí dvoj­ro­li v seri­á­lu Fargo vyslou­žil pres­tiž­ní Glóbus. Cenu pře­bí­ral s feš­ným plno­vou­sem, kte­rý nápad­ně při­po­mí­nal vous mis­tra Kenobiho. Připravuje se Ewan na natá­če­ní sním­ku Kenobi: A Star Wars Story? Na Glóbech se k tomu­to drbu nevy­já­d­řil, tak dou­fej­me, že brzy při­jde něja­ké ozná­me­ní z Lucasfilmu. Každopádně, Ewan je na vrcho­lu a nevy­u­žít jej pro zopa­ko­vá­ní role legen­dár­ní­ho mis­tra Jedi by bylo trestu­hod­né.

Denzel je největší čurák z celýho Hollywoodu

Denzel je oprav­du ubo­žák.
Pamatujete na loň­ské Oscary, kde se Denzel tvá­řil nasra­ně na kaž­dém zábě­ru? Pokud ne, tak věz­te, že tato namyš­le­ná pri­ma­do­na letos pokra­čo­va­la v tom­to svém nafou­ka­ném sty­lu a vítěz­né­mu Garymu Oldmanovi ani neza­tles­ka­la. Washington si evi­dent­ně mys­lí, že je nej­lep­ší a na kaž­dém vyhla­šo­vá­ní se už vidí na pódiu. Když se mu to nepoštěs­tí, je nasrán. Doufejme tedy, že tahle zasra­ná kre­a­tu­ra nedo­sta­ne letos žád­nou cenu a buď z fil­mů koneč­ně zmi­zí, nebo se pro­be­re a sta­ne se opět tím poho­dá­řem, kte­ré­ho zná­me z Equalizeru či Training Day.

Harbour a Schreiber zase bez trofeje

Dva seri­á­lo­ví titá­ni ve svých kate­go­ri­ích neu­spě­li a hlav­ně u Lieva Schreibera je to už na pová­že­nou. Stálice seri­á­lu Ray Donovan totiž neu­spě­la ani na pátý pokus a na tri­umf si tak počká mini­mál­ně dal­ší rok. Nový Hellboy Harbour byl na Glóbus nomi­no­ván popr­vé, roz­hod­ně si však cenu měl odnést. Nakonec jej však před­bě­hl Skarsgaard :. Doufejme tedy, že příš­tě se oba páno­vé dočka­jí.

Feminismus

Nat si moh­la odpus­tit femi­nis­tic­ké kecy.
Po celou dobu cere­mo­ni­á­lu se řeši­la žen­ská otáz­ka. Feminističtější ceny jsem v živo­tě nevi­děl a na vzly­ka­jí­cí Barbru Streisand jen tak neza­po­me­nu. Nejhorší vystou­pe­ní před­ved­la má milo­va­ná Natalie Portman, jež spo­lu s úspěš­ným zrzou­nem Ronem Howardem pře­dá­va­la cenu pro nej­lep­ší­ho reži­sé­ra a roz­bre­če­la se, že na cenu není nomi­no­vá­na žena. Probohy proč? Doufejme, že se Weinstein vrá­tí a srov­ná vzpur­né ženy do latě :).
Resumé: Glóby se letos oprav­du vyda­ři­ly a s oce­ně­ný­mi sním­ky a her­ci vesměs sou­hla­sím. Večer se však nevy­hnul něko­li­ka kon­tro­ver­zím, kte­ré se nej­spíš budou ješ­tě pár týd­nů řešit. Uvidíme, jak bude sezó­na cen pokra­čo­vat.
Foto: NBC

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Ocenění


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Lada Josef: Tradiční česká zima - 100 %7. prosince 2016 Lada Josef: Tradiční česká zima - 100 % Snad žádné jiné období roku není tak prosyceno tradicemi a svátky, jako období adventu. O adventních nedělích zapalujeme svíčku, 4. prosince trháme barborky, 5. prosince otevíráme dveře […] Posted in Recenze knih
  • Star Wars: Vadná várka - Návrat na Kamino6. srpna 2021 Star Wars: Vadná várka - Návrat na Kamino Výborná epizoda, kde je sice hodně akce, ovšem spotlight si kradou emoce a dialogy. Konečně dochází k pořádné konfrontaci s Crosshairem a ke střetu ideí, názorů a věrností. Vyzdvihuji také […] Posted in Krátké recenze
  • Arrival11. listopadu 2016 Arrival Mimozemšťané opět přistávají na Zemi. Ale po dlouhé době ji nejdou zničit.Na dvanácti místech na naší planetě přistanou mimozemské lodě. Představitelé států, kde se lodě nacházejí, […] Posted in Kritický Klub
  • Na dnešní prezentaci Ubisoft Forward opravdu dost možná...10. září 2020 Na dnešní prezentaci Ubisoft Forward opravdu dost možná... Na dnešní prezentaci Ubisoft Forward opravdu dost možná uvidíme remake Prince z Persie. Potvrzují to obchody jako Amazon nebo Max, který nového Prince zařadily do nabídky. Posted in Krátké herní aktuality
  • Ti druzí28. července 2004 Ti druzí Chcete-li si trochu potrápit nervovou soustavu, pak duchařina Ti druzí je pro vás tou pravou podívanou. Připravte se na dost ponurý film, ve kterém se to hemží bytostmi z jiného […] Posted in Filmové recenze
  • Hotel Transylvánie: Transformánie (2022) 24. ledna 2023 Hotel Transylvánie: Transformánie (2022)  Zajímavá zápletka, která měla slibný rozjezd, takže jsem si v první polovině říkal, že to bude zábava podobná prvním dílům, jenže z druhou polovinou se ukázalo, že to tak úplně nebude. […] Posted in Krátké recenze
  • Není trpělivějšího psychoterapeuta než z papíru. Karty pravé lásky.18. ledna 2018 Není trpělivějšího psychoterapeuta než z papíru. Karty pravé lásky. Co má s člověkem největší trpělivost? Knížka a kus papíru! Knížečku z karet snadno strčíte do kabelky a bude vám milým průvodcem na cestách. Karty si můžete rozložit třeba s klidným […] Posted in Recenze knih
  • Night Terrors (1993)19. března 2012 Night Terrors (1993) Film, na němž je nejzajímavější asi jen Robert Englund a pár lechtivých scén. Mladá Genie chce prožít nové dobrodružství, a tak odcestuje za svým otcem do Egypta. Ten bydlí v nádherném […] Posted in Horory
  • Ubisoft prozradil, že se do budoucna nechce spoléhat jen na...11. února 2021 Ubisoft prozradil, že se do budoucna nechce spoléhat jen na... Ubisoft prozradil, že se do budoucna nechce spoléhat jen na AAA hry, ale chce více rozprostřít své síly také na free-to-play a mobilní hry. Posted in Krátké herní aktuality
  • Krampus: Táhni k čertu | Krampus [65%]11. prosince 2015 Krampus: Táhni k čertu | Krampus [65%] Už se pomalu blíží čas vánoční a atmosféra největších svátků v roce již je cítit ve vzduchu. Na rozdíl od českých tradic radosti a pohody však i u našich jižních sousedů existuje […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45431 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71738 KB. | 29.02.2024 - 13:11:33