Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Já, padouch: Osvěžující, ale klišé plný animák, který neurazí

Já, padouch: Osvěžující, ale klišé plný animák, který neurazí

Photo © Universal Pictures
Photo © Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Osobně ani­má­kům moc nehol­du­ji. Pár kous­ků za rok ovšem sne­su a tak je to Já, padouch. Příběh je o super­z­lo­čin­ci jmé­nem Gru, kte­rý je zastí­něn novým mla­dým zlo­čin­cem, kte­ré­mu se pove­de ukrást jed­nu z egypt­ských hro­bek. Gru tak při­jde s plá­nem, kte­rý zastí­ní všech­ny vel­ké lou­pe­že. Rozhodne se zmen­šit a ukrást měsíc. Aby se mu ten­to plán pove­dl, musí vyu­žít tří sirot­ků ke krá­de­ži zmen­šo­va­cí­ho paprsku. Ti ovšem na jeho plán budou mít dale­ko vět­ší vliv, než si je Gru ze začát­ku scho­pen při­pus­tit.

Photo © Universal Pictures

Já, padouch je s poměr­ně svě­žím pří­stu­pem poměr­ně pove­de­nou a kou­ka­tel­nou podí­va­nou, dá se říci, že i nejen pro nejmen­ší. Některé odka­zy se v něm najdou i pro star­ší a hla­so­vé obsa­ze­ní (v ori­gi­nál­ním zně­ní samo­zřej­mě) tak­též není úpl­ně nej­hor­ší. Někdy ovšem oko­lo polo­vi­ny sním­ku se film začí­ná lehce utá­pět v prav­dě­po­dob­ně povin­ném žánro­vém klišé, ze kte­ré­ho se již do kon­ce nedo­sta­ne. Nechybí ani závě­reč­ná hudeb­ní kon­cov­ka, kte­rá se roz­moh­la do pří­liš­né­ho množ­ství nejen ani­mo­va­ných fil­mů.

Photo © Universal Pictures

Když to vez­mu v cel­ku, jed­ná se o sne­si­tel­nou ani­mo­va­nou zába­vu, kte­rá na plo­še hodi­ny a půl doká­že vyvo­lat úsměv, avšak těž­ce ji k zemi sta­hu­jí nedu­hy a pří­liš­ná neo­re­gi­na­li­ta vět­ši­ny scén. O to více potě­ší, když se tam obje­ví něco v ori­gi­nál­ním podá­ní. V koneč­ném důsled­ku tak sní­mek lehce vybo­ču­je z řady prů­měr­ných ani­má­ků a šibal­sky vystr­ku­je lehce růž­ky. Není proč mu to vyčí­tat.

Koktejl :
40 % Žánrové klišé ve všech for­mách
20 % Občasné ori­gi­nál­ní poje­tí
30 % Slušné hla­so­vé obsa­ze­ní
10 % Poměrně zábav­né odka­zy i pro star­ší pub­li­kum


Podívejte se na hodnocení Já, padouch na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Já, padouch


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38538 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71735 KB. | 19.06.2024 - 22:35:45