Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Jak souvisí Black Panther s Cartmanovým nezdařeným testem z matiky? První díl nové série uvidíte již brzy na Prima Comedy Central

Jak souvisí Black Panther s Cartmanovým nezdařeným testem z matiky? První díl nové série uvidíte již brzy na Prima Comedy Central

s21e02 2
s21e02 2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Městečko South Park zaží­vá kruš­né chvil­ky - na základ­ní ško­le se stří­lí. Nikdo se tím, ale pří­liš nevzru­šu­je. Především ne Cartman, kte­rý řeší mno­hem vět­ší pro­blémy. Jak nemohl pro­jít v tes­tu z mate­ma­ti­ky, když pocti­vě opi­so­val od Tokena Blacka?

Po tes­tu z mate­ma­ti­ky objas­ňu­je paní Nelsonová tří­dě výsled­ky. Z chod­by se mezi­tím začnou ozý­vat výstře­ly, což je ale v dneš­ní době napros­to běž­ná situ­a­ce, tak­že se tím nikdo pří­liš netrá­pí. Cartman nechá­pe, jak mohl při tes­tu selhat. Opsal ho pře­ci od Tokena Blacka a ten v tes­tu pro­šel! Cartman je pře­svěd­če­ný, že Black změ­nil výsled­ky schvál­ně až potom, co si je od něj chyb­ně opsal. Co vězí za tím­to hnus­ným pod­ra­zem? Cartman zaha­ju­je inves­ti­ga­tiv­ní pát­rá­ní, při kte­rém hod­lá zjis­tit pra­vý důvod Blackovy neo­cho­ty.

Střelba ve ško­le je zažeh­ná­na a na Stana už před ško­lou čeká vydě­še­ná mat­ka Sharon, kte­rá ho s hrů­zou odve­de domů. Otec Randy se Stana poz­dě­ji u veče­ře ptá, jak bylo ve ško­le, ale ten si jako prv­ní vzpo­mí­ná na výsled­ky tes­tu z mati­ky. Sharon je vyto­če­ná. Jak je mož­né, že střel­ba niko­ho neza­jí­má? Randy si mys­lí, že dost pře­há­ní a nemá z její “vyhro­ce­né” reak­ce dob­rý pocit. Usuzuje, že všech­na ta zlo­ba pra­me­ní z Sharonina men­stru­ač­ní­ho cyk­lu.

Mezitím se dostá­vá Cartman na sto­pu pra­vé­mu důvo­du, proč ho Black tak kru­tě obelstil. Po ško­le se roz­nes­lo, že se Cartmanovi nelí­bi­la nová mar­ve­lov­ka Black Panther. Zase ten rasis­mus! Cartman se sna­ží před ředi­te­lem Mackeym obhá­jit a ozna­ču­je vše, co se o něm říká, za spros­té lži. Black ho ale uvá­dí v omyl - Black Panthera nevi­děl, tak­že může být Cartman v kli­du, i kdy­by byly fámy prav­di­vé, nedo­tklo by se ho to . Dá se mu ale věřit? Cartman si to nemys­lí! Jo a ve ško­le se začne opět stří­let, ale to není důle­ži­té.

Jak se Sharon smí­ří s tím, že děsi­vé udá­los­ti ve ško­le niko­ho neza­jí­ma­jí? A nesto­jí za jejím podráž­dě­ním něco víc? Randy se totiž obá­vá nej­hor­ší­ho - meno­pauza! A co Cartman, oprav­du si Black mys­lí, že je tak blbý a nepo­zná, když mu někdo lže do očí? Kdepak, tady se musí zakro­čit! Zapněte si 17. úno­ra Prima Comedy Central, v prv­ním díle zbru­su nové řady vás kro­mě výše zmí­ně­ných udá­los­tí čeká i Randyho veli­ce zají­ma­vá hudeb­ní vlož­ka z roku 1970 a lec­ko­ho ve měs­tě mož­ná potě­ší i “mimo­ob­ra­zov­ko­vá” smrt něko­li­ka otra­vů ze sou­th­parkské základ­ky. A ješ­tě jeden men­ší spo­i­ler - Cartman je oprav­du dob­rý detek­tiv!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,28000 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71504 KB. | 25.06.2024 - 16:16:55