Kritiky.cz > Recenze knih > Verča a prasorožec - Jednorožcem může být každý - vzhled není to nejdůležitější

Verča a prasorožec - Jednorožcem může být každý - vzhled není to nejdůležitější

0049973257 verca a prasorozec jednorozcem muze byt kazdy a101f0f18866 list 3 1
0049973257 verca a prasorozec jednorozcem muze byt kazdy a101f0f18866 list 3 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

0049973257 verca a prasorozec jednorozcem muze byt kazdy a101f0f18866 v

Verča má dva sou­ro­zen­ce. Sestru Majku a bra­t­ra Filipa. Momentálně měli něco v plá­nu. Bylo to něco zaká­za­né­ho. Zrovna v této chví­li leno­ši­li na roho­vé lavi­ci v kuchy­ni a chys­ta­li si vše potřeb­né. Majka mícha­la spe­ci­ál­ní omáč­ku pod­le rodin­né­ho recep­tu. U toho si hrá­la s mobi­lem. Filip si zase pokou­šel nacpat do uší žam­pi­o­ny. Dohromady se všich­ni pochech­tá­va­li a těši­li se prá­vě na to zaká­za­né. Jejich tatí­nek pro­fe­sor dok­tor Jindřich Brix byl odbor­ník na letec­tví. Napsal o něm pět knih a pra­co­val na uni­ver­zi­tě. Jenže nebyl to jen tak oby­čej­ný pro­fe­sor. Doma totiž měli draka. I když to mamin­ka zaká­za­la.

Však se tatí­nek kaž­dou chví­li ohlí­žel ke dve­řím, aby je nepři­stih­la. Měli štěs­tí, pro­to­že muse­la se zdr­žet v prá­ci. Děti však tatín­ka udo­la­li k něče­mu zaká­za­né­mu - chtě­li si nechat zapéct tous­ty - od draka. Verča měla mít desá­té naro­ze­ni­ny. Bylo zvy­kem dostat v tom­to věku svou vlast­ní pohád­ko­vou bytost. Verča chtě­la zce­la jed­no­znač­ně jed­no­rož­ce. Rodiče jí říka­li, že ho dostat nemu­sí zrov­na ona, ale Verča se háda­la, že ho pros­tě dosta­ne. Ovšem sta­lo se to jinak. Verča sice dosta­la pohád­ko­vou bytost, ne však jed­no­rož­ce, ale růžo­vé, malé pra­sát­ko se zla­tým rohem tako­vým, jaký mají jed­no­rož­ci. I když bylo pra­sát­ko od začát­ku přá­tel­ské, Verča ho jed­no­znač­ně odmí­ta­la.

Roztomilá pohád­ka, ze kte­ré si mohou děti vzít i pona­u­če­ní, že nezá­le­ží na vzhle­du, ale na tom, jaké má kdo srd­ce a cha­rak­ter. Obálka je pěk­ně nama­lo­va­ná. Rozhodně dopo­ru­ču­ju. Má 200 stran.

  • Autor: Anna Böhmová
  • Žánr: belet­rie pro děti, dob­ro­druž­ství pro děti
  • Nakladatelství: Fragment
  • Datum vydá­ní: 28. 03. 2019


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,43982 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72012 KB. | 23.04.2024 - 13:42:39