Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Nová série Městečka South Park startuje s českým dabingem. Po dvaceti letech promluví Kyle novým hlasem

Nová série Městečka South Park startuje s českým dabingem. Po dvaceti letech promluví Kyle novým hlasem

s21e02 2
s21e02 2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Fanoušci kul­tov­ní­ho ani­mo­va­né­ho seri­á­lu Městečko South Park se mohou těšit na tele­viz­ní vysí­lá­ní 22. série. Nová dese­ti­díl­ná řada, kte­rá měla pre­mi­é­ru na pod­zim loň­ské­ho roku, odstar­tu­je v čes­kém zně­ní už 17. úno­ra od 22:00. Přinese s sebou zásad­ní změ­nu - jed­na z hlav­ních postav Kyle Brofloski popr­vé po dva­ce­ti letech pro­mlu­ví novým hla­sem.

S posta­va­mi Městečka South Park se mohou čeští divá­ci pra­vi­del­ně stý­kat na tele­viz­ních obra­zov­kách již od roku 1997. Jeden z nej­kon­tro­verz­něj­ších ani­mo­va­ných seri­á­lů všech dob běží už čtvr­tým rokem na sta­ni­ci Prima Comedy Central a dva­a­dva­cá­tá řada star­tu­jí­cí 17. úno­ra nebu­de výjim­kou. Opět se setká­me s hlav­ní­mi posta­va­mi auto­rů Treye Parkera a Matta Stonea jako jsou Eric Cartman, Stan Marsh nebo Kenny McCormik.

Zásadní změ­na v čes­kém zně­ní nasta­ne u posta­vy Kylea Broflovskiho. Tomu od samých počát­ků pro­půj­čo­val hlas oblí­be­ný dabér a herec Pavel Šrom, kte­rý namlou­vá např. mar­ve­lov­ské­ho Hulka. Vše ale jed­nou kon­čí, a tak i prá­ce Pavla Šroma na ani­mo­va­ném zrz­ko­vi. Otázka nové­ho dabin­gu byla zpo­čát­ku ote­vře­na - o změ­ně hla­su totiž neroz­ho­do­val nikdo jiný, než samot­ní divá­ci.

Pro ty uspo­řá­da­la Prima Comedy Central na svém face­boo­ko­vém pro­fi­lu anke­tu, ve kte­rém si nako­nec zvo­li­li  téměř 900 hla­sy své­ho favo­ri­ta, her­ce Josefa Cardu. Ten pro­půj­ču­je hlas např. Lennymu Leonardu v kon­ku­renč­ním seri­á­lu Simpsonovi nebo Rickovi v ani­má­ku Rick a Morty. Fanoušci se dále mohou těšit na již fami­li­ár­ní hla­sy Bohdana Tůmy, Radovana Vaculíka nebo Jana Szymika.

Střelba ve ško­le a Black Panther

Provokativní seri­ál začne novou dějo­vou lin­ku 22. série epi­zo­dou nazva­nou Dead kids napsa­nou Treyem Parkerem. Na základ­ní ško­le v South Parku se začne stří­let. Nikoho to ale pří­liš neroz­ho­dí, napros­to běž­ná situ­a­ce, na kte­rou jsou všich­ni zvyklí. Až na Sharon, mat­ku Stana. Její man­žel si však mys­lí, že za její “pře­hna­nou reak­cí” sto­jí dale­ko “vět­ší” pro­blém než je něja­ké stří­le­ní na základ­ní ško­le, a tak se jí zou­fa­le sna­ží pomoct. Cartman zase neče­ka­ně pro­pad­ne v tes­tu z mati­ky. A dost mož­ná za tím sto­jí Token Black a nový trhák od Marvelu Black Panther.

Události, od kte­rých se odví­jí celá 22. série, jsou jako vždy pro­vo­ka­tiv­ní a srší­cí vti­pem a sati­rou ve všech absurd­ních situ­a­cích. Rovnou dva díly nové řady oblí­be­né­ho seri­á­lu, pro kte­rý žád­né téma není tabu, odvy­sí­lá Prima Comedy Central 17. úno­ra už ve 22:00 a 22:30.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88701 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71643 KB. | 20.06.2024 - 13:21:51