Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Jedna ruka netleská - 4. film Davida Ondříčka

Jedna ruka netleská - 4. film Davida Ondříčka

JednaRuka
JednaRuka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už je tomu něja­ký ten pátek, kdy šel do kin film Davida Ondříčka Jedna ruka net­les­ká (v roce 2003).Režisér David Ondříček si vzal do fil­mu podob­nou sku­pi­nu lidí, co s ním vytvá­ře­la film Samotáři, kte­rý byl z jeho, Ondříčkových, fil­mů nej­lep­ší. Do hlav­ní role obsa­dil zná­mé a vyzkou­še­né tvá­ře. V prv­ní řadě Jiřího Macháčka, kte­rý zno­va hra­je dob­rá­ka, spí­še tako­vé­ho ňou­mu, kte­rý vždyc­ky šláp­ne kam nemá a tak spad­ne do něja­kých prů­švi­hů.

Znova v jeho fil­mu hra­je Ivan Trojan, kte­rý zno­va nehra­je úpl­ně nor­mál­ní­ho člo­vě­ka, zase hra­je pra­po­div­nou posta­vu, kte­rá se vyvr­bí až kon­cem fil­mu. Nesmíme zapo­me­nout i na Jana Třísku, kte­rý se v tom­to roce obsa­zu­je doce­la čas­to. Nejprve Želary, a teď Jedna ruka net­les­ká. V Želarech hra­je cha­rak­ter­ní roli, ale v teď už má k cha­rak­te­ru dale­ko.

Bohužel Vám to nepo­vím, jakou posta­vu Tříska hra­je, pro­to­že by jste při­šli o dost zají­ma­vou poin­tu fil­mu. Nesmíme zapo­me­nout i na herec­ké­ho fil­mo­vé­ho nováč­ka Marka Taclíka, kte­rý úspěš­ně sekun­du­je Macháčkovi v tom, kdo má vět­ší smůlu a kdo vět­ší blb. Nesmíme samo­zřej­mě zapo­me­nout i na dívčí- žen­skou část her­ců. Dost důle­ži­tou roli má KLÁRA POLLERTOVÁ-TROJANOVÁ, kte­rá hra­je man­žel­ku Ondřeje Trojana. Tedy je nejen sku­teč­nou man­žel­kou O. T, ale i fil­mo­vou. Dále samo­zřej­mě duo ISABELA BENCOVÁ a KRISTINA LUKEŠOVÁ v dost cool rolích žen­ských pro­ti­pó­lu Macháčka s Taclíkem.

A o čem vlast­ně pří­běh je. No pros­tě Macháček, tedy Standa, je zatčen za pašo­vá­ní orlů, a jak je svým způ­so­bem ňou­ma, tak si svo­je odse­dí, a jakmi­le z věz­ni­ce ode­jde, chce svo­jí část podí­lu na zis­ku zpět. Samozřejmě, že nedo­sta­ne, pro­to­že ces­tou potká vět­ší­ho blba, než je on sám, Ondřeje (Marek Taclík), a ten mu všech­no zha­tí. A nema­jí prá­ci a nema­jí pení­ze, a hlav­ní strůj­ce pod­vo­du Zdeněk (Ivan Trojan) si v kli­du žije se svo­jí vege­ta­ri­án­skou rodi­nou. A teď už to jde od neú­spě­chu, k vět­ším neú­spě­chům, dojde i na ruku a na úchyl­nos­ti.

Neočekávejte bohu­žel od fil­mu dru­hý díl Samotářů. Ono to není o tom, je to jen sbír­ka humor­ných his­to­rek co by se moh­lo stát kdy­by. Ale spí­še, proč zrov­na tohle se nemů­že stát, žije­me zrov­na v cha­o­tic­ké době, a tro­cha nenor­mál­nos­ti neuško­dí.Podívejte se na hodnocení Jedna ruka netleská na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83025 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71744 KB. | 14.06.2024 - 20:27:08