Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Samotáři - Vesna:„já si myslím že lidi jsou tady na sebe zlí,protože čeština je zlá“

Samotáři - Vesna:„já si myslím že lidi jsou tady na sebe zlí,protože čeština je zlá“

SamNahl
SamNahl
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jakub:„já si zase mys­lim že tady lidi málo hulej,hulení tady pros­tě nemá žád­nou tra­di­ci“

Sam01

Petr a han­ka se milují,ale né tak úplně.Oba ale hle­da­jí něko­ho jiného,někoho kdo by pro kaž­dé­ho z nich byl ten praví.Robert tedy jed­no­ho dne sezná­mit Petra s tou kte­rá by měla být ta pra­vá („hol­ka, kte­rou ti teď ukážu,je chytrá,hezké a skromná,což je dost vzác­ná kombinace“),k jeho udí­vu ho však sezná­mí zase s Hankou,to zapří­či­ní jejich roz­chod. Hanka se od Petra stě­hu­je a prá­vě v tu dobu se sezná­mí se stě­ho­vá­kem Jakubem,Jakub je zhu­lé­ná lid­ská troska,hulí mařku,sotva ví jak se jmenuje,nepozná národ­ní hym­nu a přes­ně ani neví jest­li mu je dva­cet devět nebo tři­cet let.Jednoho veče­ra když Jakub odvá­ží věci k Hančině mat­ce nara­zí v jed­né Pražské ulič­ce na pře­vra­ce­né auto a v něm sko­re mrt­vé­ho chlápka,který je jak pra­vil Jakub,„fakt per­fekt­ně zaháknutej.„Z Hankou ho odve­zou do nemoc­ni­ce. Robert si mezi­tím uži­vá v baru kde se sezná­mi s bar­man­kou Vesnou (Labina Mitevská-Before the Rain) ‚ta příští­ho dne poslou­ží jako herečka,před jeho mat­kou zahra­je že Robert nebyl v Bankoku kvů­li tomu aby si kou­pil prostitutky,že už ani nehu­lí („já mu nabí­zím a on si už ani nevezme“)A že v Bankoku psal scé­nář k něja­ký­mu filmu.Petr zatím vysí­lá smut­ný vlny z rádia v kte­rym dělá, Hanka poslou­chá šíle­ný žvás­ty svo­ji šíle­ný matky,Jakub dál hulý a pře­mýš­lí jest­li se nedá na koka­in (že prej by mu to tolik nevy­pla­cho­va­lo mozek).

Sam02

Na scé­ně se ale obje­ví nová postava-Dr.Ondřej a jeho milá rodinka,Ondřej poslou­chá radio a když v něm usly­ší ze slov Petra že se roze­šel s Hankou, má chuť ji zase dostat. Převléká se za insta­la­té­ra aby se vlou­dil do domu Hanky atd.Hanka se však zami­lo­va­la do krás­ně „zhu­le­ný­ho“ Jakuba.Ondřej už nemá šanci.Robertovi umře­la matka,po pohřbu se mís­to smut­ku roz­pou­tá sko­ro divo­ká jízda,svou šan­ci vyson­do­val i Ondřej a tak se chce vetřít a napo­sle­dy zau­to­čit na city Hanky.Když ho však Jakub nado­pu­je mari­hu­a­nou vyva­ře­nou s makem,Ondřej se chys­tá Jakuba a Hanku zapálit,nakonec z toho vznik­ne jen pro­pá­le­ná bun­da. Jakub se krát­ce na to doví­dá že už jed­nu hol­ku má,rozchází se z Hankou,dokouří sví­ho posled­ní jointa,Petr začne zno­vu cho­dit s Hankou a Robert dojde k nové řeše­ní mezi vzta­hem jeho se ženou a Ondřej se vrá­tí zpět do své rodi­ny.

Více na Kritiky.cz
Tátovo indiánské léto Knihu "Tátovo indiánské léto" od spisovatelky Virginie Grimaldiové, jež vydala GRADA Publishin...
The Artist [90%] http://www.csfd.cz/film/296765-the-artist/ V kinech ČR od:16.02.2012    ...
Pýcha a předsudek Knižní předlohu, slavný román Jane Austin, jsem nečetla, takže osobně nedokážu posoudit, j...
Omlazená trilogie Mass Effect by měla nést název Legendary... Omlazená trilogie Mass Effect by měla nést název Legendary Edition a na Nintendo Switch vyjít a...
Jurský Svět: Zánik Říše (Jurassic World: Fallen Kingdom) - Recenze - 50% To, že "nás" v prvním Jurském Světě dinosauři porazili a lidé prchli ještě neznamená kone...

Ačkoliv nemám rád čes­ké filmy,tenhle je nej­lep­ší za celou dobu čes­ký kine­ma­to­gra­fie, zapo­meň­te na svě­rá­kov­ský­ho Kolju,na Báječná léta pod Psa nebo na Idiota.Tenhle film je fakt „the best“,češi koneč­ně uká­za­li že umě­jí dělat fil­my a já dou­fám že budou v tom­to žán­ru smě­le pokra­čo­vat.


Foto: Lucky Man Films


Podívejte se na hodnocení Samotáři na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,42252 s | počet dotazů: 285 | paměť: 69903 KB. | 29.11.2023 - 20:32:30