Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Samotáři - Vesna:„já si myslím že lidi jsou tady na sebe zlí,protože čeština je zlá“

Samotáři - Vesna:„já si myslím že lidi jsou tady na sebe zlí,protože čeština je zlá“

SamNahl
SamNahl
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jakub:„já si zase mys­lim že tady lidi málo hulej,hulení tady pros­tě nemá žád­nou tra­di­ci“

Sam01

Petr a han­ka se milují,ale né tak úplně.Oba ale hle­da­jí něko­ho jiného,někoho kdo by pro kaž­dé­ho z nich byl ten praví.Robert tedy jed­no­ho dne sezná­mit Petra s tou kte­rá by měla být ta pra­vá („hol­ka, kte­rou ti teď ukážu,je chytrá,hezké a skromná,což je dost vzác­ná kombinace“),k jeho udí­vu ho však sezná­mí zase s Hankou,to zapří­či­ní jejich roz­chod. Hanka se od Petra stě­hu­je a prá­vě v tu dobu se sezná­mí se stě­ho­vá­kem Jakubem,Jakub je zhu­lé­ná lid­ská troska,hulí mařku,sotva ví jak se jmenuje,nepozná národ­ní hym­nu a přes­ně ani neví jest­li mu je dva­cet devět nebo tři­cet let.Jednoho veče­ra když Jakub odvá­ží věci k Hančině mat­ce nara­zí v jed­né Pražské ulič­ce na pře­vra­ce­né auto a v něm sko­re mrt­vé­ho chlápka,který je jak pra­vil Jakub,„fakt per­fekt­ně zaháknutej.„Z Hankou ho odve­zou do nemoc­ni­ce. Robert si mezi­tím uži­vá v baru kde se sezná­mi s bar­man­kou Vesnou (Labina Mitevská-Before the Rain) ‚ta příští­ho dne poslou­ží jako herečka,před jeho mat­kou zahra­je že Robert nebyl v Bankoku kvů­li tomu aby si kou­pil prostitutky,že už ani nehu­lí („já mu nabí­zím a on si už ani nevezme“)A že v Bankoku psal scé­nář k něja­ký­mu filmu.Petr zatím vysí­lá smut­ný vlny z rádia v kte­rym dělá, Hanka poslou­chá šíle­ný žvás­ty svo­ji šíle­ný matky,Jakub dál hulý a pře­mýš­lí jest­li se nedá na koka­in (že prej by mu to tolik nevy­pla­cho­va­lo mozek).

Sam02

Na scé­ně se ale obje­ví nová postava-Dr.Ondřej a jeho milá rodinka,Ondřej poslou­chá radio a když v něm usly­ší ze slov Petra že se roze­šel s Hankou, má chuť ji zase dostat. Převléká se za insta­la­té­ra aby se vlou­dil do domu Hanky atd.Hanka se však zami­lo­va­la do krás­ně „zhu­le­ný­ho“ Jakuba.Ondřej už nemá šanci.Robertovi umře­la matka,po pohřbu se mís­to smut­ku roz­pou­tá sko­ro divo­ká jízda,svou šan­ci vyson­do­val i Ondřej a tak se chce vetřít a napo­sle­dy zau­to­čit na city Hanky.Když ho však Jakub nado­pu­je mari­hu­a­nou vyva­ře­nou s makem,Ondřej se chys­tá Jakuba a Hanku zapálit,nakonec z toho vznik­ne jen pro­pá­le­ná bun­da. Jakub se krát­ce na to doví­dá že už jed­nu hol­ku má,rozchází se z Hankou,dokouří sví­ho posled­ní jointa,Petr začne zno­vu cho­dit s Hankou a Robert dojde k nové řeše­ní mezi vzta­hem jeho se ženou a Ondřej se vrá­tí zpět do své rodi­ny.

Ačkoliv nemám rád čes­ké filmy,tenhle je nej­lep­ší za celou dobu čes­ký kine­ma­to­gra­fie, zapo­meň­te na svě­rá­kov­ský­ho Kolju,na Báječná léta pod Psa nebo na Idiota.Tenhle film je fakt „the best“,češi koneč­ně uká­za­li že umě­jí dělat fil­my a já dou­fám že budou v tom­to žán­ru smě­le pokra­čo­vat.


Foto: Lucky Man Films


Podívejte se na hodnocení Samotáři na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50883 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72201 KB. | 21.04.2024 - 23:48:33